Unit 1 Lớp 9: Listen

  -  

Carlo, một các bạn tâm thư bạn Mê-xi-cô của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ để tra cứu kiếm tin tức yêu cầu và luyện phương pháp phát âm. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9: listen

*

LISTEN - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and kiểm tra the numbers of the correct pictures. (Carlo, một bạn tâm thư người Mê-xi-cô của Tim Jones, vẫn thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và lưu lại vào những số của hình đúng.)

Giải:

a. 1 b. 2 c. 2

Nội dung bài bác nghe:

Tim: Are you hungry, Carlo ?Carlo: Yes.Tim: Okay. Let’s go to lớn a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky khổng lồ have a place like this close khổng lồ your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers và a pond in the middle. Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.Tim: Come on. It’s time we caught the bus.Carlo: Is that our bus, Tim ?Tim: No. That’s 103 bus.

Xem thêm: Quý Tộc Mới Lãnh Đạo Cuộc Cách Mạng Nào ? Quý Tộc Mới Lãnh Đạo Cuộc Cách Mạng NàoXem thêm: Điều Kiện Tự Nhiên Của Đông Nam Á C Quốc Gia Đông Nam Á, Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Đông Nam Á

We want the number 130.Carlo: Where are we going to lớn eat ?Tim: It’s up lớn you. There’s a new Mexican restaurant in townCarlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgersTim: Okay. I know exactly where we need to lớn go!

Dịch:

Tim: chúng ta có đói không, Carlo?Carlo: Có.Tim: Được rồi. Bọn họ hãy đi cho một bên hàng ở vị trí chính giữa thành phố. Nếu chúng ta đi qua công viên, chúng ta có thể bắt xe buýt trên Ocean Drive.Carlo: ko có gì đâu. Tôi thực thụ thích quốc bộ trong công viên. Các bạn thật như ý khi bao gồm một nơi như thế này gần bên bạn. Nó khôn xiết đẹp với khá nhiều cây và hoa với ao làm việc giữa.Tim: Carlo! Hãy cẩn thận. Bạn đang đi trên cỏ. Bạn giữ công viên đang trồng thêm một ít - bạn sẽ giết cỏ mới mất!Carlo: Oh, xin lỗi. Tôi không thấy biển cả báo.Tim: Thôi nào. Đã cho lúc họ bắt xe cộ buýt.Carlo: Đó là xe cộ buýt của chúng ta phải không Tim?Tim: Không, chính là xe buýt 103. Họ cần số 130.Carlo: bọn họ sẽ ăn ở đâu?Tim: Tùy chúng ta thôi. Tất cả một quán ăn Mexico new ở thị trấnCarlo: Ồ, không. Tôi có thể ăn thức ăn Mexico sống nhà. Tôi yêu siêu thị nhà hàng Mỹ. Tôi thích ăn uống bánh hamburgerTim: Được rồi. Tôi biết đúng chuẩn nơi chúng ta cần cần đi rồi!