Unit 9 lớp 10: protecting the environment

     
A. READING trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 102. While you read trang 95 sgk giờ Anh 10B. SPEAKING trang 97 sgk tiếng Anh 10C. LISTENING trang 98 sgk tiếng Anh 102. While you listen trang 98 sgk giờ Anh 10D. WRITING trang 99 sgk giờ đồng hồ Anh 10E. Language Focus trang 101 sgk giờ đồng hồ Anh 102. Grammar and vocabulary trang 102 sgk giờ Anh 10G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 9. Undersea world trang 94 sgk giờ Anh 10 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 cùng với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, tự vựng,.. Sẽ giúp các em học giỏi môn tiếng Anh lớp 10, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10: protecting the environment

Unit 9. Undersea world – nhân loại dưới biển

A. READING trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Before you read trang 94 sgk giờ Anh 10

Work with a partner. Look at bản đồ and give the Vietnamese names for the oceans on the map.

(Làm câu hỏi với một bạn cùng học. Nhìn phiên bản đồ và viết tên những biển khơi trên phiên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Answer: (Trả lời)

Arctic Ocean: Bắc Băng dương

Pacific Ocean: Thái Bình dương

Atlantic Ocean: Đại Tây dương

Indian Ocean : Ấn Độ dương

Antarctic Ocean: Nam Băng dương

Work with a partner: Look at the pictures below Can you name the sea animal in each picture? The firsl letter of the word has been given to help you.

(Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn các hình bên dưới. Chúng ta cũng có thể gọi tên động vật hoang dã biển sống mỗi hình không. Mẫu tự được cho để giúp em.)

*

Answer: (Trả lời)

Seal Jellyfish Turtle Shark

Tạm dịch:

Seal: hải cẩu

Jellyfish: bé sứa

Turtle: rùa biển

Shark : Cá mập

2. While you read trang 95 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read the text & do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn với làm bài xích tập theo sau).

There is only one ocean. It is divided into five different parts: the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic, and Arctic Oceans. There are also many other smaller seas, gulfs & bays which khung part of them. Altogether they cover 75 percent of the earth’s surface. For centuries, people have been challenged by the mysteries that lie beneath the ocean. However, today’s scientists have overcome many of the challenges of the depth by using modern devices. They send submarines lớn investigate the seabed và bring samples of marine life back khổng lồ the surface for further study. Satellite photographs provide a wide range of information, including water temperature, depth & the undersea populations. If modem giải pháp công nghệ did not exist, we would never have such precious information.

Marine plants & animals fall into three major groups. Some of them live on or depend on the bottom like the starfish. Some are swimming animals such as fishes và sharks that move independently of water currents while others are tiny organisms that are carried along by the currents like the jellyfish. Plants and animals of the sea, however small or oversized, all contribute lớn its biodiversity. Unless this biodiversity were maintained, marine life would be at stake.

Dịch bài:

Chỉ có một hải dương duy nhất. Nó được chia thành năm phần khác nhau: tỉnh thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, nam giới Băng Dương và Bắc Băng Dương. Cũng còn có khá nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ tuổi hơn là 1 phần của những đại dương ấy. Những hải dương này chiếm 75% mặt phẳng trái đất. Nhiều thế kỷ ni những kín đáo nằm sâu dưới lòng đại dương đã thử thách con người. Mặc dù nhiên, những nhà khoa học bây giờ với các trang thiết bị văn minh đã vượt qua được những thách thức của đại dương. Con tín đồ đưa tàu ngầm đi điều tra khảo sát đáy hải dương và chuyển lên bờ đa số mẫu sinh vật biển để nghiên cứu và phân tích thêm. Phần đông bức ảnh chụp trường đoản cú vệ tinh cung cấp rất các thông tin, bao hàm nhiệt độ nước biển, độ sâu và các cư dân bên dưới biển. Nếu không tồn tại những technology hiện đại, bọn họ sẽ chẳng lúc nào có những tin tức quí giá bán như thế.

Động, thực vật biển khơi được phân thành ba đội chính. Nhóm sống dựa vào và phụ thuộc vào tầng đáy như chủng loại sao biển. Nhóm động vật bơi như các loài cá với cá mập dịch chuyển không dựa vào vào làn nước trong khi những loài sinh vật nhỏ tuổi bé khác bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển. Động thực thiết bị biển dù có kích thước nhỏ dại bé giỏi to quá cỡ đều góp thêm phần vào sự nhiều mẫu mã sinh học tập của biển. Ví như sự phong phú và đa dạng sinh học này không được duy trì, sinh trang bị biển có khả năng sẽ bị đe dọa.

Task 1 trang 95 sgk tiếng Anh 10

The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with one of them. There are more words than needed.

(Các từ vào khung xuất hiện ở bài bác đọc. Điền mỗi vị trí trống với 1 trong những chúng. Có không ít từ hơn buộc phải thiết.)

gulf oversized biodiversity challenges

investigate tiny samples provide

1. Some plants and animals are referred to as________ organisms because they are extremely small.

2. Thanks lớn modern technology, scientists have been able to________ the life of plants và animals that live under the sea.

3. A ________ is a large area of sea that is partly surrounded by land.

4. ________ is a term that refers to lớn the existence of different kinds of animals & plants which make a balanced environment.

5. These scientists have collected different________ to lớn analyse for their experiment.

Answer: (Trả lời)

1. Tiny 2. Investigate 3.gulf

4. Biodiversity 5. Samples

Tạm dịch:

1. Một vài thực thiết bị và động vật được gọi là sinh vật bé dại vì chúng rất là nhỏ.

2. Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã có thể điều tra cuộc sống đời thường của thực đồ gia dụng và động vật sống bên dưới biển.

3. Vịnh là một quanh vùng rộng bự của biển khơi được bao bọc một trong những phần bởi đất liền.

4. Đa dạng sinh học là 1 trong những thuật ngữ đề cập tới sự tồn tại của những loại động vật hoang dã và thực vật không giống nhau tạo đề nghị một môi trường thiên nhiên cân bằng.

5. Những nhà khoa học này đã tích lũy các mẫu khác biệt để phân tích mang lại thí nghiệm của họ.

Task 2 trang 96 sgk giờ Anh 10

Read the passage again and then answer the following questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các thắc mắc sau.)

1. What percentage of the earth’s surface is covered by seas & oceans?

2. How vì chưng scientists now overcome the challenges of the depth?

3. What can submarines bởi vì to help scientists know about the undersea world?

4. What can we learn from the satellite photos?

5. What are the three groups of marine plants và animal?

6. What would happen if the sea biodiversity were not maintained?

Answer: (Trả lời)

1. 75% of the earth’surface is covered by sea và oceans.

2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.

3. They investigate the seabed và bring samples of the marine life back to the surface for further study.

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea population.

5. They are those that live on or depend on the bottom lượt thích the starfish, those that move independently of water currents & those that are carried along by the currents

6. The marine life would be at stake if the sea bioadversily was not maintained.

Tạm dịch:

1. Phần trăm bề mặt trái khu đất được bao phủ bởi biển lớn và biển là bao nhiêu? ⇒ 75% mặt phẳng trái khu đất được che phủ bởi hải dương và đại dương.

2. Làm vậy nào để các nhà kỹ thuật vượt qua những thách thức của chiều sâu? ⇒ bây giờ họ thừa qua những thách thức của chiều sâu bằng cách sử dụng những thiết bị hiện nay đại.

3. Tàu ngầm hoàn toàn có thể làm gì sẽ giúp đỡ các nhà công nghệ biết về gắng giới dưới đáy biển? ⇒ Chúng điều tra đáy biển khơi và đưa những mẫu sinh vật hải dương trở lại bề mặt để nghiên cứu sâu hơn.

4. Chúng ta có thể biết được gì từ các bức ảnh vệ tinh? ⇒ bạn cũng có thể biết những thông tin, bao hàm nhiệt độ nước, độ sâu với dân số dưới đáy biển.

5. Bố nhóm thực vật và động vật biển là gì? ⇒ chúng là phần đông thứ sống trên hoặc nhờ vào vào đáy biển khơi như nhỏ sao biển, đầy đủ thứ di chuyển chủ quyền với dòng nước và được sở hữu theo bởi dòng chảy

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu đa dạng và phong phú sinh học đại dương không được duy trì? ⇒ các sinh trang bị biển có khả năng sẽ bị đe dọa giả dụ sinh học biển không được duy trì.

3. After you read trang 96 sgk giờ Anh 10

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling in each blank with a word or phrase given in the hox below.

(Làm bài toán từng đôi. Điền bài xích tóm tắt của bài bác đọc bằng phương pháp điền mỗi chỗ trống với tự hoặc cụm từ được mang đến trong khung dưới )

plants và animals discoveries huge

closely connected modern three-quarters

mysterious biodiversity

Though covering (1)_______ of the earth’s surface, the ocean has remained (2) _______ lớn us until recently.

With (3)_______ giải pháp công nghệ we have now made important (4)_______ about the (5)_______ of marine lira

We have learnt that whether tiny or (6)_______ , all the (7)_______ of the sea are (8)_______ .

Answer: (Trả lời)

1. Three-quarters 2. Mysterious 3. Modern

4. Discoveries 5. Biodiversity 6. Huge

7. Plants and animals closely connected

Tạm dịch:

Mặc dù che phủ ba phần tư bề mặt trái đất, biển vẫn còn bí mật đối với chúng ta cho cho gần đây. Với technology hiện đại, chúng ta đã bao gồm khám phá quan trọng đặc biệt về phong phú và đa dạng sinh học của sinh đồ dùng biển. Chúng ta đã biết được rằng dù bé dại hay to, toàn bộ các chủng loại thực thứ và động vật biển phần lớn được liên kết chặt chẽ.

B. SPEAKING trang 97 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Task 1 trang 97 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Below are some actions that would be taken lớn protect our oceans. Work in pairs. Put the actions in the order of importance & then say what we should or should not do

(Dưới đây là những hành vi nên được thực hiện để đảm bảo an toàn các đại dương. Thao tác làm việc từng đôi. Xếp các hành động theo thứ tự đặc biệt quan trọng và sau đó nói phần nhiều gì họ không bắt buộc làm.)

□ a) Place rubbish and plastic bags in proper dustbins.

□ b) Use water sparingly and do not pollute it.

□ c) bởi not fish for species that are limited, threatened or endangered.

□ d) Dispose of fishing lines và nets properly, not in or near the water.

□ e) vày not use herbicides, pesticides & fertilizers that harm the environment.

□ f) Learn all you can about the oceans.

□ g) Keep only the fish that you will eat; release the rest.

□ h)Be a smart shopper & choose your seafood responsibly.

Answer: (Trả lời)

1 – f) I think action (f) is the most important because if we learn all about the oceans we can we’ll understand their values và try lớn protect them.

⟹ We should learn all about the oceans.

2 – e) We should not use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.

3 – c) We should not fish for species that are limited, threatened or endangered.

4 – d) We should dispose of fishing lines và nets properly.

5 – g) We should keep only the fish we will eat và release the rest.

6 – a và b) We should place rubhlish & plastic bags in proper dustbins và use watter sparingly & do not pollute it.

7 – h) We should choose our seafood responsibly.

Tạm dịch:

□ a) Đặt rác và túi ny lông vào thùng rác đam mê hợp.

□ b) thực hiện nước một cách tiết kiệm và không khiến ô nhiễm.

□ c) Không đánh bắt cá cho các loài bị hạn chế, bị rình rập đe dọa hoặc bị đe dọa.

□ d) bỏ bỏ các dây câu với lưới đúng cách, không ở vào hoặc sát nước.

□ e) Không thực hiện thuốc diệt cỏ, dung dịch trừ sâu và phân bón gây hại đến môi trường.

□ f) tò mò tất cả các chúng ta cũng có thể về những đại dương.

□ g) Chỉ giữ lại cá mà các bạn sẽ ăn; hóa giải phần còn lại.

□ h) Hãy là người sắm sửa thông minh và lựa chọn hải sản của công ty một cách gồm trách nhiệm.

***

1 – f) Tôi nghĩ hành động (f) là đặc biệt quan trọng nhất bởi vì nếu họ học tất cả về đại dương, bạn cũng có thể hiểu cực hiếm của bọn chúng và núm gắng đảm bảo an toàn chúng.

⟹ chúng ta nên khám phá tất lẫn cả về đại dương.

2 – e) chúng ta không nên thực hiện thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và phân bón tạo hại mang lại môi trường.

3 – c) bọn họ không phải đánh bắt các loài hiếm, bị đe dọa hoặc đang bị nguy hiểm.

4 – d) chúng ta nên bỏ bỏ các dây câu với lưới đúng cách.

5 – g) họ chỉ buộc phải giữ cá mà họ sẽ ăn và hóa giải phần còn lại.

6 – a và b) bọn họ nên để túi bằng nhựa vào thùng rác phù hợp và sử dụng thấp hơn và không gây ô nhiễm.

7 – h) họ nên chọn thủy hải sản một cách có trách nhiệm.

2. Task 2 trang 97 sgk giờ Anh 10

Work in groups. Below are some threats khổng lồ the health of the oceans. Discuss the consequences that might occur and offer some possible solutions.

(Làm việc từng nhóm. Dưới đây là một số tác hại cho sức khỏe của các đại dương. đàm luận những hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra và đưa ra một sô giải pháp có thể triển khai được)

1. Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass và cigarette butts.

2. Whales & sharks are still hunted for food, medicine, and other products.

3. Explosives are used khổng lồ catch fish and other sea animals.

4. Oil is spilled from tankers.

Answer: (Trả lời)

A: Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass & cigarette butts. This makes the sea polluted & endanger sea plants and animals.

B: and we should clean up beaches and tell people not to lớn litter them.

C: We also should set up posters at holiday resorts, especially on the beaches, and have the chiến dịch of “Keep our environment clean and beautiful” in schools, that is we should educate children and people about a clean and healthy environment.

A: Whales and sharks are still hunted for food, medicine và other products.

B: This makes these sea animals extinct some day.

C: So all governments should have laws that prohibit the hunt for these endangered sea animals for any purpose. And I think restaurants in the world don’t serve the food made from these animals’ meat.

Tạm dịch:

1. Bãi biển chứa đầy túi nhựa, chất liệu thủy tinh và điếu dung dịch lá.

2. Cá voi với cá lớn vẫn bị truy tìm vì thức ăn, thuốc và các sản phẩm khác.

3. Hóa học nổ được thực hiện để bắt cá và những động vật đại dương khác.

4. Dầu tràn trường đoản cú tàu chở dầu.

A: bãi biển chứa đầy túi nhựa, miếng kính và điếu thuốc lá. Điều này tạo nên biển bị ô nhiễm và độc hại và gây gian nguy cho thực đồ dùng và động vật biển.

B: Và bọn họ nên dọn dẹp vệ sinh những bãi biển và bảo mọi bạn không xả rác ra chúng.

C: chúng ta cũng buộc phải dựng áp phích tại những khu nghỉ ngơi mát, đặc biệt là trên bãi biển, và tất cả chiến dịch “Giữ môi trường thiên nhiên của bọn họ sạch sẽ với xinh đẹp” trong trường học, đó là giáo dục trẻ em cùng con bạn về một môi trường xung quanh sạch sẽ cùng lành mạnh.

A: Cá voi và cá phệ vẫn bị săn lùng để mang thực phẩm, dung dịch men với các sản phẩm khác.

B: Điều này khiến cho những loài động vật hoang dã biển này hay chủng một ngày như thế nào đó.

C: vì chưng vậy, toàn bộ các cơ quan chỉ đạo của chính phủ nên có luật cấm săn bắt cho những loài động vật biển sẽ bị đe dọa này vì bất kỳ mục đích nào. Với tôi cho rằng các nhà hàng trên thế giới không ship hàng thức ăn làm trường đoản cú thịt của các động vật này.

3. Task 3 trang 97 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Report to the class what your group has discussed.

(Tường thuật mang lại lớp rất nhiều gì team của em sẽ thảo luận.)

Answer: (Trả lời)

My group has discussed the threats to lớn beaches which are now being polluted with all kind of rubbish such as plastic bags, pieces of glass và cigarette buits, …etc… và we think that in order to rescue beaches, we should clean them up and at the same time tell everybody not khổng lồ litter them. Besides these, we should educate people how important a healthy environment can be to lớn our life! và this project should be carried out in schools so that small school population can get a good habit of conserving environment from early ages.

Tạm dịch:

Nhóm của tớ đã đàm đạo về các hiểm họa đến những bãi biển hiện nay đang bị ô nhiễm với toàn bộ các các loại rác như túi nhựa, miếng kính cùng điếu dung dịch lá, vv. Và chúng tôi nghĩ rằng để cứu các bãi biển, họ nên có tác dụng sạch bọn chúng và đôi khi bảo mọi người không xả rác rưởi ra chúng. ở kề bên đó, họ nên giáo dục đào tạo cho mọi fan về tầm đặc trưng của một môi trường thiên nhiên lành dũng mạnh đối với cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta! Và dự án công trình này đề nghị được thực hiện trong các trường học để học sinh nhỏ tuổi có thể tất cả thói quen tốt về bảo tồn môi trường xung quanh từ lúc còn nhỏ.

C. LISTENING trang 98 sgk giờ Anh 10

1. Before you listen trang 98 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm vấn đề từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

1. Bởi you think whales are fish? Why (not)?

2. Why bởi vì people keep hunting whales?

Answer: (Trả lời)

1. No. Whales are not fish; they are mammals because they raise their young ones on milk.

2. Because whales can produce food, oil, leather & other products for man.

Tạm dịch:

1. Các bạn có suy nghĩ cá voi là cá không? tại sao (không)? ⇒ Không. Cá voi chưa hẳn là cá; bọn chúng là động vật hoang dã có vú bởi chúng nuôi những nhỏ của chúng bằng sữa.

2. Nguyên nhân người ta săn cá voi? ⇒ vì cá voi có thể sản xuất thực phẩm, dầu, da với các sản phẩm khác cho bé người.

2. While you listen trang 98 sgk tiếng Anh 10

Audio script: (Bài nghe)

Whales are mammals that lives in the water. Some whales are huge. The blue whale, for example, grows lớn 30 meters in length & over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.

Whales lượt thích to feed in the cold oceans where there is a lot of krill – their favorite food. Cold waters in the North & South Atlantic Ocean và the North và South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known to migrate into warm waters to bear their calves.

Whale populations decrease quickly due khổng lồ heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission to lớn stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed to lớn hunt a limited number of whales lớn feed their communities. If no effective measures were taken to protect whale, these wonderful animals would disappear forever.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Sinh Lớp 8 Năm 2021, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 8 Môn Sinh Học

Dịch bài:

Cá voi là động vật có vú sống trong nước. Một trong những cá voi rất lớn. Ví dụ, cá voi xanh, dài tới 30 mét và nặng rộng 200 tấn. Nó là loài rượu cồn vật lớn nhất từng sống trên trái đất. Cá voi cũng rất có thể là loài động vật thông minh độc nhất vô nhị trong đại dương.

Cá voi ưng ý ăn trong những đại dương lạnh, nơi có khá nhiều nhuyễn thể – thức ăn yêu dấu của chúng. Nước lạnh sinh hoạt Bắc và Nam Đại Tây Dương và Bắc cùng Nam Thái bình dương là nơi mang đến ăn tốt cho cá voi. Một số cá voi được biết là di trú vào vùng nước ấm để nuôi con.

Quần thể cá voi sụt giảm nhanh do áp lực nặng nề săn bắn nặng nề. Các nhóm bảo đảm đã yêu mong Ủy ban Cá voi quốc tế chấm dứt hầu hết những cuộc săn bắt cá voi. Mặc dù nhiên, những thợ săn người Mỹ bản địa, ví dụ như Eskimos, vẫn được phép săn một vài cá voi có số lượng giới hạn để nuôi sống xã hội của họ. Nếu không tồn tại biện pháp kết quả nào được thực hiện để đảm bảo an toàn cá voi, những nhỏ vật hoàn hảo và tuyệt vời nhất này sẽ biến mất mãi mãi.

Task 1 trang 98 sgk tiếng Anh 10

Listen lớn some information about whales and dccide whether the following statements are true(T) or lalse(F).

(Nghe một vài thông tin về cá voi cùng quvết định rất nhiều câu sau đúng(T) giỏi sai(F).)

1. The whale is the third largest animal that has ever lived on Earth.

2. Whales are said to lớn be the most intelligent animals in the ocean.

3. Some whales are known to lớn move into warm waters khổng lồ give birth.

4. Whales are in danger because of the increase in population of other sea animals.

5. Some people are still killing whales for food.

Answer: (Trả lời)

1. F; 2. T; 3. T; 4. F; 5. T

Tạm dịch:

1. Cá voi là loài động vật lớn lắp thêm ba đã có lần sống bên trên Trái Đất.

2. Cá voi biết đến loài động vật thông minh tuyệt nhất trong đại dương.

3. Một vài cá voi theo luồng thông tin có sẵn là di chuyển vào vùng nước ấm để sinh nở.

4. Cá voi đang chạm chán nguy hiểm vì chưng sự gia tăng dân số của các loài động vật biển khác.

5. Một trong những người vẫn đang giết cá voi nhằm ăn.

Task 2 trang 98 sgk tiếng Anh 10

Listen again và then answer the following questions.

(Nghe lại và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the length và weight of the blue whale?

2. Why vì whales like to feed in the cold oceans?

3. According to the listening passage,what are the food feeding grounds for world?

4. What is the main reason for the decrease in whale populations ?

5. What have convervation groups asked the International Whaling Comission khổng lồ do?

6. What would happen if we didn’t take any measures khổng lồ protect whales?

Answer: (Trả lời)

1. A blue whale can grow khổng lồ 30 meters in length và over 200 tons in weight.

2. Because there’s a lot of krill there, their favourite food.

3. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific Ocean are their good feeding grounds.

4. Heavy hunting is the main reason for the decrease in the whale population.

5. They have asked the International Whaling Commission to lớn stop most whaling.

6. If we didn’t take any measure khổng lồ protect whales, they would disappear forever soon.

Tạm dịch:

1. Chiều nhiều năm và cân nặng của cá voi xanh là? ⇒ Cá voi xanh rất có thể dài tới 30 mét và nặng hơn 200 tấn.

2. Lý do cá voi mê thích ăn trong số đại dương lạnh? ⇒ cũng chính vì có tương đối nhiều nhuyễn thể sống đó, thực phẩm mếm mộ của chúng.

3. Theo bài xích nghe, quanh vùng cho ăn của trái đất là? ⇒ Nước lạnh sinh hoạt Bắc và Nam Đại Tây Dương với Bắc và Nam Thái bình dương là địa điểm cho ăn tốt.

4. Lý do chính của việc giảm quần thể cá voi là gì? ⇒ Săn bắn nặng nại là lý do chính có tác dụng giảm con số cá voi.

5. Những nhóm vẫn yêu ước Uỷ ban cá voi thế giới làm gì? ⇒ Họ vẫn yêu cầu Ủy ban cá voi quốc tế hoàn thành hầu hết những cuộc săn bắt cá voi.

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thực hiện ngẫu nhiên biện pháp nào để bảo vệ cá voi? ⇒ Nếu họ không thực hiện bất kỳ biện pháp như thế nào để đảm bảo an toàn cá voi, chúng sẽ sớm biến mất.

3. After you listen trang 99 sgk giờ Anh 10

Work in groups. Talk about whales, using the following clues.

(Làm việc theo nhóm. Nói tới cá voi, dùng các từ nhắc nhở sau.)

their length and weight

their feeding grounds và food

the reasons for protecting whales

Answer: (Trả lời)

Whales are very big. They’re the largest sea animals. They’re about 30 metres long và weigh about 200 tons. Their feeding grounds are in cold waters in the North ind South Atlantic & the North & South Pacific Oceans because in these water currents there’s a lot of krill- their favourite food. Now, Conservation Groups are irying to lớn protect whale population from being exinct.

Tạm dịch:

Cá voi cực kỳ lớn. Chúng là loài động vật biển phệ nhất. Chúng dài khoảng chừng 30 mét cùng nặng khoảng tầm 200 tấn. Khu vực cho ăn của chúng phía trong vùng đại dương lạnh ở bắc vào nam Đại Tây Dương cùng Bắc cùng Nam Thái bình dương vì trong số dòng nước này có không ít món ăn yêu thích của chúng. Bây giờ, các nhóm bảo đảm đang kêu gọi bảo đảm an toàn dân số cá voi ngoài bị tốt chủng.

D. WRITING trang 99 sgk tiếng Anh 10

Describing information from a table (Mô tả tin tức từ bảng)

1. Task 1 trang 99 sgk giờ Anh 10

Work in pairs. Read the description of the sperm whale và then complete the table that follows.

(Làm câu hỏi từng đôi. Đọc trình bày cá bên táng và kế tiếp điền bảng kèm theo.)

Sperm whales are the biggest animals on Earth that have teeth. They are carnivores, which means they eat meat. Although sperm whales can he found in all oceans, they prefer the waters with high squid populations, which are their main diet. A sperm whale can cát up to lớn 1,500 kg of food each day. Sperm whales are big animals. The males can grow up khổng lồ 18 metres long và weigh up lớn 54,000 kg while the females are a bit smaller with a length of 12 metres and a weight of 17,000 kg. A female sperm whale gives birth to one calf every five khổng lồ seven years after a gestation period of fourteen lớn nineteen months. The life span of sperm whales can be up khổng lồ sixty or seventy years. It is interesting to lớn know that they also have the largest brain of any mammals. Sperm whale populations are at risk due lớn hunting and their accidental entrapment in fishing nets.

Dịch bài:

Cá bên táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Bọn chúng là động vật hoang dã ăn thịt. Tuy vậy cá đơn vị táng sống sống khắp những đại dương nhưng chúng thích vùng nước có rất nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Từng ngày một nhỏ Cá bên táng có thể ăn mang lại 1.500 kg thức ăn. Cá công ty táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực rất có thể dài cho 18m, nặng tới 54.000kg trong những lúc con dòng thì bé dại hơn một ít với chiều dài 12m, nặng trĩu 17.000kg. Cứ năm đến bảy năm, Cá công ty táng chiếc sinh nhỏ sau thời hạn mang thai từ 14 mang lại 19 tháng. Tuổi thọ của Cá bên táng rất có thể đến 60 xuất xắc 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú có bộ não phệ nhất, số lượng Cá nhà táng đang bị rình rập đe dọa do sự săn bắt của con người hay vì chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

SPERM WHALE

RANGE & HABITAT
SIZE
FEEDNG HABITS
OFFSPRING
LIFE SPAN
SPECIAL FEATURES
CONVERSATION CONCERNS

Answer: (Trả lời)

SPERM WHALE

RANGE & HABITATAll oceansPrefer waters with high squid populations
SIZEMale: 18m in length; 54.000kg in weightFemale: 12m in length; 17.000kg in weight
FEEDING HABITSCarnivores; eat mainly squidEat up khổng lồ 1.500kg of food daily
OFFSPRINGGive birth to lớn one calf every 5-7 yearsGestation period: 14-19 months
LIFE SPANUp to lớn 60 – 70 years
SPECIAL FEATURESBiggest animals that have teeth on EarthHave the largest brain of all mammals
CONVERSATION CONCERNSAt risk due khổng lồ hunting và accidental fishing net entrapment

Tạm dịch:

Cá công ty táng

PHẠM VI và NƠI SỐNGTất cả đại dươngƯu tiên những vùng nước gồm quần thể mực cao
KÍCH CỠĐực: dài 18m; nặng nề 54.000kgCái: lâu năm 12m; nặng 17.000kg
THÓI quen thuộc ĂN UỐNGĐộng vật nạp năng lượng thịt; ăn đa phần là mựcĂn tối đa 1.500kg thức nạp năng lượng mỗi ngày
CON CÁISinh một con sau mỗi 5-7 nămThời gian mang thai: 14-19 tháng
VÒNG ĐỜILên đến 60 – 70 năm
ĐẶC TÍNH ĐẶC BIỆTĐộng vật lớn nhất có răng bên trên trái đấtCó bộ não lớn nhất trong toàn bộ động vật gồm vú
QUAN NGẠIRủi ro vì chưng săn bắt và đánh bắt cá bằng lưới tiến công cá ngẫu nhiên

2. Task 2 trang 100 sgk tiếng Anh 10

The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

(Bảng ở trang kế cho tin tức về cá heo. Viết một quãng văn biểu thị sự kiện và số lượng được cung ứng ở bảng.)

Answer: (Trả lời)

Dolphins are mammals, not fish, but they live in water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans worldwide, but they prefer coastal waters & bays. Dolphins’ size vary according khổng lồ their species. The smallest dolphin is about 50 Kilograms in weight & 1.2 metres in length, meanwhile the largest dolphin can weigh up to 8.200 kilograms & be 10 metres long. Dolphins are canivores and eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve years. The life span of Dolphins can be from twenty-five lớn sixty-five years, and some species can even live longer. Dolphin population is at stake due khổng lồ the pollution of their habitats & accidental entrapment in fishing nets.

Tạm dịch:

Cá heo là động vật hoang dã có vú, chưa phải cá, nhưng chúng sống trong nước. Cá heo là trong những động đồ gia dụng thông minh tốt nhất trên Trái đất. Tuy vậy chúng rất có thể được search thấy ở toàn bộ các biển lớn trên toàn cố giới, nhưng bọn chúng thích nước biển và vịnh ven biển hơn. Form size của cá heo biến hóa tùy theo loại của chúng. Cá heo nhỏ dại nhất bao gồm trọng lượng khoảng chừng 50 kg với chiều lâu năm 1,2 mét, trong lúc đó cá heo phệ nhất hoàn toàn có thể nặng cho tới 8.200 kg cùng dài 10 mét. Cá heo là động vật hoang dã ăn thịt cùng ăn chủ yếu là cá. Một bé cá heo mẫu sinh ra một nhỏ sau mỗi 2 năm sau một thời kỳ sở hữu thai từ mười một cho mười nhị năm. Tuổi lâu của cá heo rất có thể là từ nhị mươi lăm mang đến sáu mươi lăm năm, và một số loài thậm chí có thể sống lâu hơn. Số lượng cá heo bị đe doạ vì sự độc hại môi trường sống của chúng và mồi nhử trong lưới đánh cá.

E. Language Focus trang 101 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Pronunciation: / iə / – / eə / – / ʊə /

Grammar & vocabulary:

1. Should

2. Conditional sentence type 2

1. Pronunciation trang 101 sgk giờ Anh 10

Listen và repeat. (Nghe cùng nhắc lại)

/ iə // eə // ʊə /
herepairpoor
dearchairsure
clearsquaretour
ideawhereusual
cheerupstairscasual
atmospherecarefullyactually

Practise these sentences. (Luyện tập những câu sau)

1. Let’s have some beer, dear.

2. What a good idea! The atmosphere here is very clear.

3. Where are my shoes? They are nowhere here.

4. Have you looked carefully everywhere?

5. I am sure he is far from poor.

6. Well, actually he usually wears casual clothes.

Tạm dịch:

1. Hãy uống một không nhiều bia nhé.

2. Thật là một trong ý tưởng hay! thai không khí ở chỗ này rất trong lành.

3. Giầy của tôi ngơi nghỉ đâu? Chúng không có ở đây.

4. Bạn đã coi xét cẩn thận ở khắp phần nhiều nơi?

5. Tôi chắc hẳn rằng rằng anh ta không nghèo.

6. Vâng, thực tế anh ấy thường xuyên mặc áo xống bình thường.

2. Grammar & vocabulary trang 102 sgk giờ Anh 10

Exercise 1 trang 102 sgk giờ Anh 10

For each situation in brackets, write a sentence with should or shouldn’t + one of the phrases in the box below.

(Viết một câu cùng với should hoặc shouldn’t + một trong những cụm từ trong khung dưới cho mỗi tình huống trong ngoặc).

go away for a few days go to lớn bed so late

look for another job put some pictures on the walls

take a photograph use her car so much

1. (Liz needs a change.) She should go away for a few days.

2. (My salary is very low.) You_______

3. (Jack always has difficulty getting up.) He________

4. (What a beautiful view!) You________

5. (Sue drives everywhere. She never walks.) She_______

6. (Bill’s room isn’t very interesting.) He ________ .

Answer: (Trả lời)

1. We should go away for a few days.

2. You should look for another job.

3. He shouldn’t go to lớn bed so late.

4. You should take a photograph of it

5. She shouldn’t use her oto so much.

6. He should put some pictures on the walls.

Tạm dịch:

1. Họ nên ra đi vài ngày.

2. Chúng ta nên tìm một công việc khác.

3. Anh ấy tránh việc đi ngủ quá muộn.

4. Chúng ta nên chụp một bức hình ảnh về nó

5. Cô ấy không nên sử dụng xe pháo hơi của mình quá nhiều.

6. Ông nên được sắp xếp một số hình ảnh trên những bức tường.

Exercise 2 trang 102 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read the situations & write sentences with I think / I don’t think… should…

(Đọc những tình huống và viết câu cùng với I think/I don’t think … should…)

1. Peter and Judy are planning khổng lồ get married. You think it’s a bad idea. (get married)

I don’t think they should get married.

2. You don’t like smoking, especially in restaurants. (be banned)

I think ________________ .

3. I have a very bad cold but I plan khổng lồ go out this evening. You don’t think this is a good idea.

You say lớn me: (go out)__________________ .

4. You are fed up with the boss. You think he has made too many mistakes.

(resign)________________ .

Answer: (Trả lời)

1. I don’t think they should get married

2. I think smoking should be banned, especially in restaurants.

3. I think you shouldn’t go out this evening.

4. I think the quái nhân should resign.

Tạm dịch:

1. Peter với Judy vẫn lên chiến lược kết hôn. Chúng ta nghĩ đó là 1 trong những ý tưởng tồi. Tôi không nghĩ họ nên kết hôn

2. Các bạn không phù hợp hút thuốc nhất là ở công ty hàng. Tôi cho là hút thuốc đề nghị bị cấm, đặc biệt là trong những nhà hàng.

3. Tôi bị cảm nặng trĩu nhưng về tối nay tôi định ra ngoài. Bạn không nghĩ kia là chủ kiến hay. Tôi nghĩ các bạn không nên đi chơi tối nay.

4. Các bạn phát chán với sếp của mình. Các bạn nghĩ ông ấy có không ít lỗi lầm. Tôi nghĩ rằng ông chủ bắt buộc từ chức.

Exercise 3 trang 103 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Pul the verbs into the correct form.

(Viết đụng từ đúng dạng).

1. They would be rather offended if I didn’t go to lớn see them, (not/go)

2. If you exercised more, you would feel better. (feel)

3. If I were offered the job, I think I ________ it. (take)

4. I’m sure Amy will lend you the money. I’d be very surprised if she ________ (refuse)

5. If I sold my car, I________ much money for it. (not/get)

6. A lot of people would be out of work if the factory________ . (close down)

7. What would happen if I ________ that red button? (press)

8. Liz gave me this ring. She ________ very upset if I lost it. (be)

9. Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if we ________ . (not/ come)

10. Would Tim mind if I________ his bicycle without asking him? (borrow)

11. If somebody________ in here with a gun, I’d be very frightened. (walk)

12. I’m sure Sue________ if you explained the situation to lớn her. (understand)

Answer: (Trả lời)

1. Didn’t go 2. Would feel 3. Would take

4. Refused 5. Wouldn’t get 6. Closed down

7. Pressed 8. Would be 9. Didn’t come

10. Borrowed 11. Walked 12. Would understand

Tạm dịch:

1. Họ sẽ ảnh hưởng xúc phạm nếu như tôi không đến chạm chán họ.

2. Nếu như bạn tập thể dục những hơn, bạn sẽ cảm thấy giỏi hơn.

3. Nếu tôi được mời làm cho việc, tôi nghĩ về tôi đã nhận nó.

4. Tôi chắc chắn rằng Amy sẽ cho mình mượn tiền. Tôi đã rất không thể tinh được nếu cô ấy tự chối.

5. Giả dụ tôi bán xe, tôi sẽ không kiếm được rất nhiều tiền.

6. Không hề ít người sẽ mất vấn đề nếu xí nghiệp sản xuất đóng cửa.

7. Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi thừa nhận nút màu đỏ?

8. Liz đã mang đến tôi dòng nhẫn này. Cô ấy đã rất thuyệt vọng nếu tôi mất nó.

9. Mark cùng Carol đang ao ước chúng tôi. Chúng ta sẽ thất vọng nếu shop chúng tôi không đến.

10. Liệu Tim bao gồm phiền không nếu tôi mượn xe đạp điện mà ko hỏi anh ta?

11. Trường hợp ai đó bước vào đó với một khẩu súng, tôi sẽ khá sợ hãi.

12. Tôi chắc hẳn rằng Sue vẫn hiểu nếu như bạn phân tích và lý giải tình hình đến cô ấy.

F. Vocabulary (Phần từ vựng)

– undersea <‘ʌndəsi:> (a): dưới mặt biển

– ocean <‘əʊ∫n> (n): đại dương, biển

– Pacific Ocean (n): Thái Bình Dương

– Atlantic Ocean <ət’læntik’ou∫n> (n): Đại Tây Dương

– Indian Ocean <‘indjən’ou∫n> (n): Ấn Độ Dương

– Antarctic <æn’tɑ:ktik>(a) (thuộc): phái nam Cực

+ Antarctic Ocean (n): phái mạnh Băng Dương

– Arctic <‘ɑ:ktik>(adj) (thuộc): Bắc Cực

+ Arctic Ocean (n): Bắc Băng Dương

– gulf (n): vịnh.

Eg: the Gulf of Mexico: vịnh Mê-hi-cô

– altogether <,ɔ:ltə’geđə> (adv): hoàn toàn, đầy đủ

– percent (n): phần trăm

+ percentage : (n) tỷ lệ

– surface <‘sə:fis> (n): bề mặt.

Eg: the surface of the ball: bề mặt của một quả bóng

– century <‘sent∫əri> (n): thời kỳ 100 năm; thế kỷ.

Eg:The 20th century: Thế kỷ đôi mươi (từ 1900 đến 1999)

– mystery <‘mistəri> (n): điều huyền bí, điều thần bí

+ mysterious (adj)

– beneath (prep): ở dưới, thấp kém

– overcome <,ouvə’kʌm> (v) -overcame- overcome: thắng, chiến thắng

– depth (n): chiều sâu, bề sâu.

Eg: the depth of a river: chiều sâu của con sông

– submarine <,sʌbmə’ri:n>(n): (hàng hải) tàu ngầm

– investigate (v) : khám phá

– seabed <‘si:’bed> (n): đáy biển

– sample <‘sɑ:mpl> (n): mẫu; vật mẫu

– marine (adj) (thuộc): biển; gần biển

– satellite <‘sætəlait> (n): vệ tinh

– range (n)loại.

Eg: a wide range of prices: đủ loại giá

– include (v): bao gồm, gồm có =to involve

– temperature <‘temprət∫ə> (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh vào cơ thể, phòng, nước..)

Eg: khổng lồ keep the house at an even temperature: giữ ngôi nhà ở nhiệt độ đều đều

– population <,pɔpju’lei∫n> (n): dân cư

– exist (v): đã sống; tồn tại

+ existence (n): sự tiếp tục cuộc sống; sự sống sót

– precious <‘pre∫əs> (adj) quý, quý giá, quý báu.

Eg: precious metals: kim loại quý

– fall into…(v): được phân chia thành

– bottom <‘bɔtəm> (n): phần dưới cùng; đáy; đáy biển.

– starfish <‘stɑ:fi∫> (n): (số nhiều: starfish) sao biển

– shark <∫ɑ:k> (n): cá mập

+ man-eating shark: cá mập trắng

– independently <,indi’pendəntli> (adv): độc lập

– current <‘kʌrənt> (n): dòng (nước)

– organism <‘ɔ:gənizm> (n): cơ thể; sinh vật

Eg: He ‘s studying the organisms in water: ông ta đã nghiên cứu các sinh vật ở dưới nước

– carry along (v): cuốn theo

– jellyfish <‘dʒelifi∫> (n): nhỏ sứa

– oversized <‘ouvəsaizd> (adj): quá khổ, ngoại khổ

– contribute (v): đóng góp, góp phần

– biodiversity <,baioui dai’və:siti> (n): phong phú và đa dạng sinh học

– maintain (v): duy trì

– at stake: thua, đã lâm nguy, vẫn bị ăn hiếp doạ

– refer to (v): quy, quy vào

– balanced <‘bælənst> (adj): cân bằng, ổn định

– analyse <‘ænəlaiz> : analyze <‘ænəlaiz> (v): phân tích

– experiment (n): cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Kết cấu với hễ từ khuyết thiếu thốn “should”

– thực hiện should để đưa ra lời khuyên

Ví dụ: You should see a doctor.

You shouldn’t carry heavy things.

– sử dụng should để đưa ra ý kiến hoặc đề nghị

Ví dụ: He should resign now.

– cần sử dụng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu kiên cố chắn

Ví dụ: How should I know?

– sử dụng với các đại từ nghi ngại như what, where, who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “but”

Ví dụ: I was thinking of going lớn see Jones when who should appear but Jones himself.

Công thức:

Khẳng định: S + should + V + …

Phủ định: S + shouldn’t + V + …

Câu hỏi: Should + S + V + … ?

2. Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại tại. Điều kiện không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đk chỉ là một giả thiết, một ước mong trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Công thức: If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ: Were + S + to lớn + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 70 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 70 Luyện Tập

Were I to lớn learn Russian, I would read a Russian book.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập vào Unit 9. Undersea world trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 10 đầy đủ, ngăn nắp và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!