UNIT 13 LỚP 11: LANGUAGE FOCUS

  -  

Hướng dẫn giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 13: Language Focus (trang 151-152-153) ngắn gọn, chi tiết giúp học tập sinh thuận lợi soạn giờ Anh 11.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 11: language focus


Tiếng Anh 11 Unit 13: Language Focus (trang 151-152-153)

*

Hướng dẫn dịch:

· vạc âm: /pt/ - /bd/ - /ps/ - /bz/

· Ngữ pháp:

Câu chẻ (Nhấn to gan chủ ngữ, nhấn mạnh tân ngữ, nhấn mạnh trạng ngữ)

Pronunciation (Phát âm) (Trang 151 – 152 giờ đồng hồ Anh lớp 11)

· Listen và repeat. (Nghe và lặp lại.)

*

· Practise reading aloud these sentences. (Đọc to đông đảo câu sau.)

1. She was robbed.

2. He stopped smoking.

3. Lan dropped the teapot.

4. The boy jumped out into the road & bumped into an old man.

5. She’s been to lớn a number of shops & clubs.

6. He rubs his hands because he wants khổng lồ interrupt their talk.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy bị cướp.

2. Anh ấy hoàn thành hút thuốc.

3. Lan làm cho rơi cái ấm trà.

4. Cậu nhỏ nhắn nhảy ra ngoài đường và va vào một ông lão.

5. Cô ấy đang đi đến một số siêu thị và câu lạc bộ.

6. Anh ấy xoa tay vày anh ấy ước ao xen vào cuộc nói chuyện của họ.

Grammar (Ngữ pháp) (Trang 152 – 153 giờ đồng hồ Anh lớp 11):

Exercise 1. (Trang 152 – 153 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Write the following sentences after the model, paying attention khổng lồ the subject of the sentence. (Viết các câu sau theo mẫu, chăm chú đến chủ ngữ của câu.)

Example:

The mangave her the book.

- It was the man who gave her the book.

1.The boyvisited his uncle last month.

__________________________________________________________________.

2.My motherbought me a present on my birthday.

__________________________________________________________________.

3.Huong and Sandrasang together at the party.

__________________________________________________________________.

4.Nam’s fathergot angry with him.

__________________________________________________________________.

5.The boysplayed football all day long.

__________________________________________________________________.

6.The girlreceived a letter from her friend yesterday.

__________________________________________________________________.

7.His presence at the meetingfrightened the children.

__________________________________________________________________.

Đáp án:

1. It was the boy who visited his uncle last month.

2. It was my mother who bought me a present on my birthday.

3. It was Huong và Sandra who sang trọng together at the party.

4. It was Nam"s father who got angry with him.

5. It was the boys who played football all day long.

6. It was the girl who received a letter from her friend yesterday.

7. It was his presence at the meeting that frightened the children.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ: Người bầy ông khuyến mãi ngay cô ấy cuốn sách.

- Đó là tín đồ đàn ông đã khuyến mãi cô ấy cuốn sách.

1. Cậu bé xíu đã thăm chú của cậu vào tháng trước.

- Đó là cậu bé xíu đã đi thăm chú vào tháng trước.

2. Người mẹ tôi đã tải cho tôi một món quà vào trong ngày sinh nhật của tôi.

- Chính mẹ đã thiết lập cho tôi một món quà vào trong ngày sinh nhật của tôi.

3. Hương cùng Sandra hát cùng cả nhà trong bữa tiệc.

- chính Hương cùng Sandra vẫn hát cùng mọi người trong nhà trong bữa tiệc.

4. Phụ vương của Nam giận dữ với bạn ấy.

- Chính thân phụ của Nam khó chịu với bạn ấy.

5. Các cậu bé chơi soccer suốt cả ngày.

- Đó là phần đông cậu bé bỏng chơi bóng đá suốt cả ngày.

6. Cô nàng nhận được một bức thư trường đoản cú người bạn của cô vào hôm qua.

- Đó là cô bé đã nhận thấy một bức thư từ người bạn của cô vào hôm qua.

7. Sự hiện hữu của ông tại buổi gặp mặt mặt đã làm bầy trẻ hại hãi.

- chính vì sự hiện diện của ông trên buổi gặp mặt vẫn làm bầy trẻ sợ hãi hãi.

Exercise 2. (Trang 152 – 153 tiếng Anh lớp 11):Write the following sentences after the model, paying attention lớn the object of the verb. (Viết những câu sau theo mẫu, chú ý đến tân ngữ của động từ.)

Example:

The boy hitthe dogin the garden.

- It was the dog that the boy hit in the garden

1. The man is learningEnglish.

__________________________________________________________________.

2. The woman gave himthe book.

__________________________________________________________________.

3. She sent her friendthe postcard.

__________________________________________________________________.

4. Hoa borrowedthe bookfrom Long.

__________________________________________________________________.

5. The little boy greetedhis grandfatherin a strange language.

__________________________________________________________________.

6. The pedestrian askedthe policemana lot of questions.

__________________________________________________________________.

7. The dog barked at thestranger.

Xem thêm: Các Chất Nào Sau Đây Giúp Cành Chiết Mau Ra Rễ Để Cây Trồng Phát Triển Toàn Diện

__________________________________________________________________.

Đáp án:

1. It is English that the man is learning.

2. It was the book that the woman gave him.

3. It was the postcard that she sent her friend.

4. It was the book that Hoa borrowed from Long.

5. It was his grandfather whom the little boy greeted in a strange language.

6. It was the policeman whom the pedestrian asked a lot of questions.

7. It was the stranger whom the dog barked at.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

Cậu bé xíu đánh nhỏ chó vào vườn.

- Đó là nhỏ chó mà cậu nhỏ nhắn đánh vào trong vườn.

1. Người bầy ông đang học tiếng Anh.

- Đó là giờ Anh mà lại người lũ ông đang học.

2. Người thiếu phụ đưa mang lại ông ấy quyển sách.

- Đó là cuốn sách mà bạn phụ nữ tặng kèm ông ấy.

3. Cô ấy giữ hộ cho đồng đội bưu thiếp.

- Đó là bưu thiếp nhưng cô ấy gửi các bạn của cô ấy.

4. Hoa mượn cuốn sách của Long.

- Đó là cuốn sách nhưng Hoa vẫn mượn trường đoản cú Long.

5. Cậu bé nhỏ chào ông nội bằng một ngữ điệu lạ.

- Đó là ông nội người mà cậu bé xíu chào bằng một ngôn ngữ lạ.

6. Người quốc bộ hỏi cảnh sát không hề ít câu hỏi.

- Đó là công an người mà lại người đi dạo hỏi các câu hỏi.

7. Chú chó sủa fan lạ.

- Đó là fan lạ mà bé chó sủa.

Exercise 3. (Trang 152 – 153 tiếng Anh lớp 11): Write the following sentences after the model, paying attention lớn the adverbial modifier of the sentence. (Viết những câu sau theo mẫu, chăm chú đến trạng ngữ của câu.)

Example:

She bought him a presentat the shop.

- It was at the cửa hàng that she bought him a present.

1. The boy hit the dogin the garden.

__________________________________________________________________.

2. She made some cakesfor tea.

__________________________________________________________________.

3. His father repaired the bicyclefor him.

__________________________________________________________________.

4. She presented him a bookon his birthday.

__________________________________________________________________.

5. He met his wifein Britain.

__________________________________________________________________.

6. She bought that presentfrom the shop.

__________________________________________________________________.

7. The meeting startedat 8.00 a.m.

__________________________________________________________________.

Đáp án:

1. It was in the garden that the boy hit the dog.

2. It was for tea that she made some cakes.

3. It was for him that his father repaired the bicycle.

4. It was on his birthday that she presented him a book.

5. It was in Britain that he met his wife.

6. It was from the cửa hàng that she bought that present.

7. It was at 8.00 a.m that the meeting started.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Cô sở hữu cho anh ta một món đá quý ở cửa hàng.

- Tại shop cô ấy đã cài đặt cho anh ấy một món quà.

1. Cậu bé đánh bé chó trong vườn.

- Đó là trong vườn mà cậu bé nhỏ đánh bé chó.

2. Cô ấy làm một trong những bánh để uống trà.

- Để uống trà cơ mà cô ấy làm một trong những bánh.

3. Thân phụ của chúng ta ấy đã sửa chữa thay thế chiếc xe pháo đạp cho bạn ấy.

- Vì/Cho chúng ta ấy mà phụ vương bạn ấy sẽ sửa xe cộ đạp.

4. Cô ấy tặng kèm anh ta một cuốn sách vào ngày sinh nhật của mình.

- Đó là vào ngày sinh nhật của anh ý ta mà lại cô ấy khuyến mãi anh ta một quyển sách.

5. Anh ta gặp gỡ vợ sống Anh.

- chính là ở Anh anh đã gặp gỡ vợ mình.

6. Cô đã mua món tiến thưởng đó từ cửa hàng.

- Đó là từ siêu thị mà cô ấy mua món kim cương đó.

7. Cuộc họp đã bắt đầu vào thời gian 8 giờ sáng.

- Đó là thời gian 8 giờ đồng hồ sáng cơ mà cuộc họp bắt đầu.

Reading (trang 146-147-148): The pictures below present some hobbies. Work with a partner và say which say like to bởi in your không lấy phí time...

Speaking (trang 148-149):Work in pairs. Say which of the following you should like/ not like to do and why...

Listening (trang 150-151): Work with a partner. Write down three benefits of reading books. Then nội dung your ideas with the class...

Xem thêm: Bài 16 : Đặc Điểm Phân Bố Dân Cư Nước Ta ? Bài 2 Trang 86 Sgk Địa Lí 5

Writing (trang 151): Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines...