Unit 5 lớp 10 writing trang 58

     

Task 1: Read the following mix of instructions on how to use a public telephone (Đọc một tập đúng theo lời hướng dẫn sau đây về phong thái sử dụng điện thoại công cộng.)


Task 4

Task 4: Write a set of instructions on how khổng lồ operate a TV with a remote control. Use the picture và the questions above as suggestions. You may begin with:

(Viết lời hướng dẫn về cách điều khiển tivi với thiết bị điều khiển và tinh chỉnh từ xa. Sử dụng bức tranh và các thắc mắc ở trên như thể gợi ý. Bạn có thể bắt đầu với:)

Lời giải chi tiết:

If you want to lớn operate a TV with a remote control you must make sure the cord is plugged in và the main is turned on.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 writing trang 58

To turn on the TV, press the power nguồn button, & if you want lớn turn it off, press this button again.

To select a programme, press the PROGRAMME button. If you want khổng lồ watch VTV1, press button number 1; and if you want khổng lồ watch other channels, press the corresponding button numbers VTV2/3/4. Khổng lồ adjust the volume, press the VOLUME button up or down. And if you don"t want to hear the sound, press the MUTE button.

Tạm dịch:

Nếu bạn có nhu cầu vận hành TV bằng điều khiển từ xa, bạn phải đảm bảo an toàn dây được cắn vào và nguồn điện được bật.Để nhảy TV, dấn nút POWER và nếu bạn có nhu cầu tắt, hãy thừa nhận lại nút này.

Để lựa chọn 1 chương trình, nhấn nút PROGRAM. Nếu bạn muốn xem VTV1, thừa nhận nút số 1; và nếu bạn muốn xem những kênh khác, hãy dìm số nút tương xứng VTV2 / 3/4. Để điều chỉnh âm lượng, nhận nút VOLUME lên hoặc xuống. Và nếu bạn không hy vọng nghe âm thanh, nhấn nút MUTE.

sofaxuong.vn


Task 1

Task 1: Read the following set of instructions on how to use a public telephone

(Đọc một tập thích hợp lời chỉ dẫn sau đây về cách sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh công cộng.)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

To make a điện thoại tư vấn you will need a phone card.

Make sure you know the number you are calling.

TO OPERATE THE TELEPHONE

First, lift the receiver, và listen lớn the dial tone.

Next, insert your phone card in the slot.

Then press the number you require.

Wait until you hear the long pips.

This means that your gọi has been through.

EMERGENCIES

To gọi the Police, dial 113.

To call the Fire Service, dial 114.

To hotline an ambulance, dial 115.

To obtain help, dial 116.

Tạm dịch:

VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN CẨN THẬN

Để gọi điện các bạn phải bao gồm một thẻ điện thoại.

Phải nhớ số điện thoại các bạn sẽ gọi.

ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại.

Tiếp theo, đút thẻ điện thoại vào khe.

Xem thêm: Chọn Đáp Án Đúng: Thuật Toán Có Những Tính Chất Nào ? Thuật Toán Có Những Tính Chất Nào

Sau kia ấn số bạn cần gọi.

Đợi cho tới khi bạn nghe đầy đủ tiếng bíp dài.

Điều dó tức là cuộc gọi của bạn thành công.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Gọi cảnh sát, con quay số 113.

Gọi cứu giúp hỏa, con quay số 114.

Gọi cấp cho cứu, cù số 115.

Yêu mong được góp đỡ, tảo số 116.


Task 2

Task 2: Work in pairs. Find out the connectors & the imperative form of the verbs from the instructions.

(Làm việc theo cặp. Tìm những từ nối với dạng bổn phận của đụng từ từ bỏ lời chỉ dẫn.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Connectors: First, Next, Then, Until

Verbs in command form: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial

Tạm dịch:

Liên từ: First, Next, Then, Until

Động từ ở dạng lệnh: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial


Task 3

Task 3: Work in groups. Look at the TV & the remote control below, và answer the following questions.

(Làm vấn đề theo nhóm. Nhìn vào cái tivi và bộ tinh chỉnh và điều khiển từ xa bên dưới đây, và trả lời các câu hỏi sau.

1. What bởi you have to lớn make sure of if you want khổng lồ operate the TV with the remote control?

2. What should you vày if you want khổng lồ turn on or turn off the TV?

3. What should you bởi if you want khổng lồ select a programme?

4. What should you vì if you want to lớn watch VTV1, VTV2, VTV3, & VTV4?

5. What should you bởi if you want khổng lồ adjust the volume?

6. What should you vì if you don"t want lớn hear the sound?

Lời giải đưa ra tiết:

1. If I want khổng lồ operate the TV with the remote control, I have to lớn make sure that the cord is plugged and the main is turned on.

2. To turn on the TV, press the nguồn button. Khổng lồ turn off the TV, press the power nguồn button again.

3. To select a programme, press the Programme button.

4. To watch VTV1, press button number 1.

to lớn watch VTV2, press button number 2.

to watch VTV3, press button number 3.

to watch VTV4, press button number 4.

5. To lớn adjust the volume, press the volume button up or down.

6. Press the Mute button if you don"t want lớn hear the sound.

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Thầy Cô Giáo Tự Sáng Tác Hay Nhất, 26 Bài Thơ Về Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa

Tạm dịch:

1. Chúng ta phải bảo đảm an toàn điều gì trường hợp muốn vận hành TV bằng tinh chỉnh từ xa?

=> nếu như tôi muốn vận hành TV bằng tinh chỉnh và điều khiển từ xa, tôi phải đảm bảo rằng dây điện đang được gặm và nguồn điện bao gồm được bật.