Giải Toán Lớp 5 Trang 164, 165 Sgk: Luyện Tập Phép Chia

  -  

a) (frac1217) : 6 ; 16 : (frac811) ; 9 : (frac35) x (frac415) ;

b) 72 :45 281,6 : 8 300,72 : 53,7

15 : 50 912,8 : 28 0,162 : 0,36

Bài giải:

a) (frac1217) : 6 = (frac1217) x (frac16) = (frac12102) = (frac651)

16 : (frac811) = 16 x (frac118) = (frac1768) = 22

9 : (frac35) x (frac415) = 9 x (frac53) x (frac45) = (frac453) x (frac45) = (frac18015) = 12

b) 

*

*

*

*

*

*

Bài 2 trang 164 sgk toán 5 luyện tập

Tính nhẩm: 

a) 3,5 : 0,1 8,4 : 0,01 9,4 : 0,1

7,2 : 0,01 6,2 :0,1 5,5 : 0,01

b) 12 : 0,5 20 : 0,25 (frac37) : 0,5

11 : 0,25 24 : 0,5 15 : 0,25 

Bài giải:

a) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 35

7,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 720

8,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 840

6,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 62

9,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 94

5,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550

b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 24

11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

(frac37) : 0,5 = (frac37) x 2 = (frac67)

20 : 0,25 = đôi mươi x 4 =80

24 : 0,5 = 24 x 2 = 48.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 164, 165 sgk: luyện tập phép chia

15 : 0,25 = 15 x 4 = 60.

Bài 3 trang 165 sgk toán 5 luyện tập

Viết hiệu quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ; c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ; d) 7 : 4 ; 

Mẫu: a) 3 : 4 = (frac34) = 0,75.

Xem thêm: Khu Vực Nam Á Có Mấy Miền Địa Hình Chính, Nêu Rõ Đặc Điểm Của Mỗi Miền

b) 7 : 5 = (frac75) = 1,4 .

Xem thêm: Bài 21: Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint 2010, Bài 21: Cách Dùng Biểu Đồ Trong Powerpoint

c) 1 : 2 = (frac12) = 0,5

d) 7 : 4 = (frac74) = 1,75.

Bài 4 trang 165 sgk toán 5 luyện tập

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Một lớp học có 18 học viên nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học viên nam chiếm phần bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?