Tiếng anh 7 unit 9: looking back

  -  

Phần looking back để giúp bạn bao gồm cái nhìn tổng quan về nhà đề, bao gồm từ vựng, kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về Adverbial phrases (Cụm trạng từ) và thực hành hỏi vá vấn đáp các thắc mắc liên quan tiền đến những lễ hội. BÀi viết là gợi nhắc giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

Looking back – Unit 9: Festivals around the world

Vocabulary

1. Rearrange the letters lớn make reasons for holding festivals. Then match them lớn the pictures of the festivals.(Sắp xếp lại những chữ cái để làm thành lý do tổ chức lễ hội. Tiếp đến nối bọn chúng với những bức hình của lễ hội)

Religious (tôn giáo)Music (âm nhạc)superstitious (tin nhảm/ mê tín)Seasonal (theo mùa)

2. Complete the sentences with the correct khung of the words in brackets.(Hoàn thành các câu với bề ngoài từ đúng chuẩn trong ngoặc đơn)

A lot of cultural và artistic activities are held as part of the Flowers Festival in domain authority Lat. (Nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật được tổ chức như là một phần của liên hoan tiệc tùng hoa nghỉ ngơi Đà Lạt.)I saw a parade of flower floated when I attended the festival last year. (Tôi đang xem cuộc trình diễn diễu hành hoa khi tôi tham gia tiệc tùng, lễ hội hoa năm rồi.)We had a celebratory/celebration meal on my grandfather’s birthday. (Chúng tôi đã bao gồm một bữa tiệc mừng ngày sinh nhật của ông.)The Christmas season is also called the festive season. (Mùa Giáng sinh cũng được gọi là mùa lễ hội.)I loved the performance of folk songs. (Tôi mê say những màn biểu diễn bài hát dân gian.)There is a special celebration for Japanese girls on March 3rd every year. (Có một lễ kỷ niệm mang lại những cô nàng Nhật vào ngày 3 tháng ba hàng năm.)

Grammar

3. Complete each question with a suitable H/Wh-question word. More than one question word may be accepted.(Hoàn thành mỗi thắc mắc với thắc mắc H-WH phù hợp hợp. Gồm hơn 1 câu hỏi được chấp nhận)

Look at this photo! What were you doing with the candles? (Nhìn vào bức ảnh này! các bạn đang làm những gì với phần đa cây nến vậy?)Where did you stay when you were in Ha Noi? (Bạn vẫn ở nơi nào khi ra Hà Nội?)How bởi you pronounce the name of the festival? (Bạn phát âm tên của liên hoan như cụ nào?)Which festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival? (Em trai của bạn thích Lễ hội hoa Tulip Tesselaar hơn hay tiệc tùng, lễ hội Thời gian hoa Tulip?)Where/ When/ How/ Why bởi people celebrate Diwali? (Người ta tổ chức tiệc tùng Diwali ngơi nghỉ đâu/ lúc nào/ như vậy nào/ để làm gì?)When did you arrive in da Nang? On 29th April. (Họ đã đến Đà Nẵng khi nào? vào trong ngày 29 mon Tư.)

4.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 9: looking backXem thêm: Trắc Nghiệm Địa 11 Bài 11 Tiết 3, Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3 (Có Đáp Án)

Make your own sentences with the adverbial phrases from the box. (Tạo thành những câu với các trạng từ trong khung.)

Nguyen Hue flower Street festival is held in Ho chi Minh City. (Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh.)They would like to say thanks for what they have from this festival. (Họ hy vọng nói lời cảm ơn cho đông đảo gì họ có được từ liên hoan này.)I attended Diwali festival last December. (Tôi đang tham tham dự tiệc Diwali này trong tháng 12 năm ngoái.)On Tet holiday they decorate their houses with apricot blossoms. (Vào ngày tết học trang trí item với cây hoa mai)The flower festival in domain authority Lat is held every year.

Xem thêm: Đề Bài : Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè ” Của Nguyễn Trãi, Phân Tích Bài Thơ “Cảnh Ngày Hè” Của Nguyễn Trãi

(Lễ hội hoa ở Đà Lạt được tổ chức hằng năm)

Communication

5. Role-play in pairs. Student A is a reporter. Student B is a secondary school student Continue the conversation below.(Đóng vai theo cặp. Học viên A là 1 người phóng viên. Học sinh B là một học viên cấp Hai. Thường xuyên bài đàm thoại bên dưới)

Hướng dẫn:

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some questions about your favourite festival?Student: Yes, of course. I lượt thích the elephants race festival best.Reporter: Well, where’s the festival held?Student: Ah, it’s held in Daklak province.Reporter: When is it held?Student: It’s normally held in every March.Reporter: Is it-crowded?Student: Yes, it’s very crowded with many tourists & local people.Reporter: When did you come there?Student: I came there last March.Reporter: Why bởi vì you like it?Student: Because the festival presents the friendship between human và elephants.

Dịch:

Phóng viên: Tôi là phóng viên từ tập san Văn Hóa. Tôi hoàn toàn có thể hỏi bạn vài câu hỏi về tiệc tùng, lễ hội yêu thích của người sử dụng không?Học sinh: Vâng được. Tôi thích tiệc tùng, lễ hội đua voi nhất.Phóng viên: À, nó được tổ chức triển khai ở đâu?Học sinh: Nó được tổ chức triển khai ở thức giấc Đắk Lắk.Phóng viên: Nó được tổ chức khi nào?Học sinh: Nó được tổ chức hồi tháng Ba sản phẩm năm.Phóng viên: Nó gồm đông đúc không?Học sinh: Có. Nó rất dông đúc với nhiều khách du ngoạn và fan dân địa phương.Phóng viên: chúng ta đến kia khi nào?Học sinh: Mình mang đến đó trong thời điểm tháng Ba năm ngoái.Phóng viên: trên sao bạn thích nó?Học sinh: vì chưng nó diễn tả tình các bạn giữa người và voi.