THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 KHÔNG KHÓ KHI BIẾT ĐẾN NHỮNG MẸO NÀY!

  -  
– Posted on September 30, 2021Posted in: Bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cấp SGK mới, Đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2021 - 2022, Violympic Toán lớp hai năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022

VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Trong phép trừ:

Số trị trừ – số trừ = hiệu

 Số bị trừ = số trừ + hiệu

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ hơn hiệu số đơn vị bằng số trừ. (Số trừ = số bị trừ – hiệu)Số bị trừ hơn số trừ số đơn vị bằng hiệu; tốt hiệu hèn số bị trừ số đơn vị chức năng bằng số trừ. (Số trị trừ – số trừ = hiệu) Số trị trừ bởi tổng của số trừ và hiệu. (Số bị trừ = số trừ + hiệu)Trong phép trừ, số bị trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng (giảm) bấy nhiêu đối kháng vị.Trong phép trừ, số trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu sút (tăng) bấy nhiêu đơn vị.Khi so sánh hai phép trừ tất cả cùng số trị trừ, phép trừ nào gồm số trừ lớn hơn thì nhỏ tuổi hơn, phép trừ nào bao gồm số trừ nhỏ tuổi hơn thì mập hơn.Khi đối chiếu hai phép trừ gồm cùng số trừ, phép trừ nào gồm số trị trừ lớn hơn vậy thì lớn hơn với ngược lại.

Bạn đang xem: Thi toán violympic lớp 2 không khó khi biết đến những mẹo này!

Trong phép cộng:

Số hạng + số hạng = Tổng

Số hạng đầu tiên = Tổng – số hạng thứ hai

Số hạng lắp thêm hai = tổng – số hạng đồ vật nhất.

Tổng rộng số hạng trước tiên số đơn vị chức năng bằng số hạng thiết bị haiTổng rộng số hạng thiết bị hai số đơn vị chức năng bằng số hạng lắp thêm nhất.Số hạng máy nhất nhỏ dại hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ hai.Số hạng máy hai bé dại hơn tổng số đơn vị chức năng bằng số hạng sản phẩm nhất.Trong phép cộng, số hạng tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng tăng (giảm) bấy nhiều đối chọi vịTrong phép cộng, những phép tính tất cả số hạng bằng nhau thì bằng nhau:

a + b + c = a + b + c

Trong phép cộng, phép tính nào có số hạng lớn hơn vậy thì lớn hơn:

a + b > a + c (nếu b > c) với a + b

PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

BÀI THI SỐ 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN

BẢNG 1

510 44 – 2098 – 87
11 13 20 + 1 + 25 + 0
14 15 19 – 553 – 31
2022 30 – 2010 + 10
2324 10 + 511 + 1 + 1
BẢNG 2
25 30 12 + 32 79 – 17 – 20
32 33 5 + 2098 – 56 – 10
353431 + 420 + 20
40 42 20 + trăng tròn + 320 + 13 + 0
43 44 20 + 1056 – 22

BẢNG 3

45 50 99 – 23 – 2453 + 2
52 53 48 – 332 + 11 + 21
54 55 10 + 4330 + 33
60 62 87 – 3310 + 40
63 64 97 – 15 – 2070 – 10

BẢNG 4

*
BẢNG 5

*

Bài 2 – Đi kiếm tìm kho báu:

Câu 1: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: hiệu quả phép tính 35 + 24 bằng ………

Câu 2: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: công dụng phép tính 17 + 52 bởi ………

Câu 3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: tác dụng phép tính 96 – 64 bởi ………

Câu 4: Điền số tương thích vào chỗ chấm: hiệu quả phép tính 96 – 53 bằng ………

Câu 5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: tác dụng phép tính 78 – 17 bằng ………

Câu 6: Điền số thích hợp vào nơi chấm: tác dụng phép tính 79 – 55 bởi ………

Câu 7: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: hiệu quả phép tính 50 + 19 bởi ………

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: tác dụng phép tính 10 + trăng tròn + 40 bằng …

Câu 9: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: tác dụng phép tính 21 + 56 bởi ………

Câu 10: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: công dụng phép tính 80 – 20 – 30 bằng …

Câu 11: Điền số tương thích vào chỗ chấm: công dụng phép tính 23 + 56 – 18 bằng …

Câu 12: Điền số thích hợp vào nơi chấm: kết quả phép tính 79 – 68 + 88 bởi …

Câu 13: Điền số tương thích vào chỗ chấm: công dụng phép tính 59 – 18 + 46 bằng …

Câu 14: Điền số tương thích vào khu vực chấm: công dụng phép tính 20 + 30 + 40 bởi …

Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: hiệu quả phép tính 99 – 75 + 14 bởi …

Câu 16: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: kết quả phép tính 70 – 10 – 50 bởi …

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng:

thực hiện phép so sánh: 98 ….. 89

a/ = b/ d/ Không so sánh được

Câu 18: Chọn câu trả lời đúng:

triển khai phép so sánh: 56 ….. 76

a/ = b/ d/ Không so sánh được

Câu 19: Chọn lời giải đúng:

thực hiện phép so sánh: 17 + 30 ….. 47

a/ = b/ d/ Không so sánh được

Câu 20: Chọn lời giải đúng:

thực hiện phép so sánh: 58 – 23 ….. 53

a/ = b/ d/ Không đối chiếu được

Câu 21: Chọn giải đáp đúng:

thực hiện phép so sánh: 87 – 56 ….. 30

a/ = b/ d/ Không so sánh được

Câu 22: Chọn câu trả lời đúng:

triển khai phép so sánh: 23 + 55 ….. 79

a/ = b/ d/ Không so sánh được

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Phép đối chiếu nào tiếp sau đây đúng?

a/ 93 > 39 > 36 > 63 b/ 36 > 39 > 63 > 93

c/ 93 > 63 > 39 > 36 d/ 63 > 36 > 39 > 93

Câu 2: Phép đối chiếu nào sau đây đúng?

a/ 65

c/ 77

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

Sắp xếp các số sau theo sản phẩm tự từ khủng đến bé: 29; 92; 93; 39.

a/ 93; 39; 92; 29 b/ 29; 92; 39; 93

c/ 29; 39; 92; 93 d/ 93; 92; 39; 29

Câu 4: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp những số sau theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn: 56; 65; 25; 52.

a/ 25; 52; 56; 65 b/ 52; 56; 65; 25

c/ 65; 56; 52; 25 d/ 25; 56; 52; 65

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng:

Sắp xếp các số sau theo đồ vật tự từ mập đến bé: 15; 53; 35; 51

a/ 53; 51; 35; 15 b/ 53; 35; 51; 15

c/ 15; 51; 35; 53 d/ 15; 35; 51; 53

Câu 6: Chọn lời giải đúng:

Sắp xếp các số sau theo trang bị tự từ bé đến lớn: 34; 42; 24; 43

a/ 24; 42; 34; 43 b/ 34; 43; 42; 24 c/ 43; 42; 34; 24 d/ 24; 34; 42; 43

Câu 7: Số đề xuất điền vào vết hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
?343

Câu 8: Số buộc phải điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
7?71

Câu 9: Số đề nghị điền vào vệt hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
?494

Câu 10: Số buộc phải điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
56?

Câu 11: Số bắt buộc điền vào vệt hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
83?

Câu 12: Số bắt buộc điền vào lốt hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
6?60

Câu 13:

Số hạngSố hạngTổng
?4267

Số thích hợp điền vào lốt ? trong bảng trên là: ……………

Câu 14:

Số hạngSố hạngTổng
67?98

Số thích hợp điền vào vệt ? trong bảng bên trên là: …………..

Câu 15:

Số bị trừSố trừHiệu
67?44

Số phù hợp điền vào dấu ? vào bảng bên trên là: …………..

Xem thêm: Giáo Án Điện Tử Bài Giảng Mây Và Sóng Của Hào Ta, Môn Ngữ Văn

Câu 16:

Số bị trừSố trừHiệu
?3143

Số phù hợp điền vào lốt ? vào bảng bên trên là: …………..

Câu 17:

10283748
31613?
7122425

Số tương thích điền vào vệt ? vào bảng trên là: …………..

Câu 18:

105467?
931511
1225262

Số phù hợp điền vào vệt ? trong bảng trên là: …………..

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

Bài thi tiên phong hàng đầu – Bức tranh túng ẩn

5 = 5 + 010 = 30 – 20
11 = 98 – 8713 = 11 + 1 + 1
14 = 19 – 515 = 10 + 5
20 = 10 + 1022 = 53 – 31
23 = đôi mươi + 1 + 224 = 44 – 20
25 = 5 + 2030 = đôi mươi + 10
32 = 98 – 56 – 1033 = 20 + 13 + 0
35 = 31 + 434 = 56 – 22
40 = trăng tròn + 2042 = 79 – 17 – 20
43 = trăng tròn + trăng tròn + 344 = 12 + 32
45 = 48 – 3 50 = 10 + 40
52 = 99 – 23 – 2453 = 10 + 43
54 = 87 – 3355 = 53 + 2
60 = 70 – 1062 = 97 – 15 – 20
63 = 30 + 3364 = 32 + 11 + 21
65 = 69 – 466 = 24 + 42
70 = 90 – 2072 = 23 + 56 – 7
73 = 23 + 5074 = 21 + 23 + 30
75 = 77 – 2 77 = 30 + 47
80 = 50 + 3082 = 15 + 72 – 5
83 = 41 + 4284 = 44 + 53 – 13
85 = 88 – 388 = 44 + 44
90 = đôi mươi + 7093 = 53 + 40
94 = 22 + 31 + 4195 = 90 + 5
99 = 33 + 66100 = trăng tròn + 80

BÀI 2 – ĐI TÌM KHO BÁU:

Câu 1: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: tác dụng phép tính 35 + 24 bằng ………

Điền 59

Câu 2: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: kết quả phép tính 17 + 52 bởi ………

Điền 69

Câu 3: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: kết quả phép tính 96 – 64 bằng ………

Điền 32

Câu 4: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: hiệu quả phép tính 96 – 53 bằng ………

Điền 43

Câu 5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: công dụng phép tính 78 – 17 bởi ………

Điền 61

Câu 6: Điền số tương thích vào khu vực chấm: kết quả phép tính 79 – 55 bởi ………

Điền 24

Câu 7: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: hiệu quả phép tính 50 + 19 bởi ………

Điền 69

Câu 8: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: công dụng phép tính 10 + đôi mươi + 40 bằng …

Điền 70

Câu 9: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: kết quả phép tính 21 + 56 bằng ………

Điền 77

Câu 10: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: kết quả phép tính 80 – trăng tròn – 30 bằng …

Điền 30

Câu 11: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: tác dụng phép tính 23 + 56 – 18 bằng …

Điền 61

Câu 12: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: tác dụng phép tính 79 – 68 + 88 bằng …

Điền 99

Câu 13: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: tác dụng phép tính 59 – 18 + 46 bằng …

Điền 87

Câu 14: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: công dụng phép tính đôi mươi + 30 + 40 bởi …

Điền 90

Câu 15: Điền số phù hợp vào vị trí chấm: công dụng phép tính 99 – 75 + 14 bằng …

Điền 38

Câu 16: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: công dụng phép tính 70 – 10 – 50 bởi …

Điền 10

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng:

triển khai phép so sánh: 98 ….. 89

a/ = b/ d/ Không đối chiếu được

Câu 18: Chọn giải đáp đúng:

thực hiện phép so sánh: 56 ….. 76

a/ = b/ d/ Không so sánh được

Câu 19: Chọn đáp án đúng:

triển khai phép so sánh: 17 + 30 ….. 47

47 = 47

a/ = b/ d/ Không đối chiếu được

Câu 20: Chọn giải đáp đúng:

thực hiện phép so sánh: 58 – 23 ….. 53

35

a/ = b/ d/ Không so sánh được

Câu 21: Chọn câu trả lời đúng:

thực hiện phép so sánh: 87 – 56 ….. 30

31 > 30

a/ = b/ d/ Không đối chiếu được

Câu 22: Chọn câu trả lời đúng:

triển khai phép so sánh: 23 + 55 ….. 79

78

a/ = b/ d/ Không đối chiếu được

BÀI THI SỐ 3 – LEO ĐỐC

Câu 1: Phép so sánh nào tiếp sau đây đúng?

a/ 93 > 39 > 36 > 63 b/ 36 > 39 > 63 > 93

c/ 93 > 63 > 39 > 36 d/ 63 > 36 > 39 > 93

Câu 2: Phép đối chiếu nào tiếp sau đây đúng?

a/ 65

c/ 77

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo máy tự từ mập đến bé: 29; 92; 93; 39.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

a/ 93; 39; 92; 29 b/ 29; 92; 39; 93

c/ 29; 39; 92; 93 d/ 93; 92; 39; 29

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

Sắp xếp các số sau theo vật dụng tự từ bé đến lớn: 56; 65; 25; 52.

a/ 25; 52; 56; 65 b/ 52; 56; 65; 25

c/ 65; 56; 52; 25 d/ 25; 56; 52; 65

Câu 5: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp những số sau theo máy tự từ lớn đến bé: 15; 53; 35; 51

a/ 53; 51; 35; 15 b/ 53; 35; 51; 15

c/ 15; 51; 35; 53 d/ 15; 35; 51; 53

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp những số sau theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn: 34; 42; 24; 43

a/ 24; 42; 34; 43 b/ 34; 43; 42; 24 c/ 43; 42; 34; 24 d/ 24; 34; 42; 43

Câu 7: Số bắt buộc điền vào lốt hỏi chấm là: ……4

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
4343

Câu 8: Số yêu cầu điền vào dấu hỏi chấm là: ……1

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
7171

Câu 9: Số đề nghị điền vào vết hỏi chấm là: ……9

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
9494

Câu 10: Số đề nghị điền vào vết hỏi chấm là: ……56

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
5656

Câu 11: Số yêu cầu điền vào lốt hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
8383

Câu 12: Số bắt buộc điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤCĐƠN VỊVIẾT SỐ
6060

Câu 13:

Số hạngSố hạngTổng
254267

Số thích hợp điền vào vết ? vào bảng bên trên là: 67 – 42 = 25

Câu 14:

Số hạngSố hạngTổng
673198

Số thích hợp điền vào dấu ? vào bảng bên trên là: 98 – 67 = 31

Câu 15:

Số bị trừSố trừHiệu
672344

Số phù hợp điền vào dấu ? vào bảng bên trên là: 67 – 44 = 23

Câu 16:

Số bị trừSố trừHiệu
743143

Số tương thích điền vào lốt ? trong bảng trên là: 43 + 31 = 74

Câu 17:

10283748
31613?
7122425

Quy luật: mặt hàng 2 = hàng 1 – sản phẩm 3

Số tương thích điền vào lốt ? vào bảng trên là: 48 – 25 = 23

Điền 23

Câu 18:

105467?
931511
1225262

Quy luật: sản phẩm 1 = sản phẩm 2 + sản phẩm 3

Số thích hợp điền vào vết ? trong bảng bên trên là: 11 + 62 = 73

Điền 73