TOÁN LỚP 5: LUYỆN TẬP TRANG 110

  -  

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dmMột chiếc thùng không nắp mẫu mã chữ nhật bao gồm chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và độ cao 8dm. Fan ta sơn mặt không tính của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là từng nào mét vuông?


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5: luyện tập trang 110

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m cùng chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

- ao ước tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- ý muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

((25 + 15) × 2 × 18 = 1440) (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 × 15 = 375) (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1440 + 375 × 2 = 2190) (dm2)

b) diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( left( dfrac45 + dfrac13 ight) × 2 × dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là: 

(dfrac45 × dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

(dfrac1730 + dfrac415 × 2 = dfrac1110) (m2)

Đáp số: a) (1440)dm2 ; (2190)dm2 ; 

b) (dfrac1730)m2; (dfrac1110)m2.


bài xích 2


Video khuyên bảo giải


Một loại thùng không nắp ngoại hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm (1,5m), chiều rộng (0,6m) và độ cao (8dm). Người ta tô mặt không tính của thùng. Hỏi diện tích s quét tô là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy và người ta chỉ quét mặt ko kể của thùng nên diện tích phần quét sơn bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích một dưới mặt đáy của thùng.

Lưu ý: ba kích thước của hình vỏ hộp chữ nhật không cùng đơn vị chức năng đo nên trước khi tính ta cần mang về cùng một đơn vị chức năng đo.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp những thiết kế hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét sơn phương diện ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: (8dm = 0,8m).

Diện tích bao bọc của chiếc thùng là:

((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36; (m^2))

Diện tích mặt dưới của dòng thùng là:

(1,5 × 0,6 = 0,9;(m^2)) 

Diện tích quét sơn là:

(3,36 + 0,9 = 4,26; (m^2))

Đáp số: (4,26m^2).


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Xem thêm: Cơ Quan Hô Hấp Của Châu Chấu Sống Hô Hấp Bằng Cơ Quan Nào? A

 

*

a) diện tích s toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

d) diện tích xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh công dụng với nhau.

- mong muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Lời giải chi tiết:

+) Hình bên trái: 

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình bên phải

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 2, suy ra diện tích s xung xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2, suy ra diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bởi nhau.

Xem thêm: Các Dạng Toán Và Bài Tập Về Giới Hạn, Các Dạng Toán Và Bài Tập Giới Hạn Và Liên Tục

Vậy ta có công dụng như sau: 

a) Đ b) S c) S d) Đ

Chú ý: nhì hình hộp chữ nhật đã mang đến có một hình đặt nằm, một hình để đứng nhưng mà hai hình vỏ hộp chữ nhật đó đều phải sở hữu ba form size là 2,5dm; 1,5dm; với 1,2dm nên có diện tích s toàn phần cân nhau nhưng diện tích s xung quanh không giống nhau.