Tóm tắt kiến thức vật lý 10

     

Nhằm giúp các em dễ ợt trong quy trình học với ôn thi học kỳ, CCBook đã tổng hợp toàn thể công thức thứ lý 10 trong bài viết dưới đây; các em hãy cùng khám phá nhé:


Contents

1 tóm tắt công thức Vật lý 10 chương 1 – Động học hóa học điểm 2 phương pháp Vật lý 10 chương 2 – Động lực học chất điểm 4 bí quyết Vật lý 10 chương 4 – những định điều khoản bảo toàn

Tóm tắt công thức Vật lý 10 chương 1 – Động học chất điểm

Trong chương 1, các em đề nghị ghi nhớ những công thức về chuyển động thẳng đều, hoạt động thẳng biến đổi đều, chuyển động tròn số đông và các công thức về tính tương đối của đưa động.

Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức vật lý 10

*
Tất cả các công thức vật lý lớp 10 đã có được tổng thích hợp dưới đây.

Các cách làm về chuyển động thẳng đều

– Phương trình hoạt động thẳng đều: x = x0 + v.t

– Quảng đường: S = v.t

– tốc độ trung bình: Vtb = S/t

Chuyển rượu cồn thẳng biến đổi đều

– Vận tốc: v= v0 + a.t

– Quảng đường: s = v0.t + 1/2a.t2

– Hệ thức độc lập: v2 – v02 = 2as

– Phương trình: x = x0 + v0t + 1/2at2

(a = g ≈ 9,8 m/s2)

Chuyển hễ tròn đa số

– hành trình là con đường tròn

– vận tốc trung bình: vtb = độ lâu năm cung tròn/thời gian đưa động

V = ꙍ.R; T = 2/ꙍ (s); f = ꙍ/2 = 1/T (Hz)

V = s/t; ꙍ = ᾳ/t; a = v2 /R = ꙍ2R (m/s2)

Tính kha khá của hoạt động

Vận tốc của vật khác nhau trong các hệ quy chiếu khác nhau. Công thức cộng vận tốc:

V13→ = v12 →+ v23→

V13 = v12 + v23

V13 = |v12 – v23|

V13 = v122 + v232

Công thức vật dụng lý 10 chương 2 – Động lực học chất điểm

Trong chương 2, các em nên nắm được công thức về tổng hợp với phân tích lực; các định dụng cụ Niu-tơn; các lực cơ học; và cách làm về hoạt động ném ngang.

*
Chương Động lực học chất điểm bao gồm nhiều công thức đặc trưng mà các em cần được ghi nhớ.

Tổng hợp và phân tích lực

– quy tắc hình bình hành: F→ = F1→ + F2→

– Độ lớn: F2 = F21 + F22 + 2F1.F2.cos ᾳ

– Điều kiện thăng bằng của hóa học điểm: F→ = F1→ + F2→ + F3→ +… = 0→

Các định điều khoản Niu-tơn

– Định dụng cụ I: đông đảo vật đều phải có xu hướng bảo toàn vận tốc.

Xem thêm: Dựa Vào Bài Thơ “Gà Trống Và Cáo” Em Hãy Viết Bài Văn Kể Chuyện Thể Hiện Tính Cách Của Hai Nhân Vật Gà Trống Và Cáo

– Định phương pháp II: a = F/m

(trong đó: a là gia tốc, F là lực chức năng và m là khối lượng).

– Định chế độ III: FB→A→ = -FA→B→

Các lực cơ học

– Lực hấp dẫn: F = (G.m1.m2)/r2

G = 6,67.10­-11 (Nm2/kg2)

– Lực bọn hồi: F = k|∆l|

– Lực ma gần cạnh trượt: Fmst = ᶮt .N

– Lực ma gần kề lăn: Fmsl = ᶮ1.N

– Lực hướng tâm: Fht = (m.v2)/R = m. ꙍ2R

Bài toán về chuyển động ném ngang

Các hoạt động thành phần theo trục Ox:

Ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Theo trục oy: ay = g; vy = g.t; y = 1/2gt2

Công thức khẳng định chuyển động:

– Phương trình quỹ đạo: y = g/(2v02)*x2

– thời gian chuyển động: t = 2h/g

– Tầm cất cánh xa: L = v02h/g

– gia tốc vật: v = = v2x + v2y = = v20 + (gt)2

Công thức vật lý 10 chương 3 – cân bằng và chuyển động của đồ gia dụng rắn

Đối cùng với chương 3 – cân đối và hoạt động của đồ gia dụng rắn, các em đề xuất ghi nhớ những công thức sau:

F1→ + F2→ = -F3→

– vận động của thiết bị rắn tịnh tiến: a→ = (F1→ + F2→+ …)/m

– Quy tắc hòa hợp lực song song thuộc chiều:

Độ lớn: F = F1 + F2

Giá: F1/F2 = d2/d1

Công thức đồ dùng lý 10 chương 4 – những định phương pháp bảo toàn

Trong chương 4, các em đề xuất ghi nhớ những công thức định công cụ bảo toàn động lượng; công – công suất; định điều khoản bảo toàn cơ năng:

*
Công thức về những định phương pháp bảo toàn.

Định phương tiện bảo toàn động lượng

Động lượng: p→ = mv→ (đơn vị: kg.m/s)

Xung lượng của lực: F→. ∆t = ∆p→

Biểu thức: p1→ + p2→ +… = p’1→ + p’2→ +…

ứng dụng va đụng mềm: v = m1v1/(m1 + m2)

chuyển động bằng phản lực: V→ = (m/M).v→

Công – công suất

Công thức tính: A = F.s.cos ᾳ

Công suất: phường = A/t

Công thức đồ vật lý 10 chương 5 – hóa học khí

Động năng là tích điện do vật hoạt động mà có.

Wđ = 1/2mv2

Định lí thay đổi thiên: A12 = Wđ2 – Wđ1

Thế năng:

Thế năng trọng trường: Wt = mgz

Thế năng bọn hồi: Wt = 1/2k (∆l)2

Định lí trở nên thiên: A12 = Wt1 – Wt2

Công thức trang bị lý 10 chương 6 – các đại lý của nhiệt hễ lực học tập

Nội năng là tổng đụng năng và vắt năng của những phân tử cấu trúc nên vật.

Xem thêm: Bộ 6 Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Lớp 3 Môn Toán Có Đáp Án, 60 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán Lớp 3

Nguyên lý I: ∆U = A + Q

Q = mc∆t

Trên đây là tất cả những công thức vật dụng lý 10, kiến thức được trích từ bỏ cuốn tài liệu “Đột phá 8+ môn đồ gia dụng lí kì thi THPT đất nước môn đồ dùng lý”. Để dìm được tư vấn chi tiết nhất về tư liệu tham khảo, mời các bạn liên hệ với cửa hàng chúng tôi theo thông tin dưới đây.