Soạn Anh 9 Unit 5 Skills 1

     

Task 1. Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What bởi they mean?

(Đọc bài báo sau về miếu Hương. Nhìn vào các từ trong khung rồi tìm các từ đó trong đoạn văn và gạch chân. Chúng tức là gì?) 

vast pilgrims theme backdrops reign

Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sight-seeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi. It is a vast complex of Buddhist temples & shrines, including Den Trinh (Presentation Shrine) và Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, in the limestone Huong Tich mountains. The centre of this complex is the Perfume Temple, also called Chua trong (Inner Temple), located in Huong Tich Cavern. It is thought that the first temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century during the reign of Le Thanh Tong. Over the years some of its structures which were in ruins have been restored or replaced.Many Vietnamese works of literature, both old và modern, have made Perfume Pagoda their focus. It has also provided backdrops for many famous paintings. Its beauty has been used as a theme of many famous songs & a topic of lyric poetry. Nowadays during its festival (from the middle of January to lớn the middle of March on the lunar calendar), Perfume Pagoda attracts large numbers of pilgrims from all over Viet Nam.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 5 skills 1

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chùa hương thơm là một vị trí tôn giáo tương tự như là một điểm tham quan tuyệt vời ở Việt Nam. Địa điểm đó nằm ngơi nghỉ xã mùi hương Sơn, thị trấn Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một khu phức hợp các lăng mộ và thường thờ Phật giáo, bao hàm chùa Đền Trình và miếu Thiên Trù, trên núi đá vôi hương thơm Tích. Trung vai trung phong của khu phức tạp này là Đền Hương, còn được gọi là Chùa vào (Nội Đền), nằm trong động hương thơm Tích. Người ta nhận định rằng ngôi đền trước tiên được chế tạo trên địa điểm hiện trên của Thiên Trù vào chũm kỷ 15 dưới triều Lê Thánh Tông. Trong những năm qua, một trong những công trình bị phá đã được khôi phục hoặc cố thế.

Nhiều thành tựu văn học Việt Nam, cả cổ lẫn hiện tại đại, đã làm cho chùa hương được chú ý. Nó cũng cung ứng phông nền đến nhiều bức ảnh nổi tiếng. Vẻ đẹp của nó đã được thực hiện như là một trong chủ đề của đa số bài hát khét tiếng và một chủ thể của thơ ca từ. Ngày nay, trong suốt liên hoan tiệc tùng (từ vào giữa tháng 1 đến giữa tháng 3 âm lịch), chùa Hương thu hút con số lớn những người hành mùi hương từ khắp địa điểm trên giang sơn Việt Nam.

Lời giải bỏ ra tiết:

Nghĩa của những từ:

+ vast (adj): rộng lớn, to phệ (về kích cỡ, số lượng)

+ pilgrim (n): bạn hành hương thơm - bạn đi cho 1 vùng rất linh thiêng vì lý do tôn giáo.

+ theme (n): chủ thể hoặc ý chính

+ backdrop (n): tấm màn lớn

+ reign (n): triều đại


Task 2. Read the article again & answer the questions 

(Đọc bài bác báo và vấn đáp câu hỏi.)

1. Where is the Perfume Pagoda located?

(Chùa mùi hương ở đâu?)

2. What does the complex of the Perfume Pagoda include?

(Khu phức hợp Chùa Hương bao hàm những gì?)

3. Where is the centre of this complex located?

(Trung trung khu của khu tinh vi được đặt tại đâu?)

4. What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

(Vẻ đẹp đặc biệt của chùa Hương là gì?)

5. Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

(Ai ghé thăm chùa Hương trong suốt lễ hội?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

(Nằm sinh sống xã mùi hương Sơn, thị trấn Mỹ Đức, Hà Nội.)

2. It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, & the Perfume Temple.

(Nó bao hàm Đền Trình, miếu Thiên Trù và miếu Hương.)

3. The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as ChuaTrong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.

(Trung trung tâm của phức hợp này là Đền Hương, nói một cách khác là Chùa vào (Đền Nội), bên trong hang hương Tích.)

4. Its beauty has been used as a theme of many famous songs & a topic of lyric poetry.

(Vẻ đẹp của nó đã được áp dụng như là một trong chủ đề của không ít bài hát khét tiếng và một chủ đề của thơ ca.)

5. Pilgrims from all over Viet phái mạnh do.

Xem thêm: Tính Kim Loại Giảm Dần Trong Dãy, Cho Dãy Các Nguyên Tố: 12Mg, 13Al, 19K, 20Ca

(Những tín đồ hành mùi hương từ khắp khu vực trên tổ quốc Việt Nam.)


Task 3. Work in pairs. Below are some of the things that have caused damage khổng lồ the man-made wonders of Viet Nam. Put them in order of seriousness. Give your reasons. Can you địa chỉ any more? 

(Làm việc theo cặp. Dưới đó là một vài điều gây hại đến kì quan tự tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự cực kỳ nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Các bạn có thêm gì không?)

________

a. Many roads, hotels, factories, etc., have been built around man-made wonders.

(Có nhiều đường sá, khách hàng sạn, xí nghiệp sản xuất được xây cất quanh các kỳ quan lại nhân tạo.)

________

b. Too many tourists visit man-made wonders every day.

(Có quá nhiều khác nước ngoài tham quan các kỳ quan nhân tạo mỗi ngày.)

________

c. Local governments don"t have long-term measures to lớn protect man-made wonders from severe weather conditions.

(Chính quyền địa phương không có những phương án dài hạn để đảm bảo các kỳ quan tự tạo khỏi những tác động xấu của đk thời tiết.)

________

d. Recent restorations have changed the original structure of some man-made wonders.

(Những khu nghỉ dưỡng được xuất bản gần đây thay đổi cấu trúc của một vài kỳ quan lại nhân tạo.)

________

e. Many valuable things have been stolen from man-made wonders.

(Nhiều gia sản ở đầy đủ kỳ quan tự tạo bị trộm cắp.)

Lời giải đưa ra tiết:

Thứ tự đúng: c - e - d - b - a


Task 4a. Work in pairs. Use the ideas in 3 to suggest ways khổng lồ protect & preserve the man-made wonders of Viet Nam.

(Làm vấn đề theo cặp. áp dụng 3 ý tưởng phát minh để nhắc nhở cách đảm bảo an toàn và bảo tồn các kì quan tự tạo của Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

A: It is reported that many of our man-made wonders have been damaged. What should we bởi to protect & preserve them?

(Người ta report rằng có nhiều kì quan nhân tạo bị phá hủy. Bọn họ nên làm cái gi để đảm bảo và bảo đảm chúng?)

B: I suggest that we should limit the number of tourists visiting them every day.

(Tôi khuyên họ nên hạn chế số lượng khách thăm quan hằng ngày.)

A: That’s a good idea. I’d lượt thích to suggest raising money to restore and preserve them...

(Đó là ý tưởng phát minh tốt. Tôi ý kiến đề nghị nên tăng chi phí để khôi phục và bảo tồn chúng.)


bài bác 4b

4b. Report your best ideas lớn the class.

(Thuyết trình những ý tưởng hay nhất cho tất cả lớp.)

Lời giải đưa ra tiết:

We suggested that local government should have long-term measures lớn protect man-made wonders from severe weather conditions. As we can see many man-made wonders are placed outdoors so weather can affect them significantly. If we don’t have long-term measures, they can be ruined little by little, day by day.

Xem thêm: Các Dòng Hải Lưu Lạnh Chảy Gần Bờ :, Các Dòng Hải Lưu Lạnh Chảy Gần Bờ

Tạm dịch:

Chúng tôi đề xuất chính quyền địa phương bắt buộc có các biện pháp lâu dài để bảo đảm an toàn các kỳ quan nhân tạo khỏi các điều khiếu nại thời tiết xung khắc nghiệt. Như bạn cũng có thể thấy các kỳ quan nhân tạo được đặt quanh đó trời khiến cho thời tiết có thể ảnh hưởng đáng nói tới chúng. Nếu họ không gồm những giải pháp lâu dài, những kỳ quan hoàn toàn có thể bị hủy diệt từng chút một, từng ngày.