Soạn anh 11 unit 2

  -  

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 2: Getting started trang 18, 19 cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài tập giờ đồng hồ Anh 11 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit 2


Tiếng Anh 11 Unit 2: Getting started trang 18, 19

Video giải tiếng Anh 11 Unit 2: Relationships: Getting started

1.Listen and read

(Hãy nghe với đọc.)

Bài nghe:


Hướng dẫn dịch:

Mai:(đang rỉ tai trên năng lượng điện thoại)... Được rồi, giã biệt bạn. Mai gặp lại nhé.

Bà của Mai:Ai vậy?

Mai:Dạ, một người các bạn cùng lớp của con cháu bà ạ.

Bà của Mai:Là Nam điện thoại tư vấn lại cho cháu đúng không?

Mai:Dạ. Cậu ấy điện thoại tư vấn để hỏi về bài tập ngữ pháp ạ.

Bà của Mai:Cháu không nên lúc nào cũng nói chuyện cùng với cậu ấy. Bà không muốn quá nghiêm ngặt với cháu nhưng ... Bà nghĩ con cháu còn thừa trẻ không nên bước đầu quan hệ với các bạn trai.

Mai:Bà, chúng con cháu chỉ là bạn thôi mà, cậu ấy không hẳn bồ con cháu đâu.

Bà của Mai:Ừ, bà chỉ sợ không có tình bạn thuần túy giữa nam nhi và con gái. Con cháu cũng biết đấy, bà lo là sau trước gì con cháu cũng để trung khu vào quan hệ tình cảm hữu tình Mai ạ.

Mai:Bà đừng lo bà ạ. Phái nam và những người bạn khác của cháu hồ hết là học sinh giỏi. Chúng con cháu chỉ nói đến việc học tập và những điều đại loại bởi thế thôi.

Bà của Mai:Bà ko biết tại sao ngày nay tín đồ ta lại được cho phép con trai và đàn bà học thông thường một trường. Vào tuổi cháu bà học tập ở trường giành riêng cho một giới thôi.

Mai:Thế bà không thấy ngán à?

Bà của Mai:Dĩ nhiên là không rồi. Những bà hồi ấy như một gia đình lớn vậy. Bà cũng có thể có những người các bạn thân.

Mai:Ở trường cháu cũng thế. Ở lớp cháu tất cả chúng cháu những là nhừng tín đồ bạn giỏi của nhau, thường xuyên hay giúp đỡ nhau. Tất cả các bạn cùng lớp cháu thường rất tốt, biết thân thương và thông cảm với nhau.

Bà của Mai:Vậy thì tốt. Tuy thế Mai nghe này, bà hy vọng cháu chỉ là bạn với các bạn trai thôi nhé. Câu hỏi của con cháu là phải tập trung vào học tập hành.

Mai:Dạ con cháu biết rồi bà ạ.

2.Decide whether the following statements are true (T), false or not given (NG). Tick the correct box.

(Hãy xem phần lớn câu tiếp sau đây đúng (T), không nên (F), hay không có thông tin (NG). Đánh vệt vào ô đúng.)

Đáp án:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.NG

6.T

1– T.Nam is Mai"s classmate.

(Nam là chúng ta cùng lớp của Mai.)

Giải thích:Dựa vào tin tức ở đầu đoạn hội thoại: Oh, one of my classmates, Granny.

2– F.Mai and Nam are in a thắm thiết realtionship.

(Mai với Nam sẽ trong mối quan hệ tình cảm lãng mạn.)

Giải thích:Khi bà thông báo Mai không nên có các bạn trai sớm, Mai đã bao phủ nhận: Granny, we"re just friends, and he"s not my boyfriend.

3– T.

Xem thêm: Khi Thủy Phân Trong Môi Trường Axit Thu Được

Mai"s grandmother thinks boys và girls can"t be real friends.

(Bà của Mai nghĩ con trai và con gái không thể bao gồm tình bạn thực sự.)

Giải thích:Dựa vào tin tức ở giữa đoạn hội thoại: ...There"s no real friendship between a boy & a girl.

4– T.Mai"s grandmother didn"t have opposite-sex classmates.

(Bà của Mai không có bạn cùng lớp không giống giới.)

Giải thích:Bà của Mai học tại ngôi trường một giới (single-sex school), điều ấy đồng nghĩa với việc bà không có bạn cùng lớp khác giới.

5– NG.Mai"s grandmother is not pleased because Mai does not study hard enough.

(Bà của Mai không sử dụng rộng rãi vì Mai không học tập chăm chỉ.)

Giải thích:Trong hội thoại, bà chỉ cảnh báo Mai là tránh việc có chúng ta trai sớm cùng cần tập trung vào câu hỏi học, chứ không thể nói là Mai không học tập chuyên chỉ. Vì vậy thông tin trên không được nhắc tới trong bài.

6– T.Mai"s classmates are helpful & sympathetic.

(Bạn cùng lớp Mai hay giúp sức và cảm thông.)

Giải thích:Dựa vào câu nói của Mai sống cuối hội thoại: All my classmates are very kind, caring & sympathetic.

3.Read the conversation again, và find the verbs that come before the words below. Write them in the space provided.(Hãy phát âm lại đoạn đối thoại rồi tìm đa số động trường đoản cú đứng trước gần như từ đến dưới đây. Viết các từ kia vào ô trống đến sẵn.)

Đáp án:

1. Get

2. Feel

3. An

4. Sounds

1. Get involved:tham gia

2. Feel bored:cảm thấy bi thiết chán

3. Are very kind, caring và sympathetic:rất xuất sắc bụng, thân mật và cảm thông

4. Sounds good:nghe thật tốt

Bài giảng tiếng Anh 11 Unit 2: Relationships: Getting started

Unit 2: Language (trang 20): Write the words or phrases given in the box next lớn their meanings...

Unit 2: Reading (trang 22): Discuss with a partner...

Unit 2: Speaking (trang 23): Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates...

Unit 2: Listening (trang 24): If you have a boyfriend or a girlfriend, will you tell your parents about it? Why or why not?...

Unit 2: Writing (trang 25): Read an online posting on Teen diễn đàn and fill the gaps. Use the words in the box...

Unit 2: Communication and Culture (trang 26): Listen lớn Hung’s opinions about online friends. Answer the questions...

Unit 2: Looking back (trang 28): Underline the words which could be contracted in these exchanges...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 144, 145: Luyện Tập Chung (Tiếp), Giải Toán Lớp 5 Trang 144, 145: Luyện Tập Chung

Unit 2: Project (trang 29): Your group is going to lớn take part in a storytelling contest organised by your school...