Unit 14 lớp 10: speaking

  -  

Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Quan sát vào bảng bên dưới. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)


Task 1

Task 1Look at the pictures. What vì chưng you know about these footballs?

(Nhìn vào các hình. Em biết những gì về đông đảo đội soccer này?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

These pictures are about the teams that took part in the 2002 World Cup.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 10: speaking

Picture 1 : England Picture 2 : France

Picture 3: Italy Picture 4 : German

Tạm dịch:

Những hình hình ảnh này nói đến các team tham gia World Cup 2002.

Hình 1: Anh Hình 2:Pháp

Hình 3: Ý Hình 4: Đức


Task 2

Task 2Work in pairs. Look at the table below. Ask & answer questions.

(Làm câu hỏi từng đôi. Nhìn vào bảng mặt dưới. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

A : Where was the World Cup held in 1934?

B : It was held in Italy.

A : Which team played in the final match? 

B : They were Italy & Czechoslovakia.

A : Which leam won the championship?

B : It was Italy.

A : What was the score of the match?

B : It was 2 - 1.

Tạm dịch:

A: World Cup được tổ chức vào năm 1934 sinh sống đâu?

B: Nó được tổ chức triển khai ở Ý.

A: Đội nào chơi trong trận tầm thường kết?

B: họ là Ý với Tiệp Khắc.

Xem thêm: Unit 11 Lớp 8: Skills 1 1 Lớp 8: Skills 1, Unit 11 Lớp 8: Skills 1

A: Đội như thế nào giành chức vô địch?

B: Đó là Ý.

A: Điểm số của trận đấu là bao nhiêu?

B: Đó là 2 - 1.


Task 3

Task 3Work in groups. Take turns to lớn talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.

(Làm bài toán từng nhóm. Gắng phiên nói tới những đội chiến hạ ở Cúp cụ Giới, dùnng tin tức ở bảng ở bài tập 2.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: The fourth World Cup was held in Brazil in 1950. The two learns in the final match were Brazil and Uruguay. & Uruguay won the final match with the score 2-1.

B: The tenth World Cup was held in West Germany in 1974. The final match was between West Germany và Netherlands. And West Germany defeated Netherlands by 2 lớn 1.

C: The seventeenth World Cup was first held in Asia and jointly hosted by two countries nhật bản and Korea in 2002. The final match was between Brazil and Germany. & Brazil won the championship by defeating Germany by two khổng lồ none.

Tạm dịch:

A: World Cup lần thứ bốn được tổ chức triển khai tại Brazil vào thời điểm năm 1950. Hai team trong trận thông thường kết là Brazil và Uruguay. Và Uruguay chiến hạ trận phổ biến kết cùng với tỉ số 2-1.

B: World Cup sản phẩm công nghệ mười được tổ chức triển khai tại Tây Đức năm 1974. Trận tầm thường kết thân Tây Đức cùng Hà Lan. Với Tây Đức vượt mặt Hà Lan tỉ số 2 - 1.

Xem thêm: Số Bội Giác Của Kính Thiên Văn, Vật Lí Lớp 11, Kính Thiên Văn, Số Bội Giác Của Kính Thiên Văn

C: World Cup lần sản phẩm 17 được tổ chức lần đầu tiên ở châu Á cùng được tổ chức chung bởi hai nước Nhật bản và hàn quốc vào năm 2002. Trận tầm thường kết giữa Brazil và Đức. Cùng Brazil đã giành chức vô địch bằng cách đánh bại Đức với tỉ số 2-0.