Tiếng anh 3 tập 1

  -  
- Chọn bài -INTRODUCTIONUNIT 1 HELLOUNIT 2 WHAT"S YOUR NAME?UNIT 3 THIS IS TONYUNIT 4 HOW OLD ARE YOU?UNIT 5 ARE THEY YOUR FRIENDS?REVIEW 1UNIT 6 STAND UP!UNIT 7 THAT"S MY SCHOOLUNIT 8 THIS IS MY PENUNIT 9 WHAT COLOUR IS IT?UNIT 10 WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?REVIEW 2UNIT 11 THIS IS MY FAMILYUNIT 12 THIS IS MY HOUSEUNIT 13 WHERE"S MY BOOK?UNIT 14 ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?UNIT 15 DO YOU HAVE ANY TOYS?REVIEW 3UNIT 16 DO YOU HAVE ANY PETS?UNIT 17 WHAT TOYS DO YOU LIKE?UNIT 18 WHAT ARE YOU DOING?UNIT 19 THEY"RE IN THE PARKUNIT 20 WHERE"S SA PA?REVIEW 4


Bạn đang xem: Tiếng anh 3 tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

*
*
*

*
*
*

*
*
*Xem thêm: Soạn Bài Kể Chuyện Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai, Kể Chuyện: Tiếng Vĩ Cầm Ở Mĩ Lai

*
*
*


Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1170

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.
Xem thêm: Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác: Lý Thuyết, Bảng Công Thức Và Bài Tập

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -INTRODUCTIONUNIT 1 HELLOUNIT 2 WHAT"S YOUR NAME?UNIT 3 THIS IS TONYUNIT 4 HOW OLD ARE YOU?UNIT 5 ARE THEY YOUR FRIENDS?REVIEW 1UNIT 6 STAND UP!UNIT 7 THAT"S MY SCHOOLUNIT 8 THIS IS MY PENUNIT 9 WHAT COLOUR IS IT?UNIT 10 WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?REVIEW 2UNIT 11 THIS IS MY FAMILYUNIT 12 THIS IS MY HOUSEUNIT 13 WHERE"S MY BOOK?UNIT 14 ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?UNIT 15 DO YOU HAVE ANY TOYS?REVIEW 3UNIT 16 DO YOU HAVE ANY PETS?UNIT 17 WHAT TOYS DO YOU LIKE?UNIT 18 WHAT ARE YOU DOING?UNIT 19 THEY"RE IN THE PARKUNIT 20 WHERE"S SA PA?REVIEW 4

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!