Tổng Hợp Hóa Hữu Cơ 11

     

Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho các em trong việc hiểu với ghi nhớ kiến thức. Vì vậy Kiến Guru đã biên soạn bài bác Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ một phương pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ tốt nhất về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang xem: Tổng hợp hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thường sẽ có hiđro, hay gặp gỡ oxi và nitơ, sau đó đến những halogen, lưu huỳnh, photpho...

+ liên kết hoá học nhà yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, nhát bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường diễn ra chậm và không trả toàn, không tuân theo một hướng độc nhất định.

+ số lượng các hợp hóa học hữu cơ khoảng tầm 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả links đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử bao gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần yếu tố và bí quyết phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho biết thêm thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết chất cơ học đó mang đến chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về số lượng các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O tức là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ công thức phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta tất cả C2H4O2.

Để khẳng định được cách làm phân tử cần phải biết thành phần những nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

- so sánh định tính với định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối so với không gian hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không phai hơi: khẳng định bằng phương thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

Đăng ký Học tức thì Hóa Thầy Hà – Ôn lại toàn thể kiến thức thi THPT bao hàm cả 11 với 12

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

- bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo như đúng hoá trị với theo một lắp thêm tự duy nhất định. đồ vật tự liên kết đó được hotline là cấu tạo hoá học.

Sự biến đổi thứ từ tự liên kết đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ vào phân tử chất hữu cơ, cacbon bao gồm hoá trị 4. Hồ hết nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và phối kết hợp trực tiếp với nhau chế tạo thành phần đa mạch cacbon không giống nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất nhờ vào vào thành phần phân tử (bản hóa học và con số các nguyên tử) và kết cấu hoá học (thứ tự liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc thù hoá học tương tự nhau nhưng lại hơn hèn nhau một hoặc những nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất gồm cùng bí quyết phân tử nhưng lại khác về kết cấu hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) cùng CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học trong hợp hóa học hữu cơ

- những chất hữu cơ hoàn toàn có thể có các liên kết đơn, liên kết đôi hay links ba.

- links hiđro là loại link yếu, khiến cho giữa nguyên tử hiđro năng động và nguyên tử gồm độ âm điện cao. Loại liên kết này ảnh hưởng lớn đến độ rã trong nước, đến nhiệt độ sôi, ánh sáng nóng chảy của rất nhiều chất.

5. Bội nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là những hợp chất hữu cơ tất cả hai yếu tắc là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Khi số C làm cho nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- cách làm tính nhanh: 3

- call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + tên mạch chủ yếu + an.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- đặc điểm vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, số đông không tan trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- đặc thù hoá học:

+ bội phản ứng đặc trưng của ankan là phản bội ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng cùng ưu tiên thay vào H làm việc C bậc cao.

+ bội nghịch ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác thích hợp hợp, ankan bao gồm phân tử khối nhỏ bị bóc tách thành những anken tương ứng.

Xem thêm: Soạn Bài Tập Đọc: Bảo Vệ Như Thế Là Rất Tốt Trang 113 Sgk Tiếng Việt 2 Tập 2

+ bội nghịch ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng thể CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân cấu tạo (mạch C với vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt links đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và nối đôi, kiểm tra hoá trị C. Lúc số C làm cho nhánh ngay số C mạch thiết yếu thì dừng.

Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm cố gắng của nguyên tử C có nối đôi khác nhau thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu các nhóm cầm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối to hơn nằm về cùng một bên với nối đôi đang là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, đựng nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ vị trí nối song – en.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một links đôi, trong số ấy có một liên kết π với một link σ.

- tính chất vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học tập của anken:

+ phản ứng đặc là phản bội ứng cộng (vì có links π nhát bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cộng H2 sinh ra ankan tương ứng; cộng với halogen tốt hợp hóa học halogen ra đời dẫn xuất halogen; cộng với nước có mặt ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên đã tích hợp C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử có 2 nối đôi.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien có 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien tất cả 2 nối đôi cách một nối đối kháng (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien gồm 2 nối đôi phương pháp nhau những nối đôi....

- đặc thù hoá học: Ankađien có tính chất hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là hầu như hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử chứa một nối ba.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C với đồng phân địa chỉ nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt links ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối ba, khám nghiệm hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh ngay số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía ngay sát nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ địa chỉ nối cha – in.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- tính chất hoá học: Ankin tham gia phản ứng cộng, trùng phù hợp và các ank-1-in tham gia phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm, trong phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen bao gồm đồng phân về địa điểm nhóm ankyl trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C trên vòng đó là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ trường hợp số C của nhánh từ bỏ 3 trở lên sẽ có đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ ví như 2 team thế ở trong phần 1,2 cùng với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

+ ví như 2 đội thế ở chỗ 1,3 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là meta- (m-).

+ nếu 2 team thế ở chỗ 1,4 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là para- (p-).

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo năm tháng vững vì bao gồm 3 link đơn xen kẽ 3 link đôi.

Xem thêm: Công Thức Tính Điện Dung Của Tụ Điện, Điện Dung Của Tụ Điện Phẳng Là Gì

- đặc điểm hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon bên trên đây sẽ giúp các em nắm rõ kiến thức hoá cơ học và sẵn sàng tốt nhằm học phần đông chương tiếp theo.