JUST A MOMENT

  -  

Trong bài học kinh nghiệm Unit 11 lớp 10 "National Parks" phần Writing giúp những em có tác dụng quen với một số cách để chấp nhấn hoặc không đồng ý một lời mời thông thường. Trường đoản cú đó, các em đã tự hoàn chỉnh một lá thư vấn đáp lời mời của bạn khác.

Bạn đang xem: Just a moment


1. Task 1 Writing Unit 11 lớp 10

2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 10

3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 10

4. Practice

4.1.Completethe sentences

4.2. Multiple-choice

5. Conclusion


*


Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them. & fill in each blank of the notes with a suitable expression(Dưới đấy là một vài phương pháp nhận lời hoặc lắc đầu lời mời thông thường. Đọc cùng điền mỗi nơi trống của các lá thư ngắn cùng với thành phần mê thích hợp)

*

Tạm dịch

*

1. Dear Chi,

Something is wrong with my phone, so I am leaving you this note.

Thanks for your invitation. ____________! How about meeting at the school gate at 8:30?

Lien

2. Dear David,

Thanks for your note. ___________ my father has been ill since yesterday và I have khổng lồ look after him.

Let"s go another time.

Mike

3. Dear Daisy & Tony,

Thanks very much for your invitation to lớn dinner. Of course, ___________.

I"m sure we will have a very good time together.

Susan

Guide to answer

1. Yes. I’d lượt thích to. / I"d be delighted to.

2. I’m sorry I can’t because...

3. Yes, I"d be delighted to.

Tạm dịch

1. Có. Tôi muốn. / Tôi vô cùng vui mừng.

2. Tôi xin lỗi, tôi ko thể vì chưng ...

3. Vâng, tôi rất vui mừng.


2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 10


Rearrange the following sentences to lớn make a letter accepting an invitation to lớn spend a weekend in the country(Sắp xếp hầu như câu sau để triển khai thành lá thư dấn lời mời nghỉ ngày cuối tuần ở miền quê)

Dear Nam,

a. You know how much I love spending a weekend in the country after a long & hard term.

b. Give my best regards to lớn your parents and hope to lớn see you soon.

c. I would really like to come.

d. Thank you for your letter.

e. It"s lovely to lớn hear that you are going to lớn spend the next weekend in the country.

f. I will catch the usual train on Friday evening.

Love,

Lam

Guide lớn answer

1. D

2. E

3. C

4. A

5. F

6. B

Lá thư trả chỉnh

Dear Nam,

Thank you for your letter. It"s lovely khổng lồ hear that you are going lớn spend the next weekend in the country. I would really lượt thích to come. You know how much I love spending a weekend in the country after a long & hard work.

I will catch the usual train on Friday evening.

Give my best regards to your parents và hope to lớn see you soon.

Love,

Lâm

Tạm dịch

Gửi Nam,

Cám ơn gần như dòng thư của cậu. Thiệt vui lúc nghe đến cậu vẫn về quê vào tuần tới. Bản thân rất hy vọng đến. Sau hồ hết lúc thao tác vất vả, mình cũng thích bao gồm ngày vào buổi tối cuối tuần tại chỗ đây.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Địa Lý 8 Hk2, Đề Kiểm Tra 45 Phút Học Kì 2 Môn Địa Lý Lớp 8

Mình vẫn bắt chuyến tàu thông thường vào về tối thứ Sáu.

Gửi lời hỏi thăm mức độ khỏe của bản thân đến phụ huynh cậu và mong muốn sớm chạm mặt nhau.

Thương mến,

Lâm


3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 10


One of your friends has invited you khổng lồ go for a picnic khổng lồ Cuc Phuong National Park next weekend. Write a reply letter accepting or declining his/her invitation(Một trong những người các bạn của em mời em đi dã ngoại sống Vườn đất nước Cúc Phương ngày vào ngày cuối tuần tới. Hãy viết thư vấn đáp nhận hoặc phủ nhận lời mời của anh/chị ấy)

Guide khổng lồ answer

Dear Ngoc,

Thanks very much for your invitation to Cuc Phuong National Park next weekend. That"s a great idea lớn go for a picnic after a hard work. I"m really into preparing some food and drink.

I"m sure we will have a very good time together.

Your friend,

Nhi

Tạm dịch

Ngọc thân mến,

Cảm ơn lời mời của người sử dụng tới Vườn giang sơn Cúc Phương vào cuối tuần tới. Đó là một trong ý kiến hay để sở hữu một chuyến dã nước ngoài sau ngày thao tác vất vả. Tôi vô cùng hứng thú với việc chuẩn bị đồ ăn và thức uống.

Tôi tin chắc hẳn rằng bọn họ sẽ bao gồm một khoảng thời gian vui vẻ mặt nhau.

Bạn của bạn,

Nhi


4. Practice


4.1.Completethe sentences


Complete each of the following sentences, using the words given(Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng từ gợi ý)

1. The national park/ be/ large/ piece of land/ which/ animals/ free/ come & go.

…………………………………………………………………………………………...

2. Yellowstone/ become/ world/ first/ national park/ 1872.

…………………………………………………………………………………………...

3. Plans/ make/ restore/ the parks/ natural condition/ much/ possible/ since then.

…………………………………………………………………………………………...

4. Cuc Phuong/ first/ national park/ Vietnam/ officially/ open/ 1960.

…………………………………………………………………………………………...

5. According/ scientists/ there/ about 2000/ different/ flora/ the park.

…………………………………………………………………………………………...

6. Many visitors/ come/ see/ the work/ do/ protect/ endangered species.

…………………………………………………………………………………………...

7. Best time/ visit/ park/ October/ April/ rainy season/ over.

…………………………………………………………………………………………...

8. Cuc Phuong/ also/ home/ Muong ethnic minority/ live/ mainly/ bee keeping/ farming.

…………………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ Ngắn Nhất, C Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ


4.2. Multiple-choice


Để rèn luyện kỹ năng viết, mời các em đến với phầntrắc nghiệm Unit 11 WritingTiếng Anh 10 dưới đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm


5. Conclusion


Qua bài học này những em đề nghị ghi nhớ những từ vựng sau

accept (v) <ək"sept>: chấp nhậnrefuse (v) từ chốidelighted lớn (adj): vui vẻ respond (v) : trả lờidecline (v) : tự chốilook after (v) : chăm lo
đọc thêm