Từ vựng tiếng anh 6

     

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television được tổng thích hợp và share bởi sofaxuong.vn giúp các em ôn tập xuất sắc kiến thức giờ đồng hồ Anh đã học trên lớp.

Bài học từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 với chủ đề không còn xa lạ – “Ti vi” thuộc sách giáo khoa tiếng Anh 6 công tác mới mà sofaxuong.vn mang đến cho các em trong nội dung bài viết này hứa hẹn hẹn các điều thú vị. Chúng mình cùng học thôi!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

*

 

Từ mới

Phân loại/ Phiên âm

Nghĩa

1. Announce

(v) /əˈnaʊns/

thông báo

2. Kích hoạt film

(n) /ˈækʃn fɪlm/

phim hành động

3. Adventure

(n) /ədˈventʃər/

sự phiêu lưu

4. Animals programme

(n) /ˈænɪmlz ˈprəʊɡræm/

chương trình thế giới động vật

5. Audience

(n) /ˈɔːdjəns/

khán giả

6. Boring

(adj) /ˈbɔːrɪŋ/

tẻ nhạt

7. Broadcast

(n) /ˈbrɔːdkɑːst/

phát thanh

8. Cartoon

(n) /kɑːˈtuːn/

hoạt hình

9. Clever

/ˈklevər/

khéo léo

10. Cameraman

(n) /ˈkæmrəmæn/

chuyên viên quay phim

11. Channel

(n) /ˈtʃænl/

kênh

12. Character

(n) /ˈkæriktə/

nhân vật

13. Chat show

(n) /tʃæt ʃəʊ/

chương trình tán gẫu

14. Comedy

(n) /ˈkɔmidi/

kịch vui, hài kịch

15. Comedian

(n) /kəˈmiːdiən/ 

nghệ sĩ hài kịch

16. Cool

(adj) /kuːl/ 

mát mẻ

17. Cute

(adj) /kjuːt/ 

đáng yêu

18. Discover

(v) /dɪˈskʌvə(r)/ 

khám phá

19. Designer

(n) /diˈzaɪnə/

nhà thiết kế

20. Director

(n) /diˈrektə/

giám đốc sản xuất

21. Documentaries

(n) /ˌdɒkjuˈmentriz/

phim tài liệu

22. Educate

(v) /ˈedjukeɪt/ 

giáo dục

23.


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh 6


Xem thêm: Hàm Số Nào Sau Đây Đồng Biến Trên R Ên R? A Hàm Số Nào Sau Đây Đồng Biến Trên RXem thêm: Lúc Nào Thì Cây Ra Hoa - Bài 2 Trang 146 Sgk Sinh Học 11

Entertain

(v) /entəˈteɪn/ 

chiêu đãi, giải trí

24. Entertaining

(adj) /entəˈteɪnɪŋ/ 

có tính giải trí

25. Event

(n) /ɪˈvent/ 

sự kiện

26. Exhibition

(n) /eksɪˈbɪʃn/ 

sự triễn lãm

27. Fact

(n) /fækt/ 

thực tế, sự thực

28. Game show

(n) /ɡeɪm ʃəʊ/

trò đùa truyền hình

29. Historical drama

(n) /hɪˈstɒrɪkl ˈdrɑːmə/

phim, kịch lịch sử

30. Horror film

(n) /ˈhɒrə(r) fɪlm/

phim khiếp dị

31. MC

(n) /ˌem ˈsiː/

người dẫn chương trình

32. News

(n) /ðə njuːz/

bản tin thời sự

33. Newsreader

(n) /ˈnjuːzˌriːdə/

phát thanh viên

34. Producer

(n) /prəˈdjuːsə(r)/

nhà sản xuất

35. Quiz show

(n) /kwɪz ʃəʊ/

trò đùa đố vui

36. Reality show

(n) /riˈæləti ʃəʊ/

chương trình truyền ảnh thực tế

37. Remote control

(n) /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/

điều khiển

38. Reporter

(n) /rɪˈpɔːtə/

phóng viên

39. Romantic film

(n) /rəʊˈmæntɪk fɪlm/

phim lãng mạn

40. Sitcom

(n) /ˈsɪtˌkɔm/

tình huống hài kịch (là từ phối kết hợp của situation với comedy)

41. Soap operas

(n) /səʊp ˈɒprə/

phim nhiều năm tập

42. TV schedule

/ˌtiː ˈviː ˈskedʒuːl/

lịch phân phát sóng

43. Viewer

(n) /ˈvjuːə(r)/

khán giả

44. War film

(n) /wɔː(r) fɪlm/

phim chiến tranh

45. Weather forecast

(n) /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/

bản tin dự báo thời tiết

46. Weatherman

(n) /ˈweðəmæn/

người thông tin dự báo thời tiết

 

 

Trên đấy là bài viết “Tổng hợp rất đầy đủ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7 – Television” của sofaxuong.vn – học tiếng Anh qua phim phụ đề tuy nhiên ngữ. Hy vọng bài viết này bổ ích với các em.

 

Chúc những em học tập thật tốt và thêm yêu môn tiếng Anh! Đừng quên ké thăm sofaxuong.vn thường xuyên để cập nhật những kiến thức bổ ích nhưng cũng không kém phần thú vị nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

 

Trọn bộ lý thuyết và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7: “Television” gồm đáp án