Getting started trang 58 unit 12 tiếng anh 7 mới

  -  

Hướng dẫn soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Getting started trang 58, 59 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ Anh 7 thí điểm tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Getting started trang 58 unit 12 tiếng anh 7 mới


Tiếng Anh 7 Unit 12: Getting started trang 58, 59

Video giải giờ Anh 7 Unit 12 An overcrowded world: Getting started

1 (trang 58-59 tiếng Anh lớp 7) Listen & read (Nghe và đọc)

Bài nghe:


Nam: Welcome back, Phuong! Brazil is amazing, isn’t it?

Phuong: It is, Nam, and it’s very diverse!

Nam: What vì you mean?

Phuong: The beaches in the south are so peaceful, while cities like Rio are overcrowded.

Nam: What about the people?

Phuong: In Rio some people are wealthy, with high living standards. But there are also poor people who live in slums.

Nam: Life must be difficult in the slums.

Phuong: Yes, the slums are overcrowded, và crime is a major problem there.

Nam: Crime affects everyone in the city, doesn’t it?

Phuong: It does, Nam. But there are probably other problems in the slums too, like disease, and poor healthcare, ...

Nam: Wow, did you see that yourself?

Phuong: No, visitors don’t usually visit the slums. It’s too dangerous.

Nam: There are probably fewer things khổng lồ see and to vì chưng in the slums, aren’t there?

Phuong: Yes. However, I love Brazil and I had a very good time there.

Nam: Sure, it’s a real experience, isn’t it?

Phuong: It is.

Hướng dẫn dịch:

Nam: mừng đón trở lại, Phương! Brazil thật tốt đúng không?

Phuong: Đúng rồi Nam, và khôn cùng đa dạng.

Nam: Ý các bạn là sao?

Phuong: Những bãi biển ở phía nam khôn xiết thanh bình, trong khi đó những tp như Rio lại quá đông đúc.

Nam: cố gắng còn bạn dân?

Phuong: Ở Rio một số người siêu giàu và bao gồm tiêu chuẩn sống cao. Nhưng cũng đều có những fan nghèo sống trong số những khu ổ chuột.

Nam: cuộc sống thường ngày trong khu ổ con chuột chắc là tương đối khó khăn.

Phuong: Ừ, đa số khu ổ chuột quá đông đúc và tội phạm là một vẩn đề mập ở đó.

Nam: Tội phạm tác động đến tất cả mọi người trong tp đúng không?

Phuong: Đúng rồi, Nam. Nhưng chắc hẳn rằng có những vụ việc khác ở khu ổ loài chuột nữa như là bệnh tật, thương mại & dịch vụ y tế kém,...

Nam: Wow, bạn có tự bản thân thấy điều này không?

Phuong: Không, khách thăm quan thường không đến những khu ổ chuột. Nó quá nguy hiểm.

Nam: có lẽ có không nhiều thứ để ngắm và làm cho ở đó đúng không?

Phuong: Ừ. Tuy nhiên tớ vẫn mê say Brazil với tớ đã rất vui khi ở đó.

Nam: chắc hẳn rằng rồi, đó là một trong trải nghiệm thực tiễn đúng không?

Phuong: nên rồi.

a. Read the conversation again and tick () true (T) or false (F.) (Đọc bài bác hội thoại và đánh dấu () đúng (T) hoặc sai (F))

1. Phuong thinks Brazil is interesting.

2. Places in Brazil are very different.

3. Rio’s problems are only in the slums.

4. It is not safe for tourists khổng lồ visit the slums.

5. Nam giới thinks Phuong’s visit khổng lồ Brazil is not worthwhile.

Đáp án:

1.T

2. T

3. F

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Phương nghĩ rằng Braxin thật thú vị.

Xem thêm: Bài Thao Giảng Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000 Bài Giảng

2. đông đảo nơi nghỉ ngơi Braxin cực kỳ khác biệt.

3. Những vấn đề của Rio chỉ nằm ở vị trí khu ổ chuột.

4. Không an ninh cho du khách khi mang đến thăm số đông khu ổ chuột.

5. Nam giới nghĩ rằng chuyến hành trình của Phương đến Braxin không xứng đáng.

b. Read the conversation again. Find a word or phrase to lớn match the following. (Đọc lại bài bác hội thoại. Kiếm tìm một từ hoặc nhiều từ để nối.)

1. Very different

2. Rich

3. Big or serious

4. Small houses in bad condition where poor people live

5. Bad action against the community

Đáp án:

1. Diverse (khác biệt)

2. Wealthy (giàu có)

3. Major (chính)

4. Slums (khu ổ chuột)

5. Crime (tội ác)

2 (trang 59 giờ Anh lớp 7) Match the words in the box with the pictures. Then listen và repeat the words. (Nối những từ trong form với hình ảnh. Tiếp nối nghe với lặp lại các từ.)

Bài nghe:


Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. E

5. D

Hướng dẫn dịch:

Overcrowded (quá đông đúc)

Peaceful (yên bình)

Wealthy (giàu có)

Spacious (nhiều ko gian)

Poor (nghèo khổ)

3 (trang 59 giờ Anh lớp 7) Use some of the words in 2 to lớn describe a person or a place you know. (Sử dụng các từ trong bài 2 để diễn tả một người hay một vị trí bạn biết.)

Gợi ý:

1. Ha Noi is overcrowded now.

2. There are a lot of wealthy people in the U.S.

3. Our country is beautiful and peaceful.

4. There are a lot of poor people in this slum.

5. Our garden is not so spacious.

Hướng dẫn dịch:

1. Hà Nội hiện nay quá đông đúc.

2. Có rất nhiều người giàu sang ở Hoa Kỳ.

3. Đất nước ta tươi đẹp với thanh bình.

4. Có nhiều người nghèo trong khu ổ loài chuột này.

5. Căn vườn của shop chúng tôi không quá to rãi.

4 (trang 59 giờ Anh lớp 7) Work in groups. Make a danh sách of the problems which you think are connected to lớn an overcrowded area. (Làm việc theo nhóm. Lên danh sách những vấn đề chúng ta nghĩ có liên quan đến một vùng đông dân.)

Gợi ý:

There is not enough space lớn play in. (Không có đủ không gian để chơi.)

The atmosphere is polluted. (Bầu không gian bị ô nhiễm.)

The traffic is bad. (Giao thông tồi tệ.)

There are a lot of thieves and robbers. (Có không ít kẻ trộm và cướp.)

There is so much noise. (Có không hề ít tiếng ồn.)

Life is too fast và people are usually not friendly. (Cuộc sống quá cấp tốc và mọi bạn thường không thân thiện.)

5 (trang 59 tiếng Anh lớp 7) giới thiệu your danh sách with the class & see if they agree with you. (Chia sẻ danh sách vời cả lớp với xem xem chúng ta có gật đầu đồng ý với bạn không.)

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 12 An overcrowded world: Getting started

Unit 12: tự vựng giờ đồng hồ Anh: Liệt kê các từ vựng được học trong bài...

Unit 12: A closer look 1 (trang 60, 61): Listen and number the words in the order you hear them...

Unit 12: A closer look 2 (trang 61): Read the sentences...

Unit 12: Communication (trang 63): Look at the pictures và discuss...

Unit 12: Skills 1 (trang 64): Look at the list of cities below. Which bởi you think has the largest population...

Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn Lớp 9 ), Soạn Bài: Chương Trình Địa Phương

Unit 12: Skills 2 (trang 65): Look at the film poster below. What vày you think the film is about...