Thông tư số 17/2016/tt-blđtbxh

     
*
Thư điện tử
*
Liên hệ
*
Sơ vật dụng trang
*
English
*

Trang công ty tin tức tuyên truyền Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL

Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 mon 6 năm năm nhâm thìn hướng dẫn các bước rà thẩm tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn chỉnh nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho quá trình 2016-2020


1. Sửa thay đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:

"1. Phương pháp: thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ mái ấm gia đình để ước lượng các khoản thu nhập (trên cơ sở phân tích hiệu quả thống kê và khảo sát mức sống hộ gia đình, triển khai quy đổi từ nút thu nhập bình quân đầu bạn trên mon sang những mức điểm số khớp ứng khi tiến hành rà soát và đánh giá tài sản, cố kỉnh thể: 700.000 đồng tương tự 120 điểm; 900.000 đồng tương đương 140 điểm; một triệu đồng tương tự 150 điểm; 1.300.000 đồng tương đương 175 điểm) và xác minh mức độ thiếu hụt tiếp cận những dịch vụ làng mạc hội cơ bạn dạng của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Chương II và tại Phụ lục số 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4 ban hành kèm theo Thông tứ này.".

Bạn đang xem: Thông tư số 17/2016/tt-blđtbxh

2. Sửa đổi Điểm a cùng Điểm b Khoản 1 Điều 5 như sau:

"a) Hộ mái ấm gia đình có giấy ý kiến đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo Phụ lục số 1a phát hành kèm theo Thông tư này) nộp trực tiếp hoặc gửi vào bưu điện mang lại Ủy ban nhân dân cấp cho xã tiếp nhận, xử lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ huy Ban sút nghèo cấp xã lập danh sách các hộ mái ấm gia đình có giấy ý kiến đề nghị (theo Phụ lục số 2a phát hành kèm theo Thông tứ này) và tổ chức đánh giá và thẩm định theo mẫu mã Phiếu B (theo Phụ lục số 3b phát hành kèm theo Thông bốn này); report kết quả đánh giá và thẩm định và trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã đưa ra quyết định công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo phân phát sinh; niêm yết công khai minh bạch danh sách trên trụ sở Ủy ban nhân dân cấp cho xã;

Thời gian thẩm định, xét duyệt và phát hành Quyết định công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo vạc sinh không thực sự 07 ngày làm việc tính từ lúc khi mừng đón giấy đề nghị của hộ gia đình. Trường thích hợp không phát hành Quyết định công nhận thì cần nêu rõ lý do;".

3. Sửa thay đổi Điểm a với Điểm b Khoản 2 Điều 5 như sau:

"a) Hộ gia đình có giấy ý kiến đề nghị xét coi sóc thoát nghèo, bay cận nghèo (theo Phụ lục số 1b phát hành kèm theo Thông tư này) nộp thẳng hoặc gửi qua bưu điện mang đến Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xử lý;

b) Ủy ban nhân dân cung cấp xã chỉ đạo Ban sút nghèo cấp cho xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy kiến nghị (theo Phụ lục số 2b phát hành kèm theo Thông tư này) với tổ chức thẩm định và đánh giá theo mẫu mã Phiếu B (Phụ lục số 3b phát hành kèm theo Thông tứ này); report kết quả thẩm định và đánh giá và trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã ra quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cung cấp xã;

Thời gian thẩm định, xét cẩn thận và ban hành Quyết định công nhận list hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo không thật 07 ngày có tác dụng việc tính từ lúc khi chào đón giấy đề nghị của hộ gia đình. Trường hòa hợp không phát hành Quyết định công nhận thì nên nêu rõ lý do;".

4. Sửa thay đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 như sau:

"a) Đối cùng với hộ gia đình có tác dụng nghèo, cận nghèo: các điều tra viên áp dụng mẫu phiếu A (theo Phụ lục số 3a ban hành kèm theo Thông bốn này) để nhận dạng nhanh đặc điểm hộ mái ấm gia đình có giấy đề nghị. Giả dụ hộ mái ấm gia đình có những điều kiện không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo luật tại Cột 0 Phiếu A thì đưa ra khỏi danh sách đề nghị rà soát. Những hộ sót lại thực hiện reviews theo những nội dung từ Cột 1 mang đến Cột 9 Phiếu A, nếu như hộ mái ấm gia đình có từ 02 điều kiện trở xuống thì đưa vào list hộ có tác dụng nghèo, cận nghèo (theo Phụ lục số 2c ban hành kèm theo Thông bốn này) để tiếp tục rà rà theo mẫu Phiếu B.

Cán cỗ chuyên trách giảm nghèo cấp cho xã, trưởng thôn chủ động phát hiện hồ hết trường hợp nhận biết hộ gia đình gặp khó khăn, biến hóa cố khủng hoảng rủi ro trong năm, có công dụng nghèo, cận nghèo nhưng chưa xuất hiện giấy đề xuất xét duyệt bổ sung để đưa vào danh sách những hộ nên rà soát.".

5. Sửa thay đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:

"2. Tổ chức rà soát, lập danh sách phân một số loại hộ gia đình

Các điều tra viên tiến hành rà soát những hộ gia đình theo những mẫu phiếu B áp dụng cho khu vực thành thị với các khoanh vùng nông thôn phân chia theo từng vùng tương xứng với địa bàn (theo Phụ lục số 3b phát hành kèm theo Thông bốn này). Trường hòa hợp hộ gia đình sinh sống tại phường (thuộc thành phố, thị xã), thị trấn (thuộc huyện) gồm các đặc điểm tài sản đất đai, chăn nuôi như khu vực nông thôn, Ban chỉ đạo rà soát cung cấp tỉnh quy định bài toán áp dụng đặc điểm tài sản đất đai, chăn nuôi luật pháp tại Phiếu B áp dụng cho khoanh vùng nông thôn tương xứng với địa bàn trong vấn đề đánh giá, chấm điểm hộ gia đình. Trường vừa lòng hộ mái ấm gia đình sinh sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi ở trong nơi gồm sông, hồ nước và tài giỏi sản như tàu, ghe, thuyền, Ban lãnh đạo rà soát cấp tỉnh hình thức việc áp dụng mức điểm cho tài sản tàu, ghe, thuyền của địa bàn theo nút điểm của những vùng khác có đk tương ứng với địa bàn.

Qua rà soát, tổng hợp và phân loại công dụng như sau:

a) list hộ nghèo, hộ cận nghèo qua soát soát, bao gồm:

- Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ tất cả tổng điểm B1 trường đoản cú 140 điểm trở xuống (hộ nghèo về thu nhập) hoặc hộ tất cả tổng điểm B1 bên trên 140 điểm đến lựa chọn 175 điểm và bao gồm tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên (hộ nghèo thiếu vắng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản);

- Hộ nghèo quanh vùng nông buôn bản là hộ tất cả tổng điểm B1 trường đoản cú 120 điểm trở xuống (hộ nghèo về thu nhập) hoặc hộ bao gồm tổng điểm B1 trên 120 điểm đến lựa chọn 150 điểm và tất cả tổng điểm B2 tự 30 điểm trở lên (hộ nghèo thiếu vắng tiếp cận các dịch vụ làng hội cơ bản);

- Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ bao gồm tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 bên dưới 30 điểm;

- Hộ cận nghèo khoanh vùng nông làng là hộ bao gồm tổng điểm B1 trên 120 điểm đến lựa chọn 150 điểm và có tổng điểm B2 bên dưới 30 điểm;

b) list hộ bay nghèo, hộ thoát cận nghèo qua soát soát, bao gồm:

- Hộ thoát nghèo khu vực thành thị:

+ Hộ thoát nghèo thừa qua chuẩn cận nghèo là hộ tất cả tổng điểm B1 bên trên 175 điểm;

+ Hộ thoát nghèo, nhưng vẫn còn đấy là hộ cận nghèo là hộ gồm tổng điểm B1 bên trên 140 điểm đến 175 điểm và tất cả tổng điểm B2 bên dưới 30 điểm;

- Hộ thoát nghèo khu vực nông thôn:

+ Hộ thoát nghèo quá qua chuẩn chỉnh cận nghèo là hộ gồm tổng điểm B1 trên 150 điểm;

+ Hộ bay nghèo, nhưng vẫn tồn tại là hộ cận nghèo là hộ bao gồm tổng điểm B1 trên 120 điểm đến chọn lựa 150 điểm và có tổng điểm B2 bên dưới 30 điểm;

- Hộ thoát cận nghèo quanh vùng thành thị là hộ tất cả tổng điểm B1 trên 175 điểm;

- Hộ thoát cận nghèo khu vực nông làng là hộ tất cả tổng điểm B1 bên trên 150 điểm;".

Xem thêm: Âm Nhạc 4 - Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em

6. Sửa thay đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:

"3. Tổ chức họp dân thống duy nhất kết quả

a) nhân tố tham gia: trưởng xóm (chủ trì cuộc họp), thay mặt tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ thực hiện rà thẩm tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn và mời đại diện thay mặt các hộ gia đình tham gia cuộc họp. Trường hợp nên thiết, trưởng thôn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho xã cử thay mặt tham gia cuộc họp.

b) nội dung cuộc họp: thống tốt nhất ý kiến hiệu quả đánh giá, chấm điểm theo mẫu Phiếu B đối với các hộ trong danh sách thanh tra rà soát (chủ yếu triệu tập vào những hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo).

c) kết quả cuộc họp được lập thành 02 Biên bản (theo Phụ lục số 2đ phát hành kèm theo Thông bốn này), bao gồm chữ ký của công ty trì, thư ký cuộc họp và thay mặt đại diện của các hộ dân (01 phiên bản lưu làm việc thôn, 01 phiên bản gửi báo cáo Ban giảm nghèo cung cấp xã nhằm tổng hợp).".

7. Sửa thay đổi Điểm a Khoản 6 Điều 6 như sau:

"a) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã căn cứ công dụng phân nhiều loại hộ mái ấm gia đình qua điều tra, kiểm tra soát, tiếp thu ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện để ra quyết định công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bay nghèo, hộ bay cận nghèo bên trên địa bàn; tiến hành niêm yết công khai minh bạch danh sách trên trụ sở Ủy ban nhân dân cung cấp xã và cấp cho giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa phận theo list hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có được phê để mắt tới (theo Phụ lục số 2e phát hành kèm theo Thông tứ này hoặc địa phương tự xây cất mẫu cơ mà phải đảm bảo an toàn thông tin cơ bạn dạng quy định theo mẫu mã tại Phụ lục số 2e) để ship hàng công tác quản lý đối tượng và tiến hành các chính sách hỗ trợ bớt nghèo của phòng nước;".

8. Đối với một số trong những địa phương đã kiện toàn Ban lãnh đạo các công tác mục tiêu giang sơn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 mon 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu giang sơn giai đoạn 2016-2020: các cụm từ được sử dụng trong Thông tư tất cả “Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh”, “Ban lãnh đạo giảm nghèo cung cấp huyện”, “Ban giảm nghèo cấp cho xã” được gọi là “Ban chỉ huy các công tác mục tiêu giang sơn cấp tỉnh”, “Ban lãnh đạo các chương trình mục tiêu đất nước cấp huyện” và “Ban cai quản cấp xã”.

Xem thêm: Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Đẹp ❤️️ Chữ Cái In Hoa Tiếng Việt, Bảng Chữ Cái Viết Hoa Cách Điệu Đẹp 2022

9. Những Phụ lục số 1a, 1b, 2e, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ phát hành kèm theo Thông tứ số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm năm 2016 của bộ Lao đụng - yêu đương binh với Xã hội phía dẫn quy trình rà rà hộ nghèo, hộ cận nghèo từng năm được bãi bỏ và thay thế tương ứng bằng các Phụ lục số 1a, 1b, 2e, 3a, 3c, 4 (Phụ lục 4 có Mẫu số 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4g) ban hành kèm theo Thông tứ này.