Tiếng anh lớp 11 unit 12 d

  -  

Phần Writing reviews cách bố trí ý và viết một đoạn văn chủ thể The Asian Games (Đại hội thể thao Châu Á). Nội dung bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và kết cấu cần để ý cũng như hướng dẫn biện pháp giải bài tập trong sách giáo khoa giúp cho bạn học trong vấn đề học tập giờ Anh bên trên lớp cũng giống như trong các bài kiểm tra.


*

Suppose Vietnam is going to lớn host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to lớn describe the preparations for the Games, using the cues given below.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 12 d

(Giả sử việt nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể dục châu Á chuẩn bị tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 tự để biểu lộ việc sẵn sàng cho Đại hội, sử dụng các gợi ý đã mang đến dưới đây.)

Build (Xây dựng)One more National Stadium, some sports buildings and car parks (Xây thêm 1 sân chuyên chở quốc gia, vài đơn vị thể thao và địa điểm đỗ xe ô tô)
Upgrade (Nâng cấp)National Sports Centers và local stadiums (because they are not in good condition) (Trung vai trung phong thể thao quốc gia và các sân chuyển vận địa phương (Vì chúng không còn trong tình trạng tốt nữa))
Widen (Mở rộng)Training areas and roads khổng lồ sports buildings (Khu vực luyện tập và đường mang đến nhà thể thao)
Equip (Trang bị)Hotels, guests houses with modern facilities (also special services for disabled athletes) (Khách sạn, đơn vị khách với cửa hàng vật chất tân tiến (cũng có các dịch vụ quan trọng đặc biệt cho những vận động viên khuyết tật)
Promote and advertise (xúc tiến cùng quảng cáo)Preparations for the Asian Games on the radio and TV (Sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á trên đài cùng ti vi)
Recruit (Tuyển dụng)Volunteers lớn serve the games (university teachers and students with good English) (Tình nguyện viên sẽ giúp đỡ cho Đại hội (giảng viên đại học và sv với giờ Anh tốt)
Hold (Tổ chức)Competition to lớn choose an official tuy nhiên (Các hội thi để chọn bài xích hát chính thức)

Đoạn văn 1:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to lớn do. First of all, we will build one more National Stadium. And we will tăng cấp the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training ares and roads to lớn sports buildings need lớn be widened. Next, we have khổng lồ equip more hotels và guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to lớn serve the Games and hold a competition to lớn choose an official song for welcoming the Asian Games.

Xem thêm: Coông Thức Tính Diện Tích Hình Tròn Và Chu Vi Hình Tròn, Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Tròn

One more important thing is that it is necessary to lớn promote và advertise the preparations for the Asian Games on the radio & TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Xem thêm: Ở Việt Nam, Mạng Điện Dân Dụng Việt Nam Có Chu Kì Là :, Mạng Điện Dân Dụng Việt Nam Có Chu Kì Là

Đoạn văn 2:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things khổng lồ do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings và car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to lớn be upgraded. & we will Widen the training areas, roads và sports buildings. Then we have lớn equip all hotels & guest houses with modern facilities to lớn welcome foreign athletes & visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary khổng lồ promote và advertise all the preparations for the Asian Games on the radio & T.V. Finally, we need lớn recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers & students with good English. One more important thing is that we have to lớn hold a competition to choose an official tuy nhiên for welcoming the Asian Games.