Toán nâng cao lớp 2 có lời giải

  -  
Bộ 4 đề Toán lớp 2 nâng cao học kì 2 năm 2021 gồm đáp án và chỉ dẫn giải chi tiết được shop chúng tôi sưu tầm cùng tổng hợp. Cung ứng các em học sinh lớp 1 tìm hiểu thêm và chuẩn bị tốt mang lại kì thi cuối kì 2 quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 2 có lời giải


Kì thi học viên giỏi sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi thiết yếu thống tất cả lời giải cụ thể của các em học viên là hết sức lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công tham khảo Bộ 4 đề Toán cải thiện lớp 2 học kì hai năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được review có cấu trúc chung của đề thi học viên giỏi trên toàn quốc. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề cải thiện Toán lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong những số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn nhất là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số có 2 trăm 7 chục 2 đơn vị chức năng được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên có:

A. 2 hình tam giác với 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác với 2 hình tứ giác

Phần tự luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153

768 – 523 580 – 254

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 - 162

b) x – 214 = 61 + 345

c) x : 5 = 10 × 2

d) x × 4 = 30 – 10

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7.

a) có 50 kilogam gạo chia rất nhiều vào những túi, mỗi túi đựng 5 kg. Hỏi phân tách được tất cả bao nhiêu túi gạo?

b) Bể trước tiên chứa được 768 lít nước, bể sản phẩm hai đựng được thấp hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi cả nhì bể cất được tất cả bao nhiêu lít nước?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Mỗi tuần lễ em tới trường 5 ngày, sót lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:

a) Em tới trường bao nhiêu ngày?

b) Em nghỉ học từng nào ngày?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án đưa ra tiết

 

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Phần từ luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 – 162

467 + x = 715

x = 715 – 467

x = 248

b) x – 214 = 61 + 345

x – 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = đôi mươi × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 – 10

x × 4 = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo phân tách được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể thiết bị hai chứa được số lít nước là:

768 – 235 = 533 (lít)

Cả nhị bể chia được tất cả số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) vào 8 tuần, em đi học số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) trong 1 tuần, em được ngủ số ngày là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được ngủ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Đề thi Toán nâng cấp lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 2

 

Câu 1. Viết (theo mẫu)


345 3 trăm, 4 chục, 5 đối kháng vị 345 = 300 + 40 + 5
  7 trăm, 0 chục, 1 đối kháng vị  
    812 = 800 + 10 + 2
567    
  6 trăm, 9 chục, 2 đơn vị  

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ............... 3 x 5 = ...............

4 x 7 = ............... 5 x 4 = ...............

15 : 3 = .............. 24 : 4 = ..............

5 x 6 = ............... 5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212 857 – 443

96 – 48 159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện nay phép tính:

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – trăng tròn =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. X – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn số 1 có cha chữ số với số lẻ bé bỏng nhất có cha chữ số khác nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài con đường gấp khúc BCD là 10cm, độ dài đoạn trực tiếp BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ dài đoạn trực tiếp AB và độ lâu năm đoạn trực tiếp CD.

b) Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD.

...........................................

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Siêng Năng, Kiên Trì, Ca Dao Tục Ngữ Về Siêng Năng Kiên Trì ❤️️ Ý Nghĩa

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 centimet và cao hơn nữa em 25cm. Hỏi cả hai đồng đội cao từng nào cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để viết số trang một quyển sách từ 134 đến 143, ta cần dùng hết bao nhiêu chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án bỏ ra tiết

Câu 1.


345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 1-1 vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 solo vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 đối kháng vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 đối kháng vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 7 = 28 5 x 4 = 20

15 : 3 = 5 24 : 4 = 6

5 x 6 = 30 5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Câu 4.

4 x 5 + 10 = đôi mươi + 10 = 30

3 x 9 – trăng tròn = 27 – đôi mươi = 7

Câu 5.

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. X – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn nhất có bố chữ số là: 900

Số lẻ bé nhỏ nhất có ba chữ số không giống nhau là: 103

Hiệu của nhì số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của tất cả hai đồng đội là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 mang đến 143 có 10 số gồm chữ số.

Phải dùng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số.

Đề thi toán lớp 2 nâng cấp học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết trái của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điển số phù hợp vào chỗ chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 centimet

B. 100 cm

C. 1000 centimet

D. 1 cm

Câu 3. Kết trái của phép tính 0 : 4 là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 40

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là:

A. 16 centimet

B. 20 cm

C. 15 cm

D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ... 20 + 60. Dấu đề xuất điền vào ô trống là:

A.

C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C bao gồm 30 học sinh. Một phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học viên nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

Hình bên bao gồm ............. Hình tứ giác

Hình bên có ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác thợ may dùng đôi mươi m vải nhằm may 5 bộ xống áo giống nhau. Hỏi nhằm may một bộ quần áo như vậy cần từng nào mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 centimet : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C bao gồm số học sinh nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C bao gồm số học sinh nam là:

30 – 10 = đôi mươi (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học tập sinh; Nam: trăng tròn học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ xống áo cần số mét vải vóc là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu nhì số đó là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Đề toán cải thiện lớp 2 học tập kỳ 2 năm 2021 - Đề số 4

Câu 1. Số tức khắc sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Câu 2. Điền vệt >, 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có ba chữ số nhưng tổng của tía chữ số đó bởi 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 giờ + 2 tiếng = 3 giờ

5 tiếng – 2 tiếng = 3 giờ

b) 4 tiếng x 3 = 12 giờ

12 giờ đồng hồ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi tạm dừng bến đỗ, bên trên xe có số du khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học sinh nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có tất cả số học viên là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học sinh

Câu 10.

Mỗi tổ tất cả số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học tập sinh

Câu 11.

Xem thêm: Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 9 Môn Văn Lớp 9 Học Kì 2 Năm Học 2021

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài con đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích vừa đủ các môn được cập nhật liên tiếp tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài về cỗ 4 đề Toán cải thiện lớp 2 học kì hai năm 2021 (Có đáp án) tệp tin Word, pdf trọn vẹn miễn phí!