Giải Toán Lớp 5 Trang 179 180 Luyện Tập Chung

     

Một xe hơi đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi được cả hai phần đường là:A. 1,5 giờ. B. 2 giờ.C. 3h D. 4 giờ.


Bài 1

Một ô tô đi được 60km với gia tốc 60km/giờ, tiếp đó xe hơi đi được 60km với tốc độ 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi được cả hai phần đường là:

A. 1,5 giờ. B. 2 giờ.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 179 180 luyện tập chung

C. 3h D. 4 giờ. 

Phương pháp giải:

- Tính thời gian đi ở trong phần đường đầu tiên ta đem quãng đường thứ nhất chia cho tốc độ đi làm việc quãng mặt đường đó.

- Tính thời hạn đi tại đoạn đường trước tiên ta mang quãng đường thứ hai phân tách cho tốc độ đi sinh hoạt quãng đường đó.

- Tính tổng thời hạn đi cả nhì đoạn đường.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đoạn đường trước tiên ô tô đi không còn số thời gian là: 

60 : 60 = 1 (giờ)

Đoạn mặt đường thứ hai ô tô đi hết số thời gian là: 

60 : 30 = 2 (giờ)

Thời gian xe hơi đã đi cả hai đoạn đường là :

1 + 2 = 3 (giờ)

Chọn câu trả lời C.


bài 2


Video lí giải giải


Một bể cá hình dáng hộp chữ nhật có các kích cỡ ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể từng nào lít nước nhằm nửa bể có nước ?

*

Phương pháp giải:

- Tính thể tích bể cá = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, tiếp đến đổi sang đơn vị chức năng lít. Xem xét rằng ta có: 1000cm3 = 1dm3 = 1 lít.

- Tính thể tích nước cần đổ vào bể ta mang thể tích bồn tắm chia mang lại 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Thể tích bể cá là: 

60 × 40 × 40 = 96000 (cm3)

96000cm3 = 96dm3 = 96 lít

Thể tích của nửa bể cá là

96 : 2 = 48 (lít).

Vậy đề xuất đổ vào bể 48(l) nước.

Xem thêm: Toán Lớp 5: Thời Gian Trang 142 Giải Toán Lớp 5 Trang 142, 143 Sgk: Thời Gian

Chọn đáp án A.


bài xích 3


Video hướng dẫn giải


Cùng một lúc, Vừ đi con ngữa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi dạo với gia tốc 5km/giờ với đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi ban đầu đi Lềnh biện pháp Vừ một quãng con đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau từng nào phút Vừ theo kịp Lềnh ?

*

A. 45 phút B. 80 phút

C. 60 phút D. 96 phút

Phương pháp giải:

- Tính số ki-lô-mét nhưng mà mỗi giờ đồng hồ Vừ tiến ngay sát Lềnh.

- Tính thời gian để Vừ đuổi kịp Lềnh ta lấy khoảng tầm cách thuở đầu giữa Vừ cùng Lềnh phân chia cho số ki-lô-mét nhưng mỗi giờ Vừ tiến ngay sát Lềnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi giờ đồng hồ Vừ tiến ngay sát Lềnh được số ki-lô-mét là: 

(11 - 5 = 6; (km))

Thời gian đi nhằm Vừ đuổi kịp Lềnh là :

(8 : 6 = dfrac86 = dfrac43) (giờ) 

(dfrac43) giờ (= 80) phút

Chọn đáp án B.


Phần 2


Video trả lời giải


Bài 4

Tuổi của con gái bằng (dfrac14) tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng (dfrac15) tuổi mẹ. Tuổi của đàn bà cộng với tuổi của đàn ông là (18) tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

- tìm kiếm phân số chỉ tổng thể tuổi của phụ nữ và đàn ông so cùng với tuổi của mẹ: 

(dfrac14+dfrac15 = dfrac920) (tuổi của mẹ) 

- do vậy ta có (dfrac920) số tuổi của mẹ là (18) tuổi. Ta tra cứu số tuổi của mẹ bằng cách lấy (18) phân tách cho (9) rồi nhân với (20).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tuổi bé gái: bằng (dfrac14) tuổi mẹ

Tuổi nhỏ trai: bằng (dfrac15) tuổi mẹ

Tuổi con gái và tuổi con trai: 18 tuổi

Tuổi mẹ: ... Tuổi?

Bài giải

Tổng số tuổi của phụ nữ và con trai chiếm số phần tuổi bà bầu là:

(dfrac14+dfrac15=dfrac920) (tuổi của mẹ)

Như vậy ta có (dfrac920) số tuổi của người mẹ là (18) tuổi.

 Vậy tuổi của bà mẹ là:

( 18 : 9 imes trăng tròn = 40) (tuổi)

Đáp số: (40) tuổi.


bài xích 2


Video hướng dẫn giải


Trong cùng một năm, tỷ lệ dân số ở thủ đô là 2627 người/km2 (nghĩa là cứ từng ki-lô-mét vuông bao gồm trung bình 2627 người), mật độ dân số làm việc Sơn La là 61 người/km2 .

a) cho thấy diện tích của Thủ đô thủ đô là 921km2, diện tích s tỉnh đánh La là 14 210km2. Hỏi số dân của tỉnh đánh La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của tp. Hà nội ?

b) nếu còn muốn tăng tỷ lệ dân số của sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh tô La phải tăng lên bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi lúc giải bài tập này).

Xem thêm: Unit 2 Lớp 9 Write Unit 2: Clothing, Unit 2 Lớp 9 Write

Phương pháp giải:

a) - Tính số dân của từng địa phương ta lấy tỷ lệ dân số nhân với diện tích của địa phương đó.