Mĩ Thuật 8

  -  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctV1XAKbo22NJOSVUuLEIm5F-zc1KGRxttVqbE-GYNqjnCqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


*

Đang lưu phản hồi
*

MỸ THUẬT 8 - công ty đề: Vẽ Tranh Đề Tài - ngày tiết 3: "Cách vẽ dáng vẻ người nhộn nhịp trong tranh"