Giải Unit 10 Lớp 7 Health And Hygiene

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 7 Unit 10: Getting started trang 38 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải unit 10 lớp 7 health and hygiene


Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting started trang 38

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

1 (trang 38 tiếng Anh lớp 7)Listen & read (Nghe cùng đọc)

Bài nghe:


Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better to have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to lớn run out soon too.

Nam: So, they’re different lớn wind, hydro, and solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: do you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use & I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, & not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch:

MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC

Mai: Nam, trong ngày hôm qua tớ hiểu thấy rằng vớ cả bọn họ đều bao gồm một lốt chân các bon.

Nam: À, tất cả chúng ta đều tất cả dấu chân - chúng ta tạo ra nó bằng bàn chân của bọn chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều này chứ. Nhưng nhiều loại dấu chân này tương quan đến hiệu ứng xấu mà chúng ta tác rượu cồn lên môi trường.

Nam: cần rồi, nó lộ diện nhiều cùng bề mặt báo mọi ngày này.

Mai: Vậy lốt chân của bọn họ to hơn khỉ bọn họ sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều kia thật xấu mang đến môi trường.

Nam: Vậy khi bao gồm một lốt chân nhỏ tuổi hơn thì xuất sắc hơn đề nghị không?

Mai: Đúng rồi Nam. Tích điện không tái sinh như than đá, khí đốt từ nhiên, với dầu tạo ra ra rất nhiều CO2. Mọi nguồn này đã sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy bọn chúng khác vói tích điện gió, thủy điện và năng lượng mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng hầu như là các nguồn năng lượng nhưng chúng là năng lượng tái sinh được. Điều đó có nghĩa là bọn họ không khi nào sử dụng hết đa số thứ kia được. Chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu gồm để lại vệt chân béo không Maỉ?

Mai: vệt chân của mình thì nhỏ. Tớ tái chế các sản phẩm tó đã thực hiện và tớ đi mọi nơi bằng xe đạp. đơn vị tớ còn có các tấm pin khía cạnh trời trên mái đế thu tích điện mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ nghĩ là dấu chân của mình lớn, và chưa phải chỉ bởi vì đôi giày lớn này.

a. Read the conversation again và answer the questions. (Đọc lại bài xích đàm thoại và trả lời câu hỏi.)

1. What is a carbon footprint?

2. What does "non-renewable energy" mean?

3. Why is sunlight a renewable source?

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

5. What things vì chưng you think might create a big carbon footprint?

Đáp án:

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. ‘Non-renewable energy’ means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable source because we can’t use it all up, it will last forever.

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike.

Xem thêm: Có Nhiều Tiêu Chí Để Đánh Giá Giống Tốt Cần Đạt Được Tiêu Chuẩn Nào

The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Vết chân carbon là gì?

2. "Năng lượng ko tái tạo" có nghĩa là gì?

3. Lý do ánh sáng mặt trời là nguồn tái tạo?

4. Lý do Mai cho là cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon nhỏ?

5. Các bạn nghĩ điều gì rất có thể tạo ra lượng khí thải carbon lớn?

1. Đó là tác động tiêu cực của bọn họ đối cùng với môi trường.

2. ‘Năng lượng ko tái tạo’ có nghĩa là nó sẽ hết sạch nếu chúng ta sử dụng nó.

3. Ánh sáng khía cạnh trời là một nguồn tái chế tạo vì họ không thể thực hiện hết nó, nó vẫn tồn tại mãi mãi.

4. Mai nghĩ rằng cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon nhỏ dại vì cô ấy tái chế các thành phầm cô ấy sử dụng và cô ấy lượn mọi chỗ bằng xe đạp.

Các sản phẩm họ sử dụng có hại cho môi trường hoặc năng lượng họ sử dụng tạo thành carbon dioxide hoàn toàn có thể tạo ra một lượng bự khí thải carbon.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ dưới đây sử dụng tin tức trong bài xích hội thoại.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, solar

- non-renewable sources: coal, natural gas, oil

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn rất có thể tái tạo: gió, thủy điện, tích điện mặt trời

- các nguồn quan yếu tái tạo: than đá, khí đốt từ nhiên, dầu mỏ

2 (trang 39 tiếng Anh lớp 7)Now, listen and repeat the words và phrases (Bây giờ nghe với lặp lại những từ và các từ.)

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Hướng dẫn dịch:

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí đốt trường đoản cú nhiên)

nuclear (hạt nhân)

biogas (khí sinh học)

oil (dầu mỏ)

hydro (thuỷ điện)

solar (mặt trời)

3 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Put the words into the correct groups below. (Xếp các từ vào đúng nhóm.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar

- non-renewable sources: natural gas, oil, coal

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn tái tạo: gió, thủy điện, khí sinh học, phân tử nhân, năng lượng mặt trời

- các nguồn không tái tạo: khí đốt từ bỏ nhiên, dầu mỏ, than đá

4 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Practise asking và answering the questions about renewable & non-renewable sources. (Thực hành câu hỏi hỏỉ cùng trả lời câu hỏi về những nguồn tất cả thế tái sinh sản và không cầm tái tạo.)

Gợi ý:

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Hướng dẫn dịch:

A: Gió là loại tích điện gì?

B: Đó là một trong loại năng lượng có thể tái sinh.

A: Than đá là loại tích điện gì?

B: Đó là một trong những loại năng lượng không thể tái sinh.

Bài giảng giờ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

Unit 10: từ vựng tiếng Anh: Liệt kê các từ vựng nên học vào bài...

Unit 10: A closer look 1 (trang 40): Put the words below into the table to lớn describe the types of energy...

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Complete the sentences using the future continuous khung of the verbs in brackets...

Unit 10: Communication (trang 43): Answer the questions below with a number from 1 to 4...

Unit 10: Skills 1 (trang 44): Work in pairs. Discuss the following questions...

Unit 10: Skills 2 (trang 45): Look at the picture. Discuss the following in pairs...

Unit 10: Looking back (trang 46): Put the words into the correct groups...

Xem thêm: Bước Sóng Của Các Tia, Thang Sóng Điện Từ, Vật Lý Phổ Thông

Unit 10: Project (trang 47): Look at the slogans. How are they used? Why are they important...