Getting Started Trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 Mới

     

Phuc: No, I think they"ll have SSS. It"s a sky safety system. It"ll stop everyone from crashing. It"ll help them avoid traffic jams too.

Bạn đang xem: Getting started trang 48 unit 11 tiếng anh 7 mới

Mai: I"d prefer to have a jet pack. I"ll wear it on my back. It doesn"t take up lots of space, và I"ll use mine to fly anywhere easily.

Phuc: vì chưng you think you can use it in bad weather?

Mai: No, I don"t think it will be pleasant.

Veronica: Then perhaps a teleporter is the best. It makes you disappear. Then you reappear in another place seconds later!

Phuc: Wow, your idea is really imaginative, Veronica!

Veronica: Ha ha, yes. That programme really got me thinking.

Mai: I bởi vì worry about one thing. How much fuel will these means of transport use? Will pollution be much worse?

Phuc: Don"t worry, Mai. The future is green! Solar energy will nguồn everything!

*

a. Read the conversation again. Then choose the correct answers.

(Đọc bài bác đàm thoại lần nữa. Kế tiếp chọn câu trả lời đúng.)

1. What is the project about?

a. Future transport

b. Future weather

c. Future energy

2. "Driverless cars" have no___________.

a. People

b. Drivers

c. Solar energy

3. What does Phuc think an SSS can do?

a. Help cars to lớn fly and help them to lớn park.

b. Make cars crash & help them to avoid traffic.

c. Help cars khổng lồ avoid traffic and crashes.

4. Why does Phuc say "The future is green’?

a. There will be less pollution.

b. Driverless cars will be green.

c. Green is Phuc"s favourite colour.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Mai: Ồ! xe pháo không người lái đã bao gồm rồi. Mình bắt buộc nào tin được.

Veronica: Đúng vậy, chúng trông thiệt tuyệt! còn gì nữa không?

Phúc: bản thân chắc sẽ có xe cất cánh nữa.

Mai: Điều đó bao gồm nghĩa là bọn họ sẽ vẫn có kẹt xe bên trên trời đề xuất không?

Veronica: Ha ha, đúng thế, chắc rằng sẽ có!

Phúc: Không, bản thân nghĩ chúng sẽ có được SSS. Nó là một trong hệ thống bình an hàng không. Nó sẽ phòng mọi người khỏi đụng nhau. Nó để giúp họ né kẹt xe.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hình 7 Chương 1 Tiết Chương 1 Hình Học 7, Please Wait

Mai: mình đang có nhu cầu muốn động cơ bội phản lực mini (túi bay) hơn. Bản thân sẽ sở hữu nó bên trên lưng. Nó không chiếm các diện tích, và mình sẽ sử dụng túi của bản thân để cất cánh đến ngẫu nhiên nơi nào dễ dàng.

Phúc: các bạn có nghĩ là chúng ta cũng có thể sử dụng nó trong khí hậu xấu không? 

Mai: Không, mình không nghĩ nó thoải mái.

Veronica: có lẽ rằng một di chuyển tức thời là xuất sắc nhất. Nó làm cho mình biến mất. Kế tiếp bạn mở ra lại ở 1 nơi khác sau vài giây!

Phúc: Ồ, ý kiến của cậu thiệt đầy trí tưởng tượng, Veronica!

Veronica: Ha ha, đúng vậy. Công tác đó thật xứng đáng suy nghĩ.

Mai: Mình lo lắng về một điều. Những phương tiện đi lại này đang tốn bao nhiêu nhiên liệu? Việc ô nhiễm sẽ trầm trọng hơn không?

Phúc: Đừng lo Mai à. Sau này là color xanh! năng lượng mặt trời đã tạo năng lượng cho mọi thứ!

Lời giải chi tiết:

1. A2. B 3. C 4. A

1. A

Dự án về mẫu gì?

A. Giao thông trong tương lai

B. Khí hậu trong tương lai

C. Tích điện trong tương lai

2. B

“Xe không người lái” ko có...

A. Người

B. Tài xế

C. Tích điện mặt trời

3. C

Phúc nghĩ về một SSS có thể làm gì?

A. Giúp xe hơi cất cánh và giúp chúng đậu.

B. Làm xe hơi đưa vào nhau và giúp chúng tránh xe cộ cộ.

C. Giúp tránh xe đưa vào nhau.

4. A

Tại sao Phúc nói “Tương lai color xanh!”

A. Vẫn ít độc hại hơn. 

B. Xe không người lái xe sẽ màu xanh.

C. Blue color là màu ưa thích của Phúc.


bài 1b

1b. Answer the question 

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What problems do they think future transport will have?

(Họ nghĩ giao thông trong tương lai sẽ sở hữu được gì?)

2. Which means of transport mentioned would you like most? Why?

(Phương tiện nào được đề cập mà bạn thích nhất? tại sao?)

3. What other means of transport do you think will be used in the future?

(Những phương tiện giao thông vận tải nào mà các bạn nghĩ sẽ tiến hành dùng trong tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. If there are too many flying cars, there will be traffic jams in the sky. Some means of transport will not be convenient in bad weather (jet pack). Future means of transport may use a lot of fuel.

(Nếu có quá nhiều xe bay, sẽ có được kẹt xe pháo trên bầu trời. Vài phương tiện sẽ không tiện nghi trong tiết trời xấu (động cơ làm phản lực mini - túi bay). Phương tiện tương lai có thể sử dụng các nhiên liệu.))

2. I lượt thích Driverless cars best because I don’t need a driver to take me khổng lồ some place.

(Tôi ưa thích xe không người lái xe nhất, chính vì tôi không yêu cầu một bác tài chở tôi đến ở đâu đó.)

3. Jet pack, driverless cars. 

(Động cơ bội phản lực mini, xe cộ không fan lái.)


Task 2. Fact or opinions (✓) in the F (Fact) or O (Opinion) box.

(Sự thiệt hoặc ý kiến? chọn trong form F hoặc O.)

 

F

O

1. Driverless cars already exist.

 

 

2. They look so cool!

 

 

3. A jet pack doesn"t take lots of space.

 

 

4. Then perhaps a teleporter is the best.

Xem thêm: Mẫu Điếu Văn Tang Lễ Cha - Download Mẫu Điếu Văn Đọc Trong Tang Lễ

 

 

5. Solar energy will power nguồn everything!

 

 

Lời giải chi tiết:

 

F

O

1. Driverless cars already exist. (Đã có xe không fan lái.)

 

 

2. They look so cool! (Chúng trông thật tuyệt! )

 

 

3. A jet pack doesn"t take lots of space. (Một bộ động cơ phản lực mini (túi bay) ko tốn những không gian.)

 

 

4. Then perhaps a teleporter is the best. (Dịch gửi tức thời là giỏi nhất. )

 

 

5. Solar energy will power nguồn everything!

(Năng lượng khía cạnh Trời đã tạo tích điện cho đông đảo thứ!)

 

 


Task 3. A. Can you find any future means of transport from the conversation in 1 here?

(Em có thể tìm được bất kỳ phương tiện về sau nào từ bỏ phần 1 không?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

- flying car: xe xe hơi bay

- driverless car: xe cộ không người lái 


bài xích 3c

3c. Choose your three most interesting means of transport. Then giới thiệu them with your partner.