Unit 15

     

1. Ba"s mother has just been back from the market. She wanted him to vày some housework while she was at the market. Tía made notes in his diary and checked (√) the work he has done. Look at Ba"s diary & complete the dialogue using YET & ALREADY.

Bạn đang xem: Unit 15

(Mẹ của ba mới đi chợ về. Mẹ ý muốn bạn ấy làm một trong những việc nội trợ trong lúc mẹ đi chợ. Cha ghi lại công việc của bản thân vào cuốn nhật ký kết và khắc ghi (√) vào câu hỏi bạn ấy sẽ làm. Hãy quan sát cuốn nhật ký của cha rồi kết thúc hội thoại dưới đây, cần sử dụng YET cùng ALREADY.)

Do homework

Tidy the room X

Turn off the washing machine

Call and tell Aunt Le to have lunch

Ba’s mother: Have you finished your homework yet, Ba?

Ba: Yes, ____________, Mom.

Ba’s mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba: I’m sorry. Mom. ______________

Ba’s mother: Bad boy, Ba. & the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don"t worry. Mom. ____________.

Ba’s mother: Have you called và told Aunt Le to have lunch with us today?

Ba: Yes ______________ & she said she would come.

Lời giải chi tiết:

Ba’s mother: Have you finished your homework yet?


Ba: Yes, I have already done my homework, Mom.

Ba’s mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba:  I"m sorry. Mom. I haven"t tidied the room yet.

Ba’s mother: Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don"t worry. Mom. I have already turned off the washing machine.

Ba’s mother: Have you called và told aunt Le to lớn have lunch with us today?

Ba: Yes. I have already called and told aunt Le to lớn have lunch, & she said she would come.

Tạm dịch:

Mẹ của Ba: con đã làm kết thúc bài tập về nhà chưa?Ba: Rồi ạ, bé đã làm bài bác tập về nhà hoàn thành rồi mẹ ạ.Mẹ của Ba: Tốt. Còn phòng con thì sao? Bây giờ nhỏ đã dọn dẹp và sắp xếp chưa?Ba: bé xin lỗi mẹ. Con chưa dọn phòng.Mẹ của Ba: Hư nhé. Còn thiết bị giặt! Con đang tắt nó chưa?Ba: Mẹ chớ lo. Con đã tắt sản phẩm công nghệ giặt rồi.Mẹ của Ba: bé đã gọi và nói cùng với dì Lê ăn trưa với chúng ta lúc này chưa?Ba: Rồi ạ. Con đã gọi và nói cùng với dì Lê đi nạp năng lượng trưa, với dì ấy nói dì ấy đang đến.


bài xích 2


2. Work with a partner. Ask and answer questions about the flights.

(Hãy thao tác làm việc với chúng ta bên cạnh. Đặt thắc mắc và vấn đáp về những chuyến bay.)

- Has the flight lớn Vientiane departed yet?


- Yes. It has already departed.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

- No. It hasn’t arrived yet.

*

Lời giải đưa ra tiết:

- Has the flight khổng lồ Vientiane departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to lớn Paris departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Hongkong departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight to thủ đô bangkok departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight khổng lồ Singapore departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

No. It hasn"t arrived yet.

- Has the flight from Jakarta arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Manilas arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Kuala Lumpur arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Delhi arrived yet?

No. It hasn"t arrived yet.

Tạm dịch:

- Chuyến bay đến Vientiane đã căn nguyên chưa?Vâng. Nó đã phát xuất rồi.- Chuyến cất cánh đến Paris đã khởi thủy chưa?Vâng. Nó đã khởi thủy rồi.

- Chuyến bay đến Hongkong khởi hành chưa?Chưa. Nó vẫn không khởi hành.- Chuyến bay đến Bangkok khởi hành chưa?Chưa. Nó vẫn chưa khởi hành.- Chuyến cất cánh đến Singapore đã khởi thủy chưa?Không. Nó vẫn không xuất hiện.- Chuyến bay từ Los Angeles đang đi tới chưa?Chưa. Nó vẫn không đến.- Chuyến bay từ Jakarta đang đi tới chưa?Chưa. Nó vẫn không đến.- Chuyến cất cánh từ Manilas đã đi vào chưa?Chưa. Nó vẫn không đến.- Chuyến bay từ Kuala Lumpur đang đi vào chưa?Vâng. Nó đã đi vào rồi.- Chuyến cất cánh từ Delhi đã đi đến chưa?Chưa. Nó vẫn không đến.


bài bác 3


3. Read the sentences. Check (√) the correct column.

(Hãy đọc phần đa câu sau đây rồi khắc ghi (√) vào đúng cột.)


 

 

 

finished

action

incomplete

action

a) I’ve been khổng lồ Sa pa highlands.

 

b) They have lived in Ca Mau for 10 years.

 

c) She has finished her homework.

 

 

d) He has worked with the computer since early morning.

Xem thêm: Bài 1 Trang 68 Sgk Toán 9 Tập 2, Câu Hỏi 1 Trang 68 Sgk Toán 9 Tập 2

 

 

e) We have found the problems with the printer.

 

 

f) Someone has unplugged the printer.

 

 

g) People have received information through the mạng internet recently.

 

 


Lời giải bỏ ra tiết:


 

finished

action

incomplete

action

a. I" ve been to Sapa highlands.

 

b. They have lived in Ca Mau for 10 years.

 

c. She has finished her homework.

 

d. He has worked with the computer since early morning.

 

e. We have found the troubles of the printer.

 

f. Someone has unplugged the printer.

 

g. People have received information through the mạng internet recently.

 


bài bác 4

4. Complete the dialogues. Use the present perfect or the past simple of the verbs in brackets.

(Hoàn thành mọi hội thoại sau, cần sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành hoặc thì thừa khứ solo của đụng từ vào ngoặc

Ba:  (1) _____ you ______ the film Jurassic Park yet? (see)

Nam: Yes, I have.

Ba:  When _____ you ________ it?

Nam: I _____ it three months ago.

*********** *********** ***********

Loan: We (2) _____ a vacation since last year.

Chi: Why not?

Loan:  My parents (3) ________ very busy since then. (be)

*********** *********** ***********

Nga: (4) ________ you _________ the news about Nam? (hear)

Mai: No. What (5) ________ ? (happen)

Nga: He (6) _______ an accident. He was jogging. (have)

He suddenly (7) ___ and (8) _____ his leg. (fall, break)

*********** *********** ***********

Sung: (9) _____ the plane a _______ yet? (arrive)

Clerk: Yes, it _______.

Sung: When _____ it _________?

Clerk: It ________ at the airport two hours ago.

Lời giải chi tiết:

Ba:  (1) Have you seen the film Jurassic Park yet? 

Nam:  Yes, I have.

Ba:  When did you see it?

Nam:  I saw it three months ago.

*********** *********** ***********

Loan:  We (2) haven"t had a vacation since last year. 

Chi: Why not?

Loan: My parents (3) have been very busy since then. 

*********** *********** ***********

Nga:  (4) Have you heard the news about Nam? 

Mai:  No. What (5) happened

Nga:  He (6) had an accident. He was jogging. 

He suddenly (7) fell and (8) broke his leg. 

*********** *********** ***********

Sung: (9) Has the plane arrived yet? 

Clerk: Yes, it has.

Sung: When did it arrive?

Clerk: It arrived at the airport two hours ago.

Tạm dịch:

Ba: Bạn vẫn xem bộ phim Công viên lớn long chưa?Nam: Rồi.Ba: Bạn sẽ xem nó dịp nào vậy?Nam: Mình sẽ xem nó từ thời điểm cách đây ba tháng.

*********** *********** ***********Loan: Nhà bản thân đã không có một kỳ du lịch nào kể từ năm ngoái.Chi: Tại sao vậy?Loan: bố mẹ mình đã rất bận bịu kể từ lúc đó.

*********** *********** ***********Nga: Bạn gồm nghe tin về phái nam không?Mai: Không. Chuyện gì đã xảy ra thế ?Nga: chúng ta ấy bị tai nạn. Bạn ấy lúc đó đang chạy bộ. Bạn ấy đùng một phát ngã cùng gãy chân.

*********** *********** ***********Sung: Máy cất cánh đã hạ cánh không ạ?Nhân viên: Nó đã hạ cánh rồi đấy.

Xem thêm: Xem Phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Tập 5 Vietsub, + Thuyet Minh

Sung: Nó đã đến lúc nào vậy ạ?Nhân viên: Nó đang đi vào sân bay hai giờ trước.