Toán lớp 2 nâng cao co dap an

     

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ PHÉP phân chia 2, 3, 4, 5

Bài 1:Nối 2 phép tính bao gồm cùng kết quả

Bài 2:

Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A với 1/4 số tam giác của hình B.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 nâng cao co dap an

*

Bài 3:

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

*

Bài 4:


*

Hình D


Số ô vuông được tô đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Bài 5:Điền số thích hợp hợp vào chỗ trống:

…… : 5 = 5

…… : 4 = 4

…… : 3 = 3Bài 6:Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng tất cả 5 học sinh . Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Bài 7:Trong lớp gồm 32 học sinh, 4 học sinh ngồi tầm thường một bàn. Hỏi cần từng nào bàn?

Bài 8:Tìm hai số tất cả thương bằng 2 và bao gồm tích bằng 8.

Bài 9:Viết phép chia bao gồm thương bằng số chia và tổng của số phân chia và thương bằng số bị chia.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11 (Năm 2020), Trọn Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11

Bài 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy tất cả 16 chân trâu. Hỏi gồm bao nhiêu nhỏ trâu?

Bài 11:Dũng tất cả một số bi, Hùng mang lại Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng bao gồm trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

ĐÁP ÁN

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Bài 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 01/05 số chấm tròn vào hình C.

Bài 4:


*

Hình D


Số ô vuông được sơn đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Bài 5:

25 : 5 = 5

16 : 4 = 4

9 : 3 = 3Bài 6:

Số hàng có tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Bài 7:

Số bàn để học sinh vào lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Bài 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần tra cứu là 2 với 4.

Bài 9:

Ta bao gồm phép phân tách 4 : 2.

Xem thêm: Toán Lớp 3 Ôn Tập Về Hình Học Trang 11 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 3 Trang 11, 12 Ôn Tập Về Hình Học

Bài 10:

Mỗi bé trâu bao gồm 4 chân, vậy số trâu tất cả tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 bé trâu

Bài 11:

*

Số bi Dũng bao gồm trước đây bằng 50% số bi Dũng hiện có.