TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 BÀI 1

  -  

sofaxuong.vn xin mang đến bạn đọc tuyển tập 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 12 lựa chọn lọc, tất cả đáp án với các thắc mắc được biên soạn theo bài học không thiếu các nút độ: thừa nhận biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp bạn học tốt môn Sinh học 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 12 bài 1

*

Mục lục thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 12

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 ôn thi THPT đất nước năm 2021

Phần 5: di truyền học

Chương 1: cơ chế di truyền và phát triển thành dị

Chương 2: Tính quy luật pháp của hiện tượng lạ di truyền

Chương 3: di truyền học quần thể

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Chương 5: dt học người

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: bằng chứng và hình thức tiến hóa

Chương 2: Sự gây ra và cải tiến và phát triển của cuộc sống trên trái đất

Phần 7: sinh thái xanh học

Chương 1: cá thể và quần thể sinh vật

Chương 2: Quần làng mạc sinh vật

Chương 3: Hệ sinh thái xanh sinh quyển và bảo đảm môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 bài xích 1 (có đáp án)

Câu 1: Trong quá trình nhân đôi ADN, bên trên một mạch khuôn, mạch ADN mới được tổng vừa lòng liên tục, dính trên mạch khuôn còn lại, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn. Hiện tượng này xẩy ra do

A. Mạch mới luôn luôn được tổng phù hợp theo chiều toá xoắn của ADN

B. Mạch mới luôn luôn được tổng hòa hợp theo chiều 3’ → 5’

C. Mạch mới luôn luôn được tổng đúng theo theo chiều 5’ → 3’

D. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều toá xoắn của ADN

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Tính thoái hóa của mã dt là hiện tượng lạ nhiều cỗ ba khác biệt cùng mã hóa cho một nhiều loại axit amin. Hầu hết mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

A. 5’AUG3’, 5’UGG3’

B. 5’XAG3’, 5’AUG3’

C. 5’UUU3’, 5’AUG3’

D. 5’UXG3’. 5’AGX3’

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

AUG - mã khởi đầu và UGG - Triptophan là 2 bộ ba duy nhất không tồn tại tính thoái hóa. Tức là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho một axitamin cùng axitamin đó được mã hóa vì chưng 1 bộ tía duy nhất.


Câu 3: Vùng nhân của vi khuẩn Helicobacter pylori tất cả một phân tử ADN và ADN chỉ cất N14. Đưa một vi khuẩn Helicobacter pylori vào trong môi trường dinh chăm sóc chỉ chứa N15 phóng xạ và vi khuẩn sinh sản theo hiệ tượng phân đôi tạo thành 16 vi trùng con. Xác minh nào dưới đây đúng?

A. Trong 16 phân tử ADN con được tạo thành ở vùng nhân, bao gồm 15 mạch được tổng đúng theo liên tục, 15 mạch được tổng hòa hợp gián đoạn.

B. Trong 16 phân tử ADN con được tạo nên ở vùng nhân, tất cả 16 mạch được tổng thích hợp liên tục, 16 mạch được tổng đúng theo gián đoạn.

C. Trong quá trình nhận song ADN, enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng tác động lên một trong các hai mạch 1-1 mới được tổng hợp xuất phát từ 1 phân tử người mẹ ADN.

D. Tất cả phân tử ADN nghỉ ngơi vùng nhân của những vi trùng con đều phải có những đối kháng phân chứa N15.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vì trong môi trường thiên nhiên N15 nên những mạch đối kháng mới được tổng hợp gồm nguyên liệu trọn vẹn là N15. Theo nguyến tắc phân phối bảo tồn, trong các 16 phân tử ADN con bắt đầu được chế tác ra sẽ có được 14 phân tử hoàn toàn chứa N15 với 2 phân tử mà trong mỗi phân tử đó gồm chứa 1 mạch N14 với 1 mạch N15.

Do đó trong vùng nhân của tất cả vi khuẩn con đều phải sở hữu chứa ít nhất một mạch mà 1-1 phân cất toàn N15.


Câu 4: Tính quánh hiệu của mã dt được thể hiện như thế nào?

A. đông đảo loài sinh vật đều phải sở hữu chung một cỗ mã di truyền

B. Mỗi axit amin thường xuyên được mã hóa bởi nhiều cỗ ba.

C. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa mang lại một các loại axit amin

D. Mã dt được dọc theo các nối tiếp, không gối nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5: lúc nói về quy trình nhân song ADN, tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Enzim ADN polimeraza tổng đúng theo và kéo dài mạch new theo chiều 3’ → 5’

B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đối kháng hoàn chỉnh

C. Quy trình nhân song ADN ra mắt theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn

D. Nhờ những enzim cởi xoắn, nhị mạch 1-1 của ADN bóc nhau dần tạo nên chạc chữ Y

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Enzyme polimeraza chỉ bám vào được đầu 3’OH phải mạch new được tổng đúng theo theo chiều 5’-3’.


Câu 6: những bộ cha trên mARN bao gồm vai trò qui định tín hiệu xong quá trình dịch mã là:

A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’UGA5’

B. 3’GAU5’ ; 3’AAU5’ ; 3’AGU5’

C. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’AGU5’

D. 3’GAU5’; 3’AAU5’ ; 3’AUG5’

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Sự nhân song ADN làm việc sinh thứ nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN sinh sống E. Coli về (1) Chiều tổng hợp. (2) các enzim tham gia. (3) nhân tố tham gia. (4) số lượng các đơn vị nhân đôi. (5) qui định nhân đôi.

Phương án chính xác là :

A. (1) với (2)

B. (2), (3) và (4)

C. (2) và (4)

D. (2), (3) và (5)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền tự tế bào mẹ sang tế bào con nhờ chế độ

A. Giảm phân với thụ tinh

B. Nhân đôi ADN

C. Phiên mã

D. Dịch mã

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 9: từ 3 nhiều loại nicleotit khác nhau sẽ tạo được rất nhiều nhất từng nào loại bộ mã khác nhau?

A. 27

B. 48

C. 16

D. 9

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Số cỗ ba khác biệt tạo từ bỏ 3 nucleotit không giống nhau là: 3.3.3 = 27


Câu 10: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN?

A. Sử dụng đồng thười cả hai mạch khuôn nhằm tổng thích hợp ADN mới.

B. đính ráp nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN theo hướng 5’ → 3’

C. Thực hiện một mạch khuôn để tổng phù hợp mạch bắt đầu theo chiều 3’ → 5’

D. Chỉ xúc tác tháo dỡ xoắn ADN mà không tổng đúng theo mạch mới

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 bài bác 2 (có đáp án)

Câu 1: nhiều loại enzim nào tiếp sau đây trực tiếp gia nhập vào quy trình phiên mã những gen cấu tạo ở sinh thứ nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 2: Sự hoạt động đồng thời của rất nhiều riboxom trên và một phân tử mARN có vai trò

A. Làm tăng năng suất tổng vừa lòng protein cùng loại

B. đảm bảo an toàn cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác

C. Bảo đảm cho quá trình dịch mã ra mắt liên tục

D. Làm cho tăng năng suất tổng vừa lòng protein không giống loại

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: cho các sự kiện ra mắt trong quá trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza bước đầu tổng đúng theo mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza bám vào vùng cân bằng làm gen toá xoắn để lòi ra mạch gốc có chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc từ mạch mã nơi bắt đầu trên gen có chiều 3’ → 5’.

(4) lúc ARN polimeraza dịch chuyển tới cuối gen, cặp tín hiệu chấm dứt thì nó ngừng phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, các sự khiếu nại trên diễn ra theo trình trường đoản cú đúng là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4: Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này còn có trình từ nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: một trong những điểm như là nhau giữa quá trình nhân song ADN và quy trình phiên mã sinh sống sinh trang bị nhân thực là:

A. đều phải có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza để lắp ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo cơ chế bổ sung.

B. Các quy trình thường triển khai một lần trong một tế bào.

C. Diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN.

D. Vấn đề lắp ghép những đơn phân được triển khai trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 6: Phân tử mARN sinh hoạt tế bào nhân sơ được phiên mã từ một gen bao gồm 3000 nucleotit sau đó tham gia vào quy trình dịch mã. Quá trình tổng vừa lòng protein có 5 riboxom thuộc trượt trên mARN đó. Số axit amin môi trường thiên nhiên cần cung ứng để trả tất quy trình dịch mã trên là

A. 9980 B. 2500

C. 9995 D. 2495

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Số axit amin môi trường cung ứng để trả tất quy trình dịch mã:

*

Câu 7: yếu tắc nào dưới đây không gia nhập trực tiếp vào quy trình dịch mã?

A. ADN B. MARN

C. TARN D. Riboxom

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza bao gồm vai trò gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của gen.

(2) Xúc tác cho quá trình liên kết bổ sung giữa các nucleotit của môi trường xung quanh nội bào với các nucleotit bên trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng với nhau.

(4) Xúc tác quá trình hoàn thiện mARN.

Phương án đúng là:

A. (1), (2) với (3)

B. (1), (2) với (4)

C. (1), (2), (3) cùng (4)

D. (1) với (2)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 9: Chiều của mạch khuôn bên trên ADN được dùng làm tổng hòa hợp mARN với chiều tổng hòa hợp mARN theo lần lượt là:

A. 5’ → 3’ cùng 5’ → 3’

B. 3’ → 5’ và 3’ → 5’

C. 5’ → 3’ với 3’ → 5’

D. 3’ → 5’ với 5’ → 3’

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10: Ở sinh đồ nhân sơ với sinh đồ vật nhân thực tất cả sự không giống nhau về axit amin bắt đầu cho việc tổng thích hợp chuỗi polipeptit. Sự sai khác kia là:

A. Nghỉ ngơi sinh đồ dùng nhân sơ, axit amin khởi đầu là foocmin metonin còn ở sinh đồ vật nhân thực là metionin.

B. Ngơi nghỉ sinh đồ dùng nhân thực là axit amin foocmin metionin còn làm việc sinh đồ dùng nhân sơ là metionin.

C. ở sinh thứ nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn sinh hoạt sinh vật dụng nhân thực là valin.

D. Sinh hoạt sinh thiết bị nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ngơi nghỉ sinh đồ vật nhân thực là glutamic.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 bài xích 3 (có đáp án)

Câu 1: Sự điều hòa hoạt động vui chơi của gen tổng vừa lòng enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. Coli diễn ra ở cấp độ nào?

A. Ra mắt hoàn toàn ở lever sau dịch mã.

B. Ra mắt hoàn toàn ở cấp độ dịch mã.

Xem thêm: Giải Bài 74 Trang 40 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 74 Trang 40

C. Diễn ra chủ yếu ớt ở cấp độ phiên mã.

D. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau phiên mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Mối đối sánh tương quan giữa protein khắc chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

A. Lúc môi trường không tồn tại lactozo, protein ức chế đã nhập vào O, rào cản sự phiên mã của tập thể nhóm gen cấu trúc.

B. Lúc môi trường không có lactozo, protein ức chế không đính được vào O, không ra mắt sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

C. Khi môi trường không tồn tại lactozo, protein ức chế không thêm được vào O, enzim phiên mã rất có thể liên kết được với vùng khởi cồn để tiến hành phiên mã team gen cấu trúc.

D. Khi môi trường xung quanh có lactozo, protein ức chế đã nhập vào O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu vận động sống của tế bào thì

A. Toàn bộ các gen trong tế bào phần đông hoạt động

B. Tất cả các gene trong tế bào có những lúc đồng loạy hoạt động, bao gồm khi đồng loạt dừng

C. Chỉ có một trong những gen vào tế bào hoạt động

D. đa số các gene trong tế bào hoạt động

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4: Trình tự các thành phần cấu tạo của một operon là

A. Gen điều hòa – vùng quản lý – vùng khởi động – đội gen cấu trúc.

B. Vùng khởi cồn – vùng quản lý – team gen cấu trúc.

C. đội gen cấu trúc – vùng quản lý và vận hành – vùng khởi động.

D. Nhóm gen cấu trúc – vùng khởi động – vùng vận hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng lúc nói về điểm lưu ý của điều hòa chuyển động gen sinh sống tế bào nhân thực?

A. Chính sách điều hòa chuyển động gen sinh sống sinh trang bị nhân thực phức hợp hơn làm việc sinh thứ nhân sơ.

B. Nhiều phần các trình tự nucleotit bên trên ADN được mã hóa thành các thông tin di truyền.

C. Phần ADN không mã hóa thì đóng vai trò ổn định hoặc không hoạt động.

D. Có khá nhiều mức điều hòa, qua nhiều giai đoạn: từ nhiễm sắc đẹp thể (NST) cởi xoắn đến biến đổi sau dịch mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây ra mắt cả khi môi trường xung quanh có lactozo cùng khi môi trường không tồn tại laztozo?

A. Một trong những phân tử lactozo links với protein ức chế.

B. Gen điều hòa R tổng hòa hợp protein ức chế.

C. Các gen kết cấu Z, Y, A phiên mã hóa tạo thành các phân tử mARN tương ứng.

D. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh hoạt sinh đồ vật nhân sơ, sứ mệnh của gen cân bằng là

A. Mang tin tức cho việc tổng thích hợp một protein ức chế tác động ảnh hưởng lên các gen cấu trúc.

B. Chỗ gắn vào của protein ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.

C. Mang tin tức cho việc tổng thích hợp một protein ức chế ảnh hưởng tác động lên vùng vận hành.

D. Mang tin tức cho vấn đề tổng hợp một protein ức chế tác động lên vùng khởi động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8: Trình trường đoản cú nucleotit quan trọng đặc biệt của một operon khu vực enzim ARN polimeraza phụ thuộc vào khởi động quá trình phiên mã các gen kết cấu được gọi là:

A. Gene điều hòa.

B. Vùng mã hóa.

C. Vùng vận hành.

D. Vùng khởi động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10: Xét một operon Lac sống E. Coli, khi môi trường không tồn tại lactozo nhưng enzim đưa hóa lactozo vẫn được tạo ra ra. Một học sinh đã chỉ dẫn một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:

(1) bởi vì vùng khởi cồn (P) bị bất hoạt bắt buộc enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quy trình phiên mã.

(2) bởi vì gen ổn định (R) bị bỗng dưng biến bắt buộc không tạo nên protein ức chế.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 7 Mùa Xuân Của Tôi, Soạn Bài Mùa Xuân Của Tôi (Trang 173)

(3) do vùng quản lý (O) bị tự dưng biến bắt buộc không link được cùng với protein ức chế.