Unit 7 lớp 9 write

  -  

Phần này sẽ hướng dẫn các bạn học phương pháp để đưa ra một bài bác nói nhờ vào mẫu và bố cục tổng quan có sẵn về chủ thể của Unit 7. Saving Energy (Tiết kiệm năng lượng). Bài học yêu cầu vận dụng từ vựng cùng ngữ pháp đang học. Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 7: SAVING ENERGY

A speech usually has three parts:Introduction, BodyandConclusion.(Một bài xích nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài bác và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. (Nối những phần của bài xích nói sinh hoạt cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

A

B

Parts of a speech (Các phần của bài xích nói)

Functions (Chức năng)

1. Introduction (Giới thiệu)

2. Body (Thân bài)

3. Conclusion (Kết luận)

A. Summing up what you have said (tóm tắt rất nhiều gì các bạn đã nói)

B. Getting people"s attention and telling them what you are going to lớn talk about. (lấy sự chú ý của mọi bạn và nói cho họ về phần lớn gì bạn định nói)

C. Giving details in easy-to-understand language (đi vào chi tiết bằng những ngữ điệu dễ hiểu)

Giải:

Introduction:getting people"s attention and telling them what you are going khổng lồ talk aboutBody:giving details in easy-to-understand languageConclusion:summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place lớn complete a speech. (Sắp xếp những phần vào đúng nơi để xong xuôi bài nói.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner. (Nếu bạn tuân theo những quy tắc dễ dàng này, bạn không những tiết kiệm được chi phí mà còn làm môi trường đang sạch hơn.)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by : (Hầu hết chúng ta sử dụng rất nhiều khí gas. Bạn cũng có thể giảm số tiền này bằng cáchJ

travelling by bicycle or public transport. (đi bằng xe đạp điện hoặc phương tiện công cộng.)having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly. (Thuê thợ máy bình chọn xe máy của công ty thường xuyên.)

3. Good evening, ladies và gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going lớn tell you how lớn save money. (Chào buổi tối, quý cô và quý ông. Tôi là gs Roberts và buổi tối nay. Tôi sẽ đến quý vị biết làm cầm cố nào để tiết kiệm chi phí tiền.)

Giải: thu xếp lại:

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts & tonight. I’m going to tell you how khổng lồ save money. (Chào buổi tối, quý bà và quý ông. Tôi là giáo sư Roberts và về tối nay. Tôi sẽ mang lại quý vị biết làm nỗ lực nào để tiết kiệm ngân sách tiền.)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by : (Hầu hết bọn họ sử dụng rất nhiều khí gas. Chúng ta có thể giảm số chi phí này bằng cáchJ

travelling by bicycle or public transport. (đi bằng xe đạp hoặc phương tiện đi lại công cộng.)having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly. (Thuê thợ máy khám nghiệm xe máy của chúng ta thường xuyên.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner. (Nếu bạn làm theo những quy tắc dễ dàng này, bạn không chỉ có tiết kiệm được chi phí mà còn giúp môi trường sẽ sạch hơn.)

c) Choose one of the following topics & prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you (Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài bác nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng phát minh trong những ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage (Giảm lượng rác rến thải)

collect plastic bags (Thu thập túi nhựa)not keep solid waste with food waste (Không nhằm rác cứng với rác thực phẩm)put different kinds of waste in different places (Để các loại rác không giống nhau vào chỗ khác nhau)

Reusing paper (Tái áp dụng giấy)

have a separate wastebasket for wastepaper (Có thùng rác riêng đến giấy vụn)keep sheets with single printed page for drafting (Giữ các tờ giấy in một mặt để triển khai thủ công)

Saving energy in the kitchen (Tiết kiệm năng lượng cho công ty bếp)

turn off the lights (Tắt điện)prepare food carefully before turning on the stove (Chuẩn bị thực phẩm cảnh giác trước khi nhảy lò nướng)keep refrigerator door dosed (Giữ cửa tủ lạnh đóng)

Giải:

Good afternoon, my friends,Today I"m going khổng lồ tell you how khổng lồ save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, & water. To reduce this amount of this energy, we should:

Turn off the lights, fans & faucets when not necessary.Get all the food ready before turning on the stoves.Keep refrigerator door closed.Check the water pipes regularly.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 write

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Thanks for listening.

Xem thêm: Meaning Of Make The Most Of Là Gì Và Cấu Trúc Make The Most Of Trong Tiếng Anh

Dịch:

Chào buổi chiều, chúng ta của tôi,Hôm ni tôi sẽ cho các bạn biết làm ráng nào để tiết kiệm chi phí năng lượng, nhất là trong khu nhà bếp của bọn chúng ta. Như họ biết, trong cuộc sống thường ngày hiện đại của chúng ta, phòng bếp là vị trí mà bọn họ sử dụng nhiều năng lượng như điện, khí đốt và nước. Để giảm lượng năng lượng này, họ nên:

Tắt đèn, quạt với vòi nước lúc không cần thiết.Chuẩn bị tất cả thực phẩm sẵn sàng trước khi bật lò.Giữ cửa tủ giá đóng.Kiểm tra các ống nước thường xuyên.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 95 : Luyện Tập, Bài 95 : Luyện Tập

Nếu bạn làm theo các quy tắc đơn giản này, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền hơn nữa tiết kiệm các nguồn khoáng sản tự nhiên.Cảm ơn bởi đã lắng nghe.