Tiếng Anh Lớp 11

     

Listen to the dialogue about the Boston Marathon and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11


Before

C. LISTENING

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Ask và answer the following questions. 

(Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the Boston Marathon?

2. Who vì chưng you think can take part in the Boston race?

• Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

race formally female McDermott

athletic clock association Kuscsik

Lời giải chi tiết:

1. Boston Marathon is the world"s oldest annual marathon & ranks as one of the world"s best-known road racing events.

2. Amateur & professional runners from all over the world can take part in the Boston Marathon each year.

Tạm dịch: 

1. Cuộc thi chạy ở Boston là gì?

=> Chạy cỗ đường dài Boston là cuộc thi chạy đường dài thường niên lớn nhất thế giới và xếp hạng là sự kiện thi đua đường phố danh tiếng nhất rứa giới. 

2. Theo các bạn thì ai hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc thi chạy Boston?

=> phần lớn vận động viên bài bản và nghiệp dư từ bỏ khắp địa điểm trên nạm giới có thể tham gia chạy cỗ đường dài Boston hàng năm. 


While

WHILE YOU LISTEN

Task 1. Listen lớn the dialogue about the Boston Marathon and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Lắng nghe cuộc hội thoại về Marathon Boston và đưa ra quyết định việc các báo cáo đúng (T) hoặc sai (F))

 TF
1. The Boston Marathon is held every year in the USA.  
2. It began in 1897.  
3. John McDermott clocked 2 hours 15 minutes và 10 seconds. I  
4. Women were officially allowed lớn participate in the races in 1957.  
5. In 1984, 34 countries took part in the marathon.  
6. According to the race"s rules, runners have to lớn pass through the centre of Boston.  

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Trang: What are you reading, Paul?

Paul: The history of Boston Marathon.

Trang: It sounds interesting! How often is it held?

Paul: Every year, in the USA.

Trang: When did it begin?

Paul: In 1897. Và the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA. He came from New York.

Trang: How long did it take him to reach the finish?

Paul: He clocked 2 hours 50 minutes & 10 seconds.

Trang: Did women have right to participate in long distance running?

Paul: Yes... But not until 1967, women were formally accepted to take part in the Boston races... A few years later, Kuscsik became the first official female champion.

Trang: When did she win the race?

Paul: In 1972. There were 8 women starting the race và all 8 finished.

Trang: Is the race held for only American people?

Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.

Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

Paul: The Boston race is about 42km. Runners have lớn go through 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

Trang: Oh, that"s great. Thanks a lot, Paul.

Dịch bài nghe: 

Trang: bạn đang đọc gì đó, Paul?

Paul: lịch sử vẻ vang của Boston Marathon. 

Trang: Nghe giỏi nhỉ! Nó tổ chức triển khai bao lâu một lần. 

Paul: tưng năm một lần, sinh sống Mỹ. 

Trang: Nó bắt đầu khi nào?

Paul: Năm 1897. Cùng cũng năm đó, John McDermott đã giảnh giải nhất Boston Athletic Association Marathon.

Trang: John McDermott là ai? Ông ấy tới từ đâu?

Paul: Ông ấy là người trước tiên giành chiến thắng Boston Marathon nghỉ ngơi Mỹ. Ông đến từ New York. 

Trang: Ông mất bao thọ để hoàn thành đường đua?

Paul: Ông đã hoàn thành trong 2 giờ 50 phút 10 giây. 

Trang: đàn bà có quyền tham gia vào hội thi chạy mặt đường dài này không?

Paul: có ... Mà lại mãi mang lại năm 1967, thanh nữ chính thức được chấp nhận tham gia vào cuộc thi Boston. Vài năm tiếp theo đó, Kuscsik đã trở thành nhà vô địch đàn bà đầu tiên. 

Trang: Bà thành công khi nào?

Paul: Năm 1972. Bao gồm 8 phụ nữ bắt đầu cuộc thi cùng cả 8 tín đồ đã trả thành. 

Trang: cuộc thi này chỉ dành cho những người Mỹ à?

Paul: Không. Mỗi năm, ngày càng đa số người ở khắp vị trí trên nhân loại tham gia. Năm 1984, 6164 bạn chạy từ 34 quóc gia tham gia. 

Trang: chính sách của cuộc thi Boston Marathon là gì?

Paul: hội thi Boston khoảng tầm 42km. Bạn tham gia đề nghị chạy qua 13 thị trấn trong xuyên suốt cuộc đua. Nó xong ở trung trung ương Boston.

Xem thêm: Soạn Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Nhất, Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên

Trang: Ồ, xuất xắc thật! Cảm ơn các bạn nhiều nhé, Paul. 

Lời giải đưa ra tiết:

 

 TF
1. The Boston Marathon is held every year in the USA. x 
2. It began in 1897. x 
3. John McDermott clocked 2 hours 15 minutes & 10 seconds. I  x
4. Women were officially allowed lớn participate in the races in 1957.  x
5. In 1984, 34 countries took part in the marathon. x 
6. According lớn the race"s rules, runners have to pass through the centre of Boston.  x

Sửa câu sai:

3. John McDermott clocked 2 hours 15 minutes và 10 seconds.

(15 minutes ⟹ 50 minutes)

4. Women were officially allowed to participate in the races in 1957.

(1957 ⟹ 1967)

6. According lớn the race"s rules, runners have to lớn go through 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston. 

(runners have lớn pass the centre of Boston ⟹ Runners have lớn go through 13 towns during the race. The race ends in the centre of Boston.)

Tạm dịch: 

 ĐúngSai
1. The Boston Marathon được tổ chức triển khai hàng năm tại Mỹ.  
2. Nó bắt đầu vào năm 1897.  
3. John McDermott đã kết thúc trong 2 tiếng đồng hồ 15 phút 10 giây.  
4. Thiếu nữ chính thức được cho phép tham gia cuộc thi năm 1957.  
5. Năm 1984, 34 nước nhà tham gia vào cuộc thi.  
6. Theo lao lý của cuộc thi, fan chạy bắt buộc chạy thông qua trung trung ương Boston.  

Task 2. Listen again và answer the following questions.

(Lắng nghe một lần tiếp nữa và trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. Where did John McDermott come from?

2. When did Kuscsik become the first official female champion?

3. How many women started và finished the race in 1972?

4. How many runners joined the Boston Marathon in 1984?


3. 8 women started and finished the race in 1972.

4. 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

Tạm dịch: 

1. John McDermott từ bỏ đâu đến?

=> Ông đến từ New York. 

2. Kuscsik sẽ trở phái nữ vô địch thiết yếu thức đầu tiên khi nào?

=> Bà đang trở thành nữ vô địch bao gồm thức trước tiên năm 1972. 

3. Bao nhiêu phụ nữ đã bắt đầu và ngừng cuộc đua năm 1972?

=> 8 người phụ phụ nữ đã bước đầu và xong cuộc đua năm 1972.

4. Bao nhiêu fan chạy thâm nhập vào Boston Marathon năm 1984?

=> 6164 người chạy thâm nhập vào Boston Marathon năm 1984.


After

AFTER YOU READ

Work in groups. Name some famous runners in Vietnam và say what is special about them.

(Làm câu hỏi nhóm. Kể tên một số vận cổ vũ điền kinh khét tiếng ở vn và nói coi điều gì quan trọng ở họ.)

 

Lời giải đưa ra tiết:

- Truong Thanh Hang - "The gold girl" of Vietnam"s sports, "Athletic Queen".

- Vu Thi Huong is a track và field sprint athlete who competes internationally for Vietnam.

- Dang Thi Teo, one of the most famous marathon runners in Vietnam, began her first race when she was only 14 years old & won the gold medal. She can not remember how many medals she won. She finished her career as a runner in 1997 when her first son was born. Now she is an athletics coach.

Xem thêm: Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành Tin 12 Bài 1 2 Bài Tập Và Thực Hành 1

Tạm dịch:

- Trương Thanh Hằng - "cô gái vàng" của thể dục Việt Nam, " nàng hoàng điền kinh"

- Vũ Thị hương thơm là một di chuyển viên chạy nước rút theo đường đua và người thi đấu nước ngoài cho Việt Nam.

- Đặng Thị Tèo, một trong những vận cổ vũ chạy mặt đường dài danh tiếng ở Việt Nam, bước đầu cuộc đua đầu tiên khi mới chỉ 14 tuổi với dành huy chương vàng. Cô chẳng thể nhớ đã thắng bao nhiêu huy chương vàng. Cô đã xong xuôi sự nghiệp vận động viên chạy vào thời điểm năm 1997 khi đàn ông đầu lòng kính chào đời. Bây giờ cô là một trong huấn luyện viên điền kinh.