UNIT 4: VOLUNTEER WORK

     

Phần listening hướng dẫn giải pháp làm bài bác nghe với công ty đề các bước tình nguyện. Bài viết cung cấp những từ vựng, kết cấu cần lưu ý cũng như gợi nhắc giải bài xích tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

park (v)đậu xeparticipate in (v)tham giaretire (v)vềhưurope (n)dây thừngcharity (n)<"t∫æriti>tổchức từthiện

II. Kết cấu cần giữ ý:

raise money (v) quyên góp tiềnsnatch up (v)<"snæt∫>nắm lấy

III. Khuyên bảo giải bài xích tập:

1. Before you listen

Tick (V) the best answer to lớn the questions that suit you. (Đánh lốt (V) câu trả lời tốt nhất có thể cho các câu hỏi phù hợp với bạn.)

1. How often bởi you support charities?

Regularly (thường xuyên)

from time khổng lồ time (Thỉnh thoảng)

never (Không bao giờ)

2. What’s the best way of raising money to tư vấn charities?

through donations (Qua từ thiện)

through taxes (Qua thuế)

through fund-raising activities (Qua những quỹ quyên góp)

3. Which of these kinds of volunteer work vị you prefer?

helping the elderly(giúp đỡ fan già)

helping the poor (Giúp đỡ fan nghèo)

helping the sick (Giúp đỡ fan ốm)

2. While you listen

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài nghe

Spring School is an informal school. It provides classes lớn disadvantaged children in Ho chi Minh City. Around 30 streets children live & study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

Bạn đang xem: Unit 4: volunteer work

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing & folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money khổng lồ continue their English & performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to lớn help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho chi Minh City. They also need foreign volunteers to tương tác sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July lớn help organize these events.

It is hope that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Task 1.Listen and fill in the missing information. (Lắng nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Spring School is an informal school in Ho chi Minh City.2. Around 30 streets children live & study at the school.3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School khổng lồ set up English classes in 1998.5. The school requires volunteers to lớn help organise their fund-raisina dinner held annually in June.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Bản Đồ 7 Vùng Kinh Tế Việt Nam 8 Vùng Kinh Tế, Bản Đồ Việt Nam 8 Vùng Kinh Tế

Task 2.Listen again & answer the questions. (Lắng nghe một lần nữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

-> It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho đưa ra Minh City.

2. What classes were mix up in 1999?

-> Dance, theatre, singing & folk music classes were set up in 1999.

3. Why vì children participate in fund-raising performances?

-> Because they need money to continue their English và Performance Arts classes.

4. Where vì children dance, sing and play music?

->They dance, sing và play music at one of the largest hotels in Ho chi Minh City.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Gia Đình Đơn Giản, Tuyệt Đẹp Ai Cũng Thích!, Cách Vẽ Tranh Đề Tài Gia Đình Đơn Giản, Đẹp Nhất

5. Why are foreign volunteers needed?

-> Because the school needs help to liên hệ sponsors and expand the school activities. After you listen

3. After you listen:

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt mẩu chuyện về Spring School, bằng cách sử dụng đều lời ý kiến đề nghị đưa ra.)

The aim of Spring School (Mục tiêu của ngôi trường Mùa Xuân)The number of children who live & study at the school or attend classesThe activities the children at the school take part in (Những vận động mà học viên tham gia ngơi nghỉ trường)The kinds of volunteers that Spring School requires (Các loại tình nguyện cơ mà trường mùa xuân yêu cầu)

Gợi ý:

What is the aim of Spring School?How many students live & study at the school?Which activities vị the children at the school take part in?What kinds of volunteers does Spring School require?

The aim of Spring School is to provide classes 10 disadvantaeed children in Ho bỏ ra Minh City. Around 30 street children live và study at the school & about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to tương tác sponsors và help to lớn expand school activities.