Soạn Tiếng Anh 10 Unit 4 Language Focus

  -  

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /ɒ/ và /Ɔ:/trong tiếng Anh, cũng tương tự ôn tập về tính từ đi cùng với the, cấu trúc used to và liên tự which. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như giải đáp giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Trường đoản cú vựng:

raise (v) : nâng, giơopen up ( v) <"oupən, ʌp>: mở rademonstration (n) <,deməns"trei∫n>: sự biểu hiện

II. Kết cấu cần giữ ý

Âm / ɒ /trong giờ Anh là 1 trong những nguyên âm ngắn trong giờ đồng hồ Anh, là vạc âm của vần âm “o”Âm /Ɔ:/trong tiếng Anh là 1 trong nguyên âm dài trong giờ Anh, là phân phát âm của vần âm “o”

III. Gợi ý giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

/ ɒ /

Top: đỉnhBoss: sếpDoctor: bác sỹWrong: saiJob: công việcBox: hộp

/Ɔ:/

Call: call điệnSport: thể thaoFour: bốnWalking: đi bộMore: hơnTalk: nói

Practise these sentences:

1. Put the socks on vị trí cao nhất of the box. (để vớ lên trên chiếc hộp)2. He lost his job as a doctor in the hospital.(Anh ấy mất câu hỏi là bác sỹ ở bệnh dịch viện)3. What’s wrong with you, boss? (Có chuyện gì xảy ra vậy sếp?)4. Is walking called sport? (Đi bộ gồm phải môn thể dục thể thao không?)5. He can’t walk lớn her any more. (Anh ấy không thể đi bộ đến vị trí cô ấy nữa)6. Four of us have walked for fourteen miles. (Bốn người công ty chúng tôi đã đi dạo mười tư dặm)

2. Grammar và vocabulary:

Exercise 1: Complete these sentences, using the + one of the adjectives".( Điền các câu này. Dùng the + trong số những tính từ.)

injured poor rich sick unemployed young

1. The young have the future in their hands.2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the injured lớn hospital.3.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 10 unit 4 language focusXem thêm: Vận Dụng Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Giáo Dục Mầm Non

Life is all right if you have a job. But things are not so easy for the unemployed.4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is sait that he robbed the rich & nave the money to lớn the poor.

Exercise 2: Complete the sentences with used khổng lồ + suitable verb. (Điền những câu với used khổng lồ + một dộng từ thích hợp hợp.)

1. Denis gave up smoking two years ago. He used khổng lồ smoke 40 cigarettes a day.2. Liz used to have a motorbike, but last year she sold it out và bought a car.3. We came to lớn live in Manchester a few years ago. We used khổng lồ live in Nottingham.4. I rarely eat ice cream now, but I used lớn eat it when I was a child.5. Jim used lớn be my best friend, but we aren’t friend any longer.6. It only takes me about 40 minutes khổng lồ get to lớn work since the new road was opened. It used lớn take more than an hour.7. There used to be a hotel opposite the station, but it closed a long time ago.8. When you lived in London, did you use khổng lồ go lớn the theatre?

Exercise 3: Join a sentence from A with one from B to make a new sentence. Use which.

Xem thêm: Cố Định Nitơ Khí Quyển Là Quá Trình

(Kết đúng theo một câu nghỉ ngơi A với một câu làm việc B để triển khai một câu mới. Cần sử dụng which.)

1.Sheila couldn’t come lớn the party, which was a pity2.Jill isn’t on the phone, which makes it difficult to contact her.3.Neil has passed his examinations, which is good news.4.Our night was delayed, which meant we had khổng lồ wait for hours at the airport.5.Ann offered lớn let me stay in her house, which was very nice of her.6.The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult to lớn sleep.7.Our car has broken down, which means we can"t go away tomorrow.