UNIT 6 LỚP 9 READ

     
Unit 6. The Environment – môi trường xung quanh – Read – Unit 6 trang 51 SGK giờ đồng hồ Anh 9. Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going khổng lồ happen If all the pollution goes on?”

5. READ

Read this poem about the environment.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9 read

Click tại phía trên để nghe:

MUMMY, OH MUMMY

“Mummy, oh Mummy, what’s going lớn happen

If all the pollution goes on?”

“Well the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

The fields will be littered with plastics and tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going to start getting silly ideas,

I’ll take you trang chủ right away.

Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

Dịch bài:

MẸ ƠI MẸ

“Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì vẫn xảy ra

Nếu ô nhiễm và độc hại vẫn luôn cứ tiếp diễn?”

“À! quả đât sẽ thành bến bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng đang tiêu tan.

Túi nhựa với lon bừa bãi đầy đồng

Và số đông dòng suối bao phủ đầy bong bóng nước

Mọi tín đồ vẩn quẳng chai qua sản phẩm rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng về”

“Nhưng người mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

Sẽ không tồn tại làm độc hại rừng chứ?”

“Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai,

Con hãy yên ổn lặng và ngoan đi nhé.

Nếu nhỏ tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ mau chóng dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui”.

Xem thêm: Unit 3 My Friends Lớp 6 - Giải Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3 Sách Mới

a) Match each word in A to lớn an appropriate explanation in B. Quảng cáo

(Ghép từng từ ở vị trí A cùng với phần giải thích đúng ở phần B.)

A

B

1. Junk-yard

2. End up

3. Treasure

4. Foam

6. Stream

6. Hedge

7. Folk

a) a row of things forming a fence

b) people

c) a piece of land full of rubbish

d) a flow of water

e) mass of bubbles of air or gas

f) valuable or precious things

g) reach a state of

1 – c : junk-yard : a piece of land full of rubbish.

2 – g : end up : reach a state of

3 – f : treasure : valuable or precious things

4 – e : foam : mass of bubbles of air or gas

5 – d : stream : a flow of water

6 – a hedge : a row of things forming a fence

7 – b : folk : people 

b Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Kế tiếp viết câu trả lời vào vở bài xích tập.)

1. According khổng lồ the mother, what will happen if the pollution goes on?

2. Who does the mother think pollute the environment?

3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?

4. Vì you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?

5. What does the poet want us khổng lồ learn about keeping the environment unpolluted?

6. What could you vì in your school / house khổng lồ minimize pollution?

1. According khổng lồ the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard.

2. The mother thinks man is polluting the environment he is living.

3. If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him trang chủ right away.

4. Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles.

5. The poet wants US to lớn learn that keeping the environment unpolluted is a necessary và important thing, because it’s our living homo with all of its treasure.

Xem thêm: Cách Dạy Trẻ Học Toán Lớp 2 Kích Thích Tư Duy Sáng Tạo, 31 Điều Cần Nhớ Khi Dạy Con Toán Lớp 2

6. In our school we could vày something lớn minimize pollution by keeping it always clean & beautiful & by reducing the amount of garbage as much as we can.