Toán lớp 5 trang 106 luyện tập chung

  -  

Bài 1, 2, 3 trang 106 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài rèn luyện chung. Bài 2 Một dòng khăn trải bàn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 2m với chiều rộng lớn 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu họa tiết thiết kế trang trí hình thoi có những đường chéo cánh bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và mặc tích hình thoi.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 106 luyện tập chung


Bài 1 trang 106 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Cho hình tam giác gồm diện tích (dfrac58m^2) và chiều cao (dfrac12m). Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Phương pháp:

Ta có công thức tính diện tích s tam giác:

diện tích hình tam giác = (cạnh đáy × với chiều cao tương ứng) rồi chia cho 2.

Từ kia ta suy ra cách tính độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác:

Độ lâu năm cạnh đáy = (diện tích tam giác × 2) : chiều cao.

Lời giải:

Độ nhiều năm đáy của hình tam giác là:

( dfrac58 imes 2 :dfrac12 = dfrac52;(m)) 

Đáp số: (dfrac52m ).

Bài 2 trang 106 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một dòng khăn trải bàn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 2m với chiều rộng lớn 1,5m. Ở thân khăn fan ta thêu kiểu thiết kế trang trí hình thoi có các đường chéo cánh bằng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật. Tính diện tích s khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Xem thêm: Thể Loại Của Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Soạn Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí

*

Phương pháp:

Áp dụng những công thức: 

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài ( imes) chiều rộng

Diện tích hình thoi = mặt đường chèo đầu tiên ( imes) đường chéo thứ hai : 2 

Lời giải:

Diện tích tấm trải bàn bàn là:

(2 × 1,5 = 3 ; (m^2))

Diện tích hình thoi là:

( dfrac2 × 1,52 = 1,5; (m^2))

Đáp số: diện tích s khăn trải bàn: (3m^2); 

diện tích hình thoi: (1,5m^2).

Bài 3 trang 106 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một gai dây nối nhị bánh xe ròng rã rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe bao gồm độ nhiều năm là 0,35m. Hai trục bí quyết nhau 3,1m. Tính độ nhiều năm sợi dây.

*

Phương pháp:

Độ dài hai phần uốn cong của tua dây chính là hai nửa chu vi của bánh xe yêu cầu đúng bằng chu vi của bánh xe.

Chu vi C = d x 3,14

Độ dài hai phần trực tiếp của gai dây mọi bằng khoảng cách giữa nhị trục.

Vậy độ nhiều năm sợi dây = chu vi hình tròn trụ đường kính 0,35m + 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Văn 8 Học Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Văn Có Đáp Án

Lời giải:

Độ lâu năm hai phần uốn nắn cong của gai dây chính là hai nửa chu vi của bánh xe đề nghị đúng bằng chi vi của bánh xe.