UNIT 11 LỚP 10 READING

     

Work with a partner. Answer the following questions /(Làm việc với chúng ta học. Vấn đáp các câu hỏi sau.)

1, Have you ever been khổng lồ a national park?

2, Can you name some of the national parks in Vietnam và in the world?

3, What trees và animals can you see in a national park?

Lời giải:

1, - Yes, I have ever been to Cuc Phuong National Park in Ninh Binh province.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 reading

Bạn đã xem: Unit 11 lớp 10: reading

- No, I haven’t been khổng lồ any national park yet.

2, In Vietnam, there are Nam mèo Tien National Park, Cuc Phuong National Park & Bach Ma National Park, và Yellowstone National Park in Wyoming, USA and Nairobi National park in Kenya, Africa.

3, In a national park we can see a lot kinds of secular trees and rare animals

Hướng dẫn dịch:

1, Bạn đã đặt chân đến nơi đó một công viên nước nhà chưa?

=> - Có, tôi đã từng đến đó Vườn giang sơn Cúc Phương ở tỉnh Ninh Bình

- Không, tôi không tới công viên đất nước nào cả.

2, bạn có thể nêu tên một trong những công viên quốc gia ở nước ta và trên trái đất không?

=> tại VN, tất cả Vườn quốc gia Nam cát Tiên, Vườn nước nhà Cúc Phương cùng Vườn quốc gia Bạch Mã, với Vườn đất nước Yellowstone làm việc Wyoming, Mỹ với công viên nước nhà Nairobi sinh sống Kenya, châu Phi.

3, chúng ta có thể thấy cây cối và động vật nào trong khu dã ngoại công viên quốc gia?

=> vào một khu vui chơi công viên quốc gia, chúng ta có thể thấy nhiều loại cây cổ thụ và động vật quý hiếm

WHILE YOU READ

Read the passages, and then vày the tasks that follow./(Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài bác tập theo sau.)

Click vào đây để nghe:


*

Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam"s nine national parks lớn be established, & it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there lớn study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1,000-year-old tree. The best time khổng lồ visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya"s smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to lớn learn how to lớn recognise the different species of animals và plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants & animals from both tropical và temperate zones. Due khổng lồ an increase in population & the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it.

Hướng dẫn dịch:

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn nước nhà Cúc Phương nằm cách hà thành 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số 9 Vườn giang sơn được thành lập và hoạt động với diện tích rừng nhiệt đới gió mùa trên 200 km2. Khác nước ngoài đến trên đây để nghiên cứu các chủng loại bướm, tham quan du lịch hang động, leo núi và chiêm ngưỡng và ngắm nhìn loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian tương thích nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ thời điểm tháng Mười cho tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên tổ quốc Nairobi là công viên nhỏ tuổi nhất sống Kenya, nhưng tất cả lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật hoang dã sống làm việc đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, rất có thể đến đây để học tập cách nhận biết các loài động vật và thực đồ dùng khác nhau. Bọn họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và giải pháp một chủng loại phải nhờ vào vào loài khác nhằm sinh tồn như vậy nào. Một điểm thú vui của khu dã ngoại công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên tổ quốc Everglades, Mỹ

Công viên nước nhà Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới gió mùa ở về phía đông nam giới nước Mỹ. Công viên đất nước này rất quan trọng đặc biệt vì nó bao gồm cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới gió mùa và ôn đới. Vày sự tăng thêm dân số cùng việc thực hiện đất đai ở những khu cạnh bên để canh tác, đề xuất nước đã biết thành nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm và độc hại này đã đe dọa khu dã ngoại công viên và các loài động vật hoang dã sống vào đó.

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions./(Tìm từ trong đoạn văn mà tương xứng nhất cùng với mỗi tư tưởng sau.)

1, establish: to lớn start an organization that is intended to continue for a long time

2, _______: to lớn have something inside

3, _______: a group/groups of animals or plants

4, _______: a state of continuing to live or exist

5, _______: related to lớn an area near a tropical area

6,_______: a state of being polluted

Lời giải:

1, establish

2, contain

3, species

4, survival

5, sub-tropical

6, contamination

Hướng dẫn dịch:

1, thành lập: bước đầu một tổ chức được dự định sẽ thường xuyên trong một thời gian dài

2, cất đựng: có gì đó bên trong

3, loài: một tổ / các nhóm động vật hoang dã hoặc thực vật

4, cuộc sống sót: một trạng thái thường xuyên sống hoặc tồn tại

5, cận nhiệt độ đới: liên quan đến một quanh vùng gần khu vực nhiệt đới

6, sự ô nhiếm: một tinh thần bị ô nhiễm

Task 2 : Answer the following questions./(Trả lời các thắc mắc sau.)

1, What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

2, Why would November be a suitable time lớn visit park?

3, What can people learn in Nairobi National Park?

4, What kinds of animals are taken care of in the Orphanage?

5, Why is Everglades National Park endangerered?

6, What vì you think wil happen khổng lồ Everglades National park if more chemicals are released into the water?

Lời giải:

1, The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 83 Sgk Tiếng Việt 5, Luyện Tập Về Từ Nhiều Nghĩa (Trang 82)

3, They can learn about the habits of animals & how one species is dependent upon another for survival.

4, In the Orphanage, orphaned & abandoned animals are taken care of.

5, Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

6, If people vì not stop releasing toxic chemicals into the water, plants và animals there will disappear / be killed.

Hướng dẫn dịch:

1, diện tích rừng nhiệt đới ở Vườn quốc gia Cúc Phương là?

=> diện tích s rừng nhiệt đới gió mùa tại Vườn non sông Cúc Phương là 200 km2.

2, lý do tháng 11 đã là thời điểm thích hợp để lép thăm công viên?

=> bởi vì đó là thời khắc mùa thô kết thúc.

3, những người rất có thể học được gì ở Vườn quốc gia Nairobi?

=> Họ rất có thể tìm phát âm về kiến thức của động vật hoang dã và cách một loài phụ thuộc vào vào loài khác để sống sót.

4, đông đảo loại động vật hoang dã nào được chăm sóc trong trại trẻ con mồ côi?

=> trong trại trẻ em mồ côi, động vật mồ côi với bị vứt rơi được siêng sóc.

5, nguyên nhân Vườn tổ quốc Everglades lại bị đe dọa?

=> non sông Everglades Pak hiện nay đang bị đe doạ do mức độ ô nhiễm của chất hóa học trong nước.

6, chúng ta nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với công viên quốc gia Everglades nếu có nhiều hóa chất được thải vào nước?

=> ví như mọi tín đồ không chấm dứt phát hóa chất ô nhiễm và độc hại vào vào nước, thực đồ dùng và động vật sẽ bặt tăm / bị giết.

AFTER YOU READ

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why?/(Thảo luận từng nhóm. Khu vui chơi công viên nào trong ba khu dã ngoại công viên quốc gia bạn có nhu cầu thăm nhất? trên sao?)

Lời giải:

For me, I would lượt thích to visit Cuc Phuong National Park most because of the following reasons

Firstly, it is located in Vietnam so it is easier than the others to lớn visit. Secondly, it is one of the biggest & oldest national park in our country. Therefore, we can find lots of ancient trees in this park. Especially it has a 1000 years old tree, one of the oldest tree in Vietnam. Moreover, visit here we can visit caves & climb mountain. Last but not least, we can set the work being done khổng lồ protect rare species from extinction.

Xem thêm: Tác Phẩm Ông Già Và Biển Cả, Tác Phẩm: Ông Già Và Biển Cả

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên nó ở việt nam do đó dễ để đến thăm rộng là những vườn quốc gia còn lại. Thứ hai, nó là một trong những vườn quốc gia lớn nhất và thọ đời nhất ở đất nước ta. Do đó, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều cây cổ thụ ở đây. Đặc biệt nó còn có một cây 1000 tuổi, một trong những cây già nhất tại Việt Nam. Rộng nữa, tới đây chúng ta còn có thể thăm các hang động và leo núi. Cuối cùng mà lại cũng rất đáng nói đó là chúng ta có thể làm quá trình đang được tiến hành để đảm bảo an toàn các chủng loại bị rình rập đe dọa và bị nguy hiểm.