Reading

  -  

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép bọn chúng với tư tưởng ở B.)


Before

BEFORE YOU READ  

Work with a partner. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Reading

(Làm bài toán với một các bạn cùng học. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. When vị you often watch TV?

2. How many channels are there on our national TV?

3. How many hours per week vì you watch TV?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I often watch TV after dinner.

2. Besides the channels of national TV Stations and hcm City TV channels, nearly every province has its own television station..

3. I usually watch TV about four hours per week.

Tạm dịch:

1. Bạn thường coi TV lúc nào ?

=> Tôi hay xem TV sau bữa tối.

2. Tất cả bao nhiêu kênh trên TV nước nhà của chúng ta?

=> lân cận các kênh truyền hình quốc gia và những kênh truyền hình TP.HCM, đa số các tỉnh đều có đài truyền hình riêng.

3. Chúng ta xem TV bao nhiêu giờ từng tuần?

=> Tôi thường xem TV khoảng tầm 4 giờ mỗi tuần.


While

WHILE YOU READ 

Look at some popular programmes, và then bởi vì the tasks that follow.

(Nhìn vào vài công tác phố biến, và kế tiếp làm bài tập theo sau.)

*

Phương pháp giải:

Dịch bài:

VTV1

05:35 : thể dục thể thao buổi sáng

06:30 : số lượng dân sinh và phân phát triển

07:20 : Phim hoạt hình : Cuộc linh cảm của Chú Vịt Donald

08:00 : phim truyện : Đường đời

09:00 : Tin tức

09:15 : Phim : lúc những bé chim trở về

10:15 : Hài kịch : Những kín gia đình

11:00 : Nhạc

12:00 : tin tức 15 phút

13:00 : Phim : Vẻ đẹp nhất của cuộc sống

14:20 : Quân đội nhân dân

16:15 : Phim : Hình phạt

19:00 : Tin ngay tức thì sự

20:00 : phản hồi thể thao

21:30 : Dân ca 

23:00 : tin tức nổi bật

23:30 : dự báo thời tiết

VTV2

15:15 : nhân loại động thứ hoang dã

17:00 : Vòng quanh nỗ lực giới

18:30 : Phim tài liệu khoa học

19:00 : bình luận kinh doanh

20:00 : học tiếng Anh qua bài bác hát

 

VTV3

07:30 : công tác đố vui

09:1.5 : sảnh khấu : Trái tim bị tấn công cắp

10:00 : Âm nhạc mang lại thiếu nhi

11: 30 : Chân dung cuộc sống

12:00 : Phim : Hố sâu trong thành phố

14:30 : sân khấu: Đời tôi

15:15 : Phim tư liệu : bản chất của ngôn ngữ

16:00 : văn hóa và Giáo dục

19:00 : Tin ngay tắp lự sự

20:00: Thể thao

21:30: Phim : những người khách của dân tộc

23:00 : soccer : Liverpool với West Ham


Task 1

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ sinh sống cột A mở ra ở bài xích đọc. Ghép bọn chúng với tư tưởng ở cột B.)

A

B

1. Cartoon

a. A play for the theatre, television or radio

2. Drama

b. A film or a television programme giving facts about something

3. Comedy

c. A film made by photographing a series of changing drawings

 4. Documentary

d. A film or a play that is intended khổng lồ be funny, usually with a happy ending

Lời giải đưa ra tiết:

1. C 2. A 3. D 4. B

Tạm dịch:

1. Hoạt hình: một tập phim được thực hiện bằng phương pháp chụp một loạt các bản vẽ cụ đổi

2. Kịch: một vở kịch đến nhà hát, truyền họa hoặc radio

3. Hài kịch: một bộ phim truyền hình hoặc một vở kịch có ý định vui nhộn, thường là với một hoàn thành có hậu

4. Phim tài liệu: một tập phim hoặc một chương trình truyền hình cho thực sự về một chiếc gì đó


Task 2

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F). Correct the false statements.

(Xác định xem mọi phát biểu sau là đúng(T) giỏi sai (F). Sửa thông tin sai.)

 

T

F

1. There are five news programmes on the three channels.

 

 

2. There is a comedy programme on between 10:15 and 11: 00

 

 

3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.

 

 

4. The film Punishment is shown at 4:15 p.m. On VTV1.

 

 

5. VTV1 starts at 5:35 và ends at 23:30.

Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Văn Lang Hay Nhất 2022, (08) 3837 4596 (Y) Fb: Trường Đại Học Văn Lang

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

 

T

F

1. There are five news programmes on the three channels.

 x

2. There is a comedy programme on between 10:15 và 11: 00

 x

 

3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.

 

 x

4. The film Punishment is shown at 4:15 p.m. On VTV1.

 x

 

5. VTV1 starts at 5:35 & ends at 23:30.

 x

 

Tạm dịch: 

 

Đúng

Sai

1. Có năm chương trình tin tức trên bố kênh.

 x

 

2. Có chương trình hài kịch từ 10:15 đến 11:00

 x

 

 

 x

 x

 

 x

 

Sửa câu sai:

3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.

⟹ The Nature of Language is the documentary programme at 15:15 on VTV3. It’s an educational programme.


Task 3

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm vấn đề từng đôi. Hỏi và trả lởi câu hỏi sau.)

1. How many films are on?

2. What time can you watch the news?

3. Which chanel bởi vì you recommend to someone who likes animals?

4. What programme is on VTV3 at 7:30?

5. Which channel will you watch if you lượt thích folk songs? 

6. What is the last programme on VTV3? 

Lời giải chi tiết:

1. Five films are on.

2. I can watch the news at 9:00, 12:00 noon; 19:00 and 23:00 on VTV1 & at 19:00 on VTV3.

3. VTV2

4. The programme on VTV3 at 7:30 is the "Quiz Show”.

5. You should watch VTV1 at 21:30.

6. The last programme on VTV3 is the “Football”

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu bộ phim truyền hình đang chiếu?

=> Năm phim vẫn chiếu.

2. Bạn cũng có thể xem thông tin vào thời hạn nào?

3. Bạn có nhu cầu giới thiệu kênh nào cho tất cả những người thích phần lớn động vật?

=> VTV2

5. Bạn sẽ xem kênh làm sao nếu bạn thích các bài xích hát dân gian?

6. Chương trình ở đầu cuối trên VTV3 là gì?

=> Chương trình cuối cùng trên VTV3 là “Bóng đá”


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Tell your partner about one of the TV programs you like watching best and explain why.

(Làm việc từng đôi. Hãy kể cho chính mình cùng học với em về trong những chương trình truyền hình em thích xem tuyệt nhất và giải thích tại sao.)

Lời giải bỏ ra tiết:

I like watching the programmes such as the ’‘Wildlife World" & “Culture & Education” best because these programmes provide me with the Knowledge of the life of wild animals & of the matters of various cultures & of education in our country & around the world. Thanks to lớn these. I can broaden the horizon of my knowledge.

Xem thêm: Top 7 Mẫu Tóm Tắt Truyện Vợ Chồng A Phủ Ngắn Nhất, Tóm Tắt Truyện Vợ Chồng A Phủ Lớp 12

Tạm dịch:

Tôi đam mê xem các chương trình như "Thế giới hoang dã" với "Văn hóa và Giáo dục" nhất, bởi vì các lịch trình này cung ứng cho tôi kiến thức về cuộc sống đời thường của động vật hoang dã hoang dã và các vấn đề về văn hóa và giáo dục và đào tạo ở việt nam và xung quanh. Tôi hoàn toàn có thể mở rộng chân trời kiến thức và kỹ năng của mình.