Unit 1 Lớp 10 Language Focus

  -  

Bài học Language Focus Unit 1 lớp 10 giúp các em ôn tập lại 2 thì cơ bản: hiện tại đối chọi và quá khứ đơn, cùng rất trạng tự tần suất. Mong muốn qua bài học này những em ghi ghi nhớ và khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng để dễ dãi cho việc học và thực hành tiếng Anh.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 language focus


Tóm tắt bài xích giảng

1. Pronunciation Language Focus Unit 1

2. Grammar Language Focus Unit 1

2.1. Thì hiện tại đơn (The simple present)

2.2. Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency)

2.3. Thì vượt khứ đơn (The past simple)

3. Exercise Language Focus Unit 1

3.1. Exercise 1 Language Focus

3.2. Exercise 2 Language Focus

3.3. Exercise 3 Language Focus

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


a. Công thức, cách thực hiện và vết hiệu phân biệt của thì hiện tại đơn

TenseUseSignal WordExample

SIMPLE PRESENT

(HIỆN TẠI ĐƠN)

Động từ thường

+: S + V1 / V(s/es)

-: S + don’t/ doesn’t + V1

?: vị / Does + S + V1 …?

Động từ khổng lồ be:

S + am/ is / are …
thói quen ở hiện tại tạisự thật, chân líalways, usually, often, sometimes, seldom, rarely, neverevery, normally, regularly, occasionally, as a rule …She often goes lớn school late.The sun rises in the east.

b. Nguyên tắc thêm "s" với "es" đối với động từ gồm chủ từ sinh sống ngôi trang bị 3 số ít

Ta thêm "s" vào đa số các đụng từ tất cả chủ từ làm việc ngôi trang bị 3 số ítI work --- He worksYou buy --- She buysThey ride --- He ridesTa thêm "es" vào những động từ tất cả tận cùng bởi ch, sh, x, s, o cùng z.I watch --- He watchesYou pass --- She passesThey relax --- He relaxesWe go --- She goesTa thay đổi "y" thành "i" cùng thêm "es" khi cồn từ tận cùng bằng "y" đứng trước một phụ âmI study --- She studiesWe hurry --- He hurriesTa mách nhỏ "s" vào sau cồn từ tận cùng bởi "y" ví như "y" đứng trước một nguyên âmI play --- He playsWe enjoy --- She enjoysMột số động từ được chia với công ty từ làm việc ngôi thứ bố số ít bất nguyên tắc và sẽ phải học thuộc lònghave --- hasbe --- is/am/are

c. Quy tắc vạc âm chữ cái "s" so với động từ làm việc ngôi thứ bố số ít

Có 3 bí quyết phát âm không giống nhau để phân phát âm chữ cái "s" lúc nó được thêm vào một trong những động từ nghỉ ngơi ngôi thứ ba số ít: /s/, /z/, /iz/

"s" được hiểu là /s/ khi rượu cồn từ tận thuộc bằng những âm /p/, /t/, /k/, /f/gets, takes, laughs, looks,..."s" được hiểu là /z/ sau các âm /b/, /d/, /g/, /v/, /m/, /n/, /l/ cùng sau các nguyên âmspends, hugs, lives, rides...tries, stays, agree..."s" được hiểu là "iz" lúc đuôi đưa sang "es" sau các âm /s/, /z/, /ʤ/, /ʧ/, /ʒ/, /ʃ/relaxes, freezes, watches,...
2.2. Trạng từ gia tốc (Adverbs of frequency)
Các trạng tự chỉ tần suất dùng để mô tả mức độ đầy đủ dặn của hành động. Những trạng trường đoản cú này vấn đáp cho thắc mắc "How often...?"Mức độ thể hiện của những trạng từ bỏ như sauAlways (100%): luôn luôn luônUsually (99% - 90%): hay thườngOften (90% - 75%): thườngSometimes (75% - 25%): thỉnh thoảngSeldom (25% - 10%): thảng hoặc khirarely (10% - 1%): hiếmnever (0%): không bao giờNgoài những trạng từ tần suất trên, ta còn có các cụm trạng trường đoản cú chỉ tần suất như:every day/ week/ month... (mỗi ngày/ tuần/ tháng...)once a (per) week/ twice a (per) week/ month/ year...Lưu ýCác trạng từ gia tốc đứng sau đụng từ TOBE với trước cồn từ thường.I am never late for school.He always gets up at 6 o"clock in the morning."Usually" cùng "Sometimes" rất có thể đứng đầu câu hoặc cuối câuSometimes I go to the cinema.I sometimes go to lớn the cinema.I go lớn the cinema sometimes.Riêng những cụm từ gia tốc thì đứng sinh hoạt cuối câuI go swimming twice a week.We go to lớn the movies once a month.
2.3. Thì quá khứ đối chọi (The simple past tense)

a. Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết của thì vượt khứ đơn

TenseUseSignal WordExample

SIMPLE PAST

(QUÁ KHỨ ĐƠN)

+: S + V2 / V-ed

-: S + didn’t + V1

?: Did + S + V1 ….?
hành động xẩy ra và hoàn thành ở một thời điểm xác định trong vượt khứmột chuỗi hành vi xảy ra liên tiếp trong thừa khứmột kinh nghiệm trong thừa khứ

yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

She went to lớn London last year.The man came lớn the door, unlocked it, entered the room, went to the bed và lay down on it.When we were students, we often went on a picnic every weekend.

b. Cách thành lập và hoạt động thì vượt khứ so với động từ tất cả quy tắc

Nếu cồn từ tận cùng là một trong phụ âm, ta thêm "ed"to return --- returnedto work --- workedNếu cồn từ tận cùng bởi "e", ta thêm "d" vào sau động từ đóto live --- livedto die --- diedĐối với động từ phân phát âm 1 âm tiết ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm "ed" ví như đứng trước phụ âm cuối là một trong nguyên âmto hop --- hoppedto rub --- rubbed

Tuy nhiên, ta không gấp hai phụ âm cuối đối với những phụ âm: w, x, hoặc y (mix--mixed, play--played)

Đối với hễ từ vạc âm 2 âm máu tận cùng bằng một phụ nóng đứng trước là nguyên âm thì ta chỉ gấp đôi phụ âm lúc từ kia được nhấn vào âm thiết bị hai.to prefer --- preferredNếu cồn từ tận thuộc là "y" đúng sau đó 1 phụ âm, ta thay đổi "y" thành "i" cùng thêm "ed"to worry --- worriedto carry --- carriedNếu đụng từ tận cùng là "y" thua cuộc một nguyên âm thì ta thêm "ed" vào sau ứ từ đó mà không đổi "y" thành "i"to play --- playedto annoy --- annoyed

c. Phương pháp phát âm cồn từ ở quá khứ tận cùng "ed"

Có bố cách phân phát âm rượu cồn từ sinh hoạt quá khứ: /t/, /d/ và /id/

Âm cuối của rượu cồn từ vượt khứ được gọi là /t/ sau mọi âm /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, cùng /ʧ/to stop --- stoppedto work --- workedto watch --- watchedto cough --- coughedÂm cuối được đọc là /d/ sau các âm /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /ʤ/, /m/, /n/, /l/, /r/,...to rub --- rubbedto live --- livedto bathe --- bathedto hug --- huggedÂm cuối được đọc là /d/ sau tất cả các nguyên âmto agree --- agreedto play --- playedto enjoy --- enjoyedÂm cuối được phát âm là /id/ sau các âm /t/ cùng /d/to start --- startedto decide --- decidedto need --- needed

Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present size of the verbs in the box. (There are more verbs than needed & you will have to lớn use some verbs more than once.) (Điền vào những chỗ trống trong khúc văn. Sử dụng động từ nghỉ ngơi thì lúc này đơn. (Có nhiều động từ rộng mức cần thiết và các bạn sẽ sử dụng một vài rượu cồn từ hơn một lần).)

be play take run

fish go say catch

worry give up like realise

Fishing (1) ______ my favorite sport. I often (2) ________ for hours without catching anything. But this does not (3) ______ me. Some fishermen (4) ________ unlucky. Instead of catching fish, they (5) ________ old boots & rubbish. I (6) _____ even less lucky. I never (7) ________ anything - not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)_______home with an empty bag. "You must (9) ______ fishing!", my friends (10)_________ "It"s a waste of time". But they don"t (11) ______ that I (12) ________ not really interested in fishing. I"m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

Guide lớn answer
1. Is2. Fish3. Worry4. Are5. Catch6. Am
7. Catch8. Go9. Give up10. Says11. Realise12. Am


Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below. (Đặt các trạng từ tần suất vào vị trí thích hợp trong những câu dưới đây.)

always usually sometimes as a rule

never often normally occaionally

He gets up early.

She is late for school.

Lan practises speaking English.

Xem thêm: Giá Trị Thặng Dư Là Gì - Công Thức Tính Tỷ Suất Giá Trị Thặng Dư

Thao is a hard- working student.

Guide lớn answerHealways/ never/ usually/ often/ normally/ occasionallygets up early.Hesometimesgets up early.Sometimeshe gets up early.He gets up earlysometimes.As a rule, he gets up early.She isalways/ usually/ often/ normally/ occasionally/ neverlate for school.She issometimeslate for school.Sometimesshe is late for school.She is late for schoolsometimes.As a rule, she is late for school.Lanalways/ usually/ often/ normally/ occasionally/ neverpractices speaking English.Lansometimespractices speaking English.SometimesLan practices speaking English.Lan practices speaking Englishsometimes.As a rule, Lan practices speaking English.Thao isalways/ usually/ often/ normally/ occasionally/ nevera hard-working student.Thao issometimesa hard-working student.SometimesThao is a hard-working student.Thao is a hard-working studentsometimes.As a rule, Thao is a hard-working student.

Xem thêm: Giải Bài Kể Chuyện: Sự Tích Hồ Ba Bể Tiếng Việt 4, Giải Bài Kể Chuyện: Sự Tích Hồ Ba Bể


Supply the correct past simple form of the verbs in brackets. (Viết dạng đúng của những động từ trong ngoặc.)

*

Guide to lớn answer

1. Was 2. Cooked 3. Were 4. Smelt 5. Told

6. Thanh lịch 7. Began 8. Felt 9. Put out 10. Crept

11. Slept 12. Woke 13. Was 14. Leapt 15. Hurried

16. Found 17. Wound 18. Flowed


1. Trees................more quickly in summer than in winter. (grow)

2. "Shall I phone at 6:00?" `No, I...............................dinner at that time. (nor­mally/ cook)

3. We .....................at about 7:00. Couldn"t you come an hour later? (usu­ally/ get up)

4. In 1788, he............................his last great work in Vienna. (write)

5. She............................at Kennedy Airport at 2 o"clock this morning. (arrive)

6. My mother................. All the doors và windows before she goes to lớn bed. (lock)

7. I ....................away most of my old books when I moved house. (throw)

8. Scientists.........................some fundamental discoveries in the 18th century. (make)

9. Alice ...................... Her mother in London most weekends. (see)

10. At the start of his career, Cousteau..................the aqualung, opening the oceans khổng lồ explorers, scientists, and leisure divers. (invent)