Unit 9 Lớp 10 Listening

     

2. Listen khổng lồ a student"s talk. What is he talking about? Tick the correct box. (Nghe bài nói của học tập sinh. Cậu ấy đang nói về điều gì? chọn câu đúng.)


https://sofaxuong.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-10-moi.unit-9.Listening.2.-Listen-to-a-students-talk.-What-is-he-talking-about.mp3
*

Hướng dẫn giải:

Environmental Degradation

Tạm dịch:

a. Làm cầm nào để vượt qua thảm hại tự nhiên

b. Hết sạch tài nguyên thiên nhiên

c. Môi trường thiên nhiên suy thoái

d. Phá rừng và những hiệu ứng của nó

Audio Script:

The environment is the natural world in which people, animals and plants live. The natural environment has been seriously affected & degraded by human activities through many decades. For instance, the burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rains, greenhouse effect & health problems.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 listening

We should bởi something immediately to protect our environment. For instance, we should control the burning of fossil fuels & encourage forestation to lớn replace deforestation. In addition, there should be appropriate places lớn dump harmful rubbish & chemicals to reduce the rate of water pollution, a threat lớn human health và a danger to aquatic animals.

To minimize the rate of environmental degradation and to raise awareness of its threats, the preservation of the environment should be included in education and mass media. People should make every effort to lớn preserve the environment for the next generation.

Dịch Script:

Môi trường là trái đất tự nhiên, trong các số ấy con người, động vật hoang dã và thực trang bị sống. Môi trường xung quanh tự nhiên đã bị tác động nghiêm trọng và suy thoái và phá sản bởi các buổi giao lưu của con người qua nhiều thập kỷ. Ví dụ, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch trong số nhà thứ và phương tiện đi lại cơ giới đang dẫn đến ô nhiễm và độc hại không khí cùng dẫn mang đến mưa axit, hiệu ứng nhà kính và những vấn đề mức độ khỏe.

Chúng ta bắt buộc làm điều gì đó ngay mau chóng để bảo đảm an toàn môi trường của bọn chúng ta. Ví dụ, bọn họ nên điều hành và kiểm soát việc đốt các nhiên liệu hóa thạch cùng khuyến khích trồng rừng nhằm khắc phục nạn phá rừng. Kế bên ra, cần phải có những nơi tương thích để đổ rác với hóa chất ô nhiễm và độc hại để bớt tỷ lệ ô nhiễm và độc hại nguồn nước, rình rập đe dọa đến sức khỏe con fan và gây nguy nan cho động vật thủy sinh.

Để sút thiểu vận tốc suy thoái môi trường thiên nhiên và cải thiện nhận thức về các tác hại của nó, việc bảo tồn môi trường thiên nhiên cần được đưa vào giáo dục và các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi fan nên cố gắng hết sức để bảo đảm môi trường cho cụ hệ tiếp theo.


*

Hướng dẫn giải:

1. Degrade: lower in quality

2. Resulted: caused an outcome

3. Erosion: condition in which earth’s surface is worn away by the kích hoạt of water & wind

4. Sewage: waste matter from home, carried away in a system of pipes

5. Aquatic: of water or living in water

6. Awareness: knowledge of something

Tạm dịch:

1. Giảm chất lượng

2. Tạo ra một kết quả

3. Chứng trạng trong đó bề mặt trái đất bị hư hỏng do ảnh hưởng tác động của nước cùng gió, xói mòn

4. Sự việc rác tự hộ gia đình, được đưa theo trong một hộ thống ống/chất thải

5. Nước hoặc sinh sống trong nước

6. Kiến thức về loại gì, sự dấn thức


*

Hướng dẫn giải:

1. Affected

2. Global warming

3. Ecosystem

4. Health problems

5. Control

6. Friendly materials

Tạm dịch:

1. Môi trường xung quanh tự nhiên đang bị tác động nghiôm trọng cùng bị phá hủy bởi những hoạt động vui chơi của con người từ khá nhiều thập kỷ.

2. Đột xăng hóa thạch bởi nhà máy sản xuất và xe cộ cộ đang dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến công dụng mưa axít, hiệu ứng đơn vị kính và trái đất nóng dần lên.

3. Phá rừng để lấy đất áp dụng đã tác động đến hệ sinh thái xanh và dẫn tới sự tuyệt chủng động vật quý hiếm, thức nạp năng lượng và xói mòn đất.

4. Chúng ta đã biến đổi và tiêu diệt môi trường tự nhiên và dẫn tới các vấn đề sức khỏe khác.

5. Chúng ta nên điều hành và kiểm soát việc đốt nhiên liệu hóa thạch với khuyên khích vấn đề trồng rừng để sửa chữa phá rừng.

6. Người ta nên tạo sự những đồ vật liệu thân mật để bảo đảm an toàn môi trường cho núm hệ sau.


*

Hướng dẫn giải:

1. The natural world in which people, animals and plants live.

Xem thêm: Diễn Biến Tâm Trạng Pê-Nê-Lốp, Dàn Ý Bài Diễn Biến Tâm Trạng Của Pê

2. The burning of fossil fuel by factories và motor vehicles.

3. The use of harmful chemicals in agriculture.

4. The Extreme/serious flood and soil erosion, the extinction of rare animals.

5. We should dump harmful rubbish và chemicals at appropriate places.

6. We should replace deforestation with forestation.

7. We should make every effort khổng lồ preserve the environment for the next generation.

Tạm dịch:

1. Định nghĩa của môi trường trong bài nói là gì?Thế giới tự nhiên và thoải mái mà nhỏ người, động vật hoang dã và cây xanh sống vào dó.

2. Điều gì dẫn đến ô nhiễm không khí?Đốt nguyên liệu hóa thạch từ nhà máy và phương tiện đi lại xe cộ.

3. Điều gì dẫn đến ô nhiễm đất?Việc sử dụng chất hóa học vô ích trong nông nghiệp.

4. Phá rừng tạo ra điều gì?Sự tốt chủng của động vật hoang dã quý hiếm, lủ lụt các và xói mòn đất.

5. Bọn họ nên làm những gì để giảm ô nhiễm nước?Chúng ta đề nghị bỏ rác rến và hóa học hóa học có hại ở phần đông nơi phù hợp.

6. Bọn họ nên làm những gì để bảo đảm rừng?Chúng ta nên sửa chữa việc phá rừng bằng việc trồng rừng.

Xem thêm: Trường Đại Học Lâm Nghiệp Cơ Sở 2 ), Trường Đại Học Lâm Nghiệp

7. Con fan nên làm cái gi để bảo tồn môi trường thiên nhiên cho vậy hệ sau?Chúng ta nên cố gắng nỗ lực dể bảo tồn môi trường cho vắt hệ sau.