TIẾNG ANH 7 TẬP 2 TRANG 7

  -  

Mai: I"m good. Yesterday morning I stayed at home and played with my brother. In the afternoon I cycled round the lake near my home.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 2 trang 7

Oanh: Oh, good, that sounds really healthy. By the way, how bởi vì you come to school?

Mai: My dad usually drives me to lớn school. I used to go on foot when I was in primary school. But the new school"s too far khổng lồ walk now.

Oanh: How far is it from your house to here?

Mai: It"s about two kilometres.

Oanh: How long does it take you?

Mai: About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer.

Oanh: vị you come by car every day?

Mai: Yes, except when my dad is busy. Then I come by bike.

Oanh: I see. Hey, Mai. How about going cycling round the lake on Saturday?

Mai: Great idea! Can you come to my house at 3p.m.?

Oanh: OK, Mai. I can"t wait! See you then.

a. Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời chính xác.)

1. What did Mai bởi vì yesterday afternoon?

A. She stayed at trang chủ with her brother.

B. She rode her xe đạp around the lake.

C. She walked round the lake.

2. Oanh says that it"s healthy khổng lồ .

A. Cycle

B. Walk

C. Stay home

3. Mai used khổng lồ go to lớn school .

A. By car 

B. On foot

C. By bicycle

4. Mai and Oanh agree to go cycling .

A. Tomorrow

B. Every day

C. At the weekend

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Mai: Chào, Oanh. Bạn khỏe không?

Oanh: kính chào Mai. Mình khỏe, cảm ơn. Chúng ta khỏe không? ngày hôm qua bạn làm gì?

Mai: bản thân khỏe. Sáng trong ngày hôm qua mình trong nhà và đùa với em trai. Buổi chiều mình đấm đá xe xung quanh hồ sát nhà.

Oanh: Ồ, tốt, điều đó bên cạnh đó thật sự có lợi cho cơ thể. Nhân tiện, chúng ta đến trường bởi gì?

Mai: cha mình thường xuyên lái xe gửi mình mang đến trường. Mình từng đi bộ khi mình học tập tiểu học. Nhưng hiện giờ trường bắt đầu quá xa nên không thể đi bộ được.

Oanh: Từ nhà của bạn đến trên đây bao xa? 

Mai: khoảng tầm 2km.

Oanh: bạn đi mất khoảng tầm bao lâu?

Mai: khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng, ví như bị kẹt xe, thì đang mất thời hạn hơn.

Oanh: chúng ta đến trường bằng xe hơi hàng ngày à?

Mai: Đúng thế, xung quanh khi ba mình bận. Khi đó mình đi bởi xe đạp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Vật Lý 11 Trang 10 Sgk Vật Lí 11, Giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang 9 10 Sgk Vật Lí 11

Oanh: Mình đọc rồi Mai à. Máy Bảy này chúng mình đạp xe quanh hồ chơi nhé?

Mai: Ý kiến giỏi đấy! khoảng chừng 3 giờ chiều cậu mang đến nhà bản thân nhé?

Oanh: Được thôi, Mai. Mình rất mong! tạm bợ biệt.

Lời giải chi tiết:

1. B2. A3. B4. C

1. B 

Chiều ngày hôm qua Mai có tác dụng gì? 

A. Cô ấy ở nhà với em trai.

B. Cô ấy đạp xe đạp điện quanh hồ.

C. Cô ấy đi dạo quanh hồ.

2. A

Oanh nói rằng thật hữu ích cho sức mạnh khi .

A. đấm đá xe

B. đi bộ

C. Sống nhà

3. B

Mai từng mang đến trường bằng_____________. 

A. xe hơi

B. đi bộ

C. Xe đạp

4. C

Mai cùng Oanh chấp nhận đi xe đạp điện .

A. Ngày mai

B. Từng ngày

C. Vào thời điểm cuối tuần


Bài 1b

b. Answer the following questions

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What did Mai vị on Sunday morning?

(Mai làm những gì vào sáng nhà nhật?)

2. How far is it from Mai"s house to lớn school?

(Từ đơn vị Mai cho trường bao xa?)

3. Who does Mai usually go lớn school with?

(Mai thường cho trường với ai?)

4. Why does it sometimes take Mai longer khổng lồ get to lớn school?

(Tại sao thỉnh phảng phất Mai lại mất quá nhiều thời gian hơn nhằm đi mang lại trường?)

5. How does she go lớn school when her dad is busy?

(Khi ba cô ấy bận, cô ấy mang đến trường bởi gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. She stayed at home and played with her brother.

(Cô ấy ở nhà và đùa với em trai.)

2. It’s about two kilometres.

(Khoảng 2km.)

3. She usually goes to lớn school with her dad.

(Cô ấy thường mang lại trường với tía mình.)

4. Because sometimes there are traffic jams.

(Bởi do thỉnh thoảng gồm kẹt xe.)

5. She goes to school by bike.

(Cô ấy đi xe đạp điện đến trường.)


Bài 1c

c. Can you find the following expressions in the conversation? bởi vì you know what they mean?

(Bạn hoàn toàn có thể tim những phương pháp trình bày tiếp sau đây trong bài hội thoại không? chúng ta có biết nghĩa của chúng không?)

1. Hey

2. Great idea

3. Can"t wait

Lời giải đưa ra tiết:

1. hey: to lớn get some’s attention (gây sự chú ý với ai)

2. great idea: when you strongly support or agree with something (khi bạn rất là ủng hộ hoặc gật đầu đồng ý với điều gì)

3. can’t wait: very excited & keen to bởi something (rất hào hứng và thích có tác dụng điều gì đó)


Bài 1d

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm câu hỏi theo cặp. Tiến hành các bài bác phân vai ngắn với những cách trình diễn ở trên. Tiếp nối thực hành chúng.)

Example: (Ví dụ)

- How about cycling to lớn school with me tomorrow?

(Ngày mai chúng ta đi xe đạp đến trường với mình nhé?)

- Great idea!

(Ý kiến hay đó!)

Lời giải chi tiết:

A: Hey, shall we go khổng lồ the zoo this Sunday?

(Này, công ty nhật này họ đi mang đến sở thú nhé?)

B: Great idea!

(Ý kiến tuyệt đấy!)

A: Yeah, I can’t wait!

(Đúng thế, bản thân rất ước ao đợi.)


MEANS Of TRANSPORT

(Phương nhân tiện vận chuyển)

Task 2. Write the words using the first letter.

Xem thêm: Câu Nào Dưới Đây Nói Về Sự Phát Triển ? Câu Nào Dưới Đây Nói Về Sự Phát Triển

(Viết hồ hết từ áp dụng chữ cái trước tiên được cho.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Bike/bicycle: xe đạp


Task 3. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. Add a preposition when necessary.

(Nối một rượu cồn từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới trường đoản cú khi nên thiết.)