Period 13

  -  

1. Look at the pictures. Which health tips from the box above would you give lớn each of these people? (Nhìn vào những bức hình. Các bạn sẽ đem đến cho từng người bí quyết nào từ bỏ khung bên trên?)

*

a.

Bạn đang xem: Period 13

You have cough and flu. You should sleep more (and take medicin.).

b. Your eyes are weak. You should watchless TV & go outside to play.

c. You are fat. You should bởi more exercise và eat more fruit/ vegetables.

d. You got sunburn. You should sunbath less.

2. đứng đầu health tips for teens

Look at the health tips in the yellow box. Which six bởi vì you think are most important lớn you & your classmates? Explain why.

(Nhìn vào những bí quyết sức khỏe khoắn trong form màu vàng. Sáu loại nào mà bạn nghĩ là đặc trưng nhất với bạn và chúng ta học? phân tích và lý giải tại sao.)

1. Vày more exercise

2. Eat more fruit/ vegetables

3. Eat less junkfood

4. Sunbathe less

5. Watch less TV

6. Spend less time playing computer games

 These are the simpliest ideas to build a healthy lifestyle. When we are still young và strong we must save our health and follow good habits. We don"t want lớn be weak when older.

3. Look at the article on the Teen Health website. Fill in the blanks to complete their đứng top six health tips. (Nhìn vào mục báo trên website Teen Health. Điền vào mức trống để ngừng 6 tuyệt kỹ khỏe mạnh hàng đầu của họ.)

1. _________________________________________________________________

Staying in shape is our most important tip. You can play football, or even go for long walks. It’s OK, but make sure it’s three times a week or more.

2. _________________________________________________________________

Getting plenty of rest is really important! It helps you lớn avoid depression and it helps you to lớn concentrate at school. You’ll also be fresher in the mornings!

3 . _________________________________________________________________

You are what you eat! So make sure it’s healthy food lượt thích fruits andvegetables, not junk food. It can help you lớn avoid obesity too.

4._________________________________________________________________

It’s so easy lớn get flu. We should all try khổng lồ keep clean more. Then flu will find it harder khổng lồ spread!

5 ._________________________________________________________________

There are some great things to watch. But too much isn’t good for you or your eyes.

6 .__________________________________________________________________

Many of us love computer games, but we should spend less time playing them. Limit your time khổng lồ just one hour, two or three days a week, or less.

Lời giải:

1. Vị more exercise

2. Sleep more!

3. Eat less junk food

4. Wash your hands more

5. Watch less TV

6. Spend less time playing computer games

Hướng dẫn dịch

1. Giữ dáng vẻ là tuyệt kỹ quan trọng độc nhất vô nhị của bọn chúng ta. Bạn có thể chơi nhẵn đá, hoặc thậm chí quốc bộ đường dài. Việc đó siêu tốt, nhưng chắc chắn là là bạn phải làm cho 3 lần 1 tuần!

2. Ngủ ngơi các thật sự quan lại trọng. Nó khiến cho bạn tránh được trầm cảm, và giúp cho bạn tập trung hơn ở trường. Bạn cũng biến thành khỏe khoắn rộng vào buổi sáng!

3. Các bạn sẽ trông y hệt như những gì chúng ta ăn. Chính vì như vậy hãy bảo đảm rằng đó là số đông thức ăn xuất sắc cho sức mạnh như trái cây với rau quả, chưa phải thức ăn uống vặt. Nó hoàn toàn có thể giúp bạn tránh được mập ú (tăng cân)

4. Thiệt dễ mắc bệnh cảm cúm. Chúng ta nên cố gắng giữ thật sạch hơn. Rồi thì cảm cúm sẽ khó mà vạc tán!

5. Tuy có vài nét hay để xem. Nhưng mà xem quá nhiều không tốt cho bạn hoặc mắt của bạn.

6. Cuối cùng, ngơi nghỉ số 6, họ đều ham mê trò chơi vi tính, nhưng đa số người trong bọn họ cần dành ít thời gian chơi trò đùa vi tính hơn! giới hạn thời gian của người sử dụng chỉ 1 hoặc 2 giờ, 2 hoặc 3 ngày một tuần, hoặc không nhiều hơn!

4. Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use the conjunction given. Remember to add a comma. (Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. Thực hiện liên trường đoản cú được cho. Ghi nhớ thêm một dấu phẩy.)

1. I want to lớn eat some food. I have a sore throat. (but)

2. The Japanese eat healthily. They live for a long time. (so)

3. I feel tired. I feel weak. (and)

4. You can go and see the doctor. You can go to bed now và rest. (or)

KEYS:

1. I want lớn eat some food, but I have a sore throat.

2. The Japanese eat healthily, so they live for a long time.

3. I feel tired, and I feel weak.

4. You can go và see the doctor, or you can go khổng lồ bed now và rest.

Hướng dẫn dịch

1. Tôi muốn ăn ít thức ăn, nhưng lại tôi bị đau nhức họng.

Xem thêm: Có Phải Số 0 Là Số Lẻ Hay Chẵn Hay Số Lẻ, Là Số Chẵn Hay Lẻ

2. Tín đồ Nhật nhà hàng siêu thị lành mạnh, chính vì thế họ sinh sống lâu.

3. Tôi cảm xúc mệt, với tôi cảm giác yếu ớt.

4. Bạn có thể đến khám bác sĩ, hoặc bạn cũng có thể đi ngủ hiện thời và nghỉ ngơi.

5. Match the beginnings of the sentences with the pictures that complete them.(Nối phần đầu câu với tranh ảnh để xong xuôi chúng)

1. Nick washes his hands a lot, so he doesn’t have flu.

2. David eats lots of junk food, và he doesn’t vì chưng exercise.

3. The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

4. My sister plays computer games, but she does exercise too.

Hướng dẫn dịch

1. Nick cọ tay rất nhiều, chính vì như vậy anh ấy không biến thành cảm cúm.

2. David ăn đủ thức nạp năng lượng vặt với anh ấy không bọn dục.

3. Bác bỏ sĩ bảo Elena răng cô ấy yêu cầu ngủ những hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn những hơn.

4. Chị tôi nghịch trò chơi máy vi tính và chị ấy cũng bạn hữu dục.

6. Complete the second part of the compound sentences. (Hoàn nguyên tố 2 của câu ghép.)

1. Nick washes his hands a lot, so he doesn’t have flu.

2. David eats lots of junk food, & he doesn’t bởi exercise.

3. The doctor told Elena she should sleep more, or she should try lớn relax more.

4. My sister plays computer games, but she does exercise too.

Hướng dẫn dịch

1. Nick cọ tay khôn xiết nhiều, buộc phải anh ấy không bị cảm.

2. David ăn đủ thức ăn vặt cùng anh ấy không bè lũ dục.

Xem thêm: Soạn Bài Khe Chim Kêu (Vương Duy), Soạn Bài Khe Chim Kêu

3. Bác sĩ bảo Elena rằng cô ấy cần ngủ nhiều hơn, hoặc cô ấy nên cố gắng thư giãn nhiều hơn.