2

     

Unit 2: Clothing – giờ đồng hồ Anh Lớp 9

2. Listen và Read

2. Listen và Read Unit 2 Trang 13 SGK tiếng Anh Lớp 9

Bài Nghe 2. Listen & Read Unit 2 Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9 MP3

https://sofaxuong.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-listen-and-read-unit-2-trang-13-sgk-tieng-anh-lop-9.mp3

For centuries, poets, writers và musicians have mentioned the ao dẻo in poems, novels and songs. The ao dẻo is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides & worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men & women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer khổng lồ wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Bạn đang xem: 2

Now fashion designers want lớn change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern & very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities. They have visited villages và studied traditional designs & symbols such as suns, stars, crosses, & stripes. They have added these patterns khổng lồ the ao dai, so Vietnamese women can continue khổng lồ wear the chất lượng dress, which is now both traditional and fashionable.

Tạm dịch

Qua bao cố gắng kỉ, những nhà thơ, đơn vị văn với nhạc sĩ đă đề cập đến áo dài trong các bài thơ, sách đái thuyết và bài xích hát. Áo lâu năm là y phục truyền thống lịch sử của thanh nữ Việt Nam. Nó gồm gồm một tà áo lụa nhiều năm xẻ phía 2 bên và được mang với quần lâu năm rộng. Theo truyền thống, áo nhiều năm thường được mặc bởi bầy ông và phụ nữ. Dạng hình vải cần sử dụng cho lũ ông khác hoàn toàn với hình dạng vải cần sử dụng cho phụ nữ. Ngày nay, đàn bà thường mang nó, tuyệt nhất là vào phần đa dịp sệt biệt. Tuy nhiên, nhiều thiếu nữ Việt Nam thời nay thường say đắm mặc y phục tân tiến hơn lúc có tác dụng việc, vị nó thuận lợi hơn.

Ngày nay, các nhà kiến thiết thời trang muốn biến hóa áo lâu năm truyền thống. Một số nhà kiến thiết in các câu thơ bên trên áo dài, cho nên vì vậy chúng trông gồm vẻ văn minh và siêu hợp thời trang. Những nhà kiến tạo khác mang nguồn cảm hứng từ những bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm những làng và nghiên cứu các kiểu và biếu tượng truyền thống như: khía cạnh trời, ngôi sao sáng chữ thập, với sọc. Chúng ta thêm phần nhiều mẫu này vào áo dài, vị đó thiếu phụ Việt Nam rất có thể tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày này nó vừa tất cả tính truyền thống lâu đời vừa phù hợp thời trang.

a. Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng thông tin trong bài đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of ___________ .

2. The ao dẻo is described as a ___________ .

3. The majority of Vietnamese women prefer ___________ .

4. Some designers have modernized the ao dai by printing ___________ .

5. Another alternative is to add ___________ .

Hướng dẫn giải

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels and songs. (Từ rất mất thời gian áo dài là đề tài cho những bài bác thơ, tè thuyết với những bài bác hát.)

2.

Xem thêm: Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 9 Violet Hay Nhất 2022, Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 9 Violet

The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants. (Áo lâu năm được biểu đạt như một dải lụa dài được xẻ hai bên và mang với quần nhiều năm rộng.)

3. The majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modern clothing at work. (Đa số đàn bà Việt Nam phần đông thích mang trang phục hiện đại lúc có tác dụng việc.)

4. Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it. (Một số nhà thiết kế đã tân tiến hóa áo dài bằng câu hỏi in những dòng thơ lên đó.)

5. Another alternative is to địa chỉ symbols such as suns, stars, crosses & stripes. (Một sửa chữa thay thế khác là cung ứng những biểu tượng như phương diện trời, ngôi sao, dấu cộng và đường kẻ.)

b. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used khổng lồ wear the ao dai by tradition?

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modem clothing at work these days?

3. What have fashion designers done to lớn modernize the ao dai?

Hướng dẫn giải

1. Who used khổng lồ wear the ao dai by tradition? (Theo truyền thống, ai đó đã từng mang áo dài?)

Đáp án: By traditionally, both men và women used khổng lồ wear the ao dai. (Theo truyền thống, cả bọn ông và thiếu nữ đều mang áo dài.)

2. Why bởi the majority of Vietnamese women prefer lớn wear modem clothing at work these days? (Tại sao ngày nay đa số phụ nữ vn thích khoác trang phục văn minh lúc có tác dụng việc?)

Đáp án: The majority of Vietnamese women prefer khổng lồ wear modem clothing at work these days because it is more convenient. (Ngày nay phần nhiều phụ nữ nước ta thích khoác trang phục tân tiến lúc làm việc bởi vì tiện lợi hơn.)

3. What have fashion designers done to modernize the ao dai? (Các nhà kiến thiết thời trang đã làm những gì để tiến bộ hóa áo dài?)

Đáp án: Fashion designers have printed lines of poetry on the ao dai, or have added symbols such as suns, stars, crosses và stripes to the ao dai. (Các nhà kiến thiết thời trang đã in đều dòng thơ lên đó, hoặc chế tạo những hình tượng mặt trời, ngôi sao, dấu chéo và mặt đường kẻ lên áo dài.

Xem thêm: Soạn Văn Bản Viếng Lăng Bác Của Viễn Phương, Soạn Bài Viếng Lăng Bác Của Viễn Phương

)

Các bạn Vừa coi Qua ngôn từ 2. Listen and Read Unit 2 Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9. Bài xích Học bao hàm A, B, Sau bài học Này Các bạn sẽ Đến 3. Speak – Unit 2: Clothing, các bạn Cùng theo dõi và quan sát Nhé.