TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ, GIA TỐC BIẾN ĐỔI

     

Đáp án: C. Trong xê dịch điều hòa, gia tốc biến đổi Lệch pha 0,5π đối với vận tốc.

Bạn đang xem: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi


1. Tư tưởng về giao động điều hoà

Dao cồn điều hòa: là dao động trong các số ấy li đô (vị trí) của đồ gia dụng là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

2. Phương trình xấp xỉ điều hòa.

Điểm phường dao động điều hòa trên một quãng thẳng từ -A đến A luôn rất có thể coi là hình chiếu của một điểm M vận động tròn phần nhiều với vận tốc góc ω, trên phố tròn có 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp đó.

CM:

*
Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi" width="247">

Giả sử t = 0 vật tại đoạn M0 được xác đinh bằng góc φ

Tại thời gian t địa chỉ của M là (ωt + φ)

Khi kia hình chiều phường của M gồm tọa độ :

x = A cos(ωt + φ)

Phương trình bên trên được hotline là phương trình của xấp xỉ điều hòa.

Xem thêm: Tả Con Vịt Mà Em Biết - Top 14 Bài Văn Tả Con Vịt (Lớp 4) Hay Nhất

Trong đó:

x: Li độ của vật.

A: Biên độ của đồ dùng ( giá bán trị lớn số 1 của li độ).

ω: vận tốc góc trong vận động tròn hầu hết hay tần số góc trong giao động điều hòa.

*
Trong giao động điều hòa, gia tốc chuyển đổi (ảnh 2)" width="139">

ωt + φ: pha xấp xỉ tại thời khắc t.

Xem thêm: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng Là, Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

φ: pha ban đầu ( pha xê dịch tại thời điểm ban đầu).

3. Tốc độ của vật giao động điều hòa

– Biểu thức theo thời gian: v = – ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2) 

(Trong đó ωA là biên độ của vận tốc, φ+ π2 là trộn của tốc độ )

– so sánh với li độ : vận tốc biến hóa thiên điều hòa, thuộc tần số, mau chóng pha hơn x : π2 (vuông trộn với x)

– Biểu thức tương tác với li độ:x2A2+v2v2max=1 x2A2+v2ω2.A2=1 x2+v2ω2=A2

– Đồ thị của vận tốc theo thời gian là con đường hình sin 

vận tốc theo li độ là 1 trong những đoạn thẳng

– miêu tả định tính biến chuyển thiên của vận tốc:

 + Chiều của vận tốc: luôn cùng chiều chuyển động

+ Khi vận động từ biên về vị trí thăng bằng (|x|¯=> |v|­): tốc độ tăng

+ trên vị trí thăng bằng (x = 0=> |v|max = ωA ): vận tốc lớn độc nhất (Vận tốc có thể cực đại hoặc cực tiểu)

+ Tại vị trí biên: vận tốc bằng ko (Tốc độ bé dại nhất)

4. Vận tốc của xấp xỉ điều hòa:

– Biểu thức theo thời gian: a = – ω2 A cos(ωt+ φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ+π là pha của tốc độ )

– So sánh

+ cùng với li độ : tốc độ biến thiên cân bằng cùng tần số, ngược pha với li độ

+ cùng với vận tốc: vận tốc biến thiên cân bằng cùng tần số, mau chóng pha π2 so với gia tốc (vuông trộn với vận tốc)

– Biểu thức: 

+ tương tác với li độ: a = -ω2x

+ contact với vận tốc : a2amax2+v2v2max=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

– Đồ thị của vận tốc theo thời hạn là mặt đường hình sin; theo li độ là một trong đoạn thẳng; theo vận tốc là một trong những elíp

– biểu thị định tính biến thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng

+ Khi hoạt động từ biên về vị trí cân nặng bằng chuyển động nhanh dần

+ tại vị trí cân đối (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại địa chỉ biên gia tốc có độ lớn cực to (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: xê dịch điều hòa không là vận động thẳng chuyển đổi đều (vì a chưa phải là hằng số)

4. Bài xích tập về gia tốc, tốc độ trong giao động điều hoà

Bài tập 1: Một vật giao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ luân hồi T. Tìm tốc độ trung bình lớn số 1 của vật có thể đạt được vào khoảng thời gian Δt = T/6?

*
Trong giao động điều hòa, gia tốc đổi khác (ảnh 3)" width="273">

Đáp án : D

Bài tập 2:  Một vật dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi T = 4 s, biên độ dao động A = 10 cm. Tìm vận tốc trung bình của đồ dùng trong một chu kỳ: