Unit 7 Lớp 11: Writing

  -  
Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11: writing


Đề bài

WRITING

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart.

(Nghiên cứu vãn kĩ biểu thiết bị dưới đây, tiếp đến viết một quãng văn khoảng chừng 100 - 120 từ, miêu tả thông tin trong biểu đồ.)

*

Useful language:

- it can be seen that

- distributed unevenly

- tài khoản for ... Per cent

- more than double the population of

- half as much as/ nearly half of

- rank first/last

You may begin with:

The chart shows the distribution of world population by region. ...

Xem thêm: Đặc Điểm Dân Số Thế Giới - Đọc Thông Tin, Hãy Trình Bày


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Ngôn ngữ hữu ích: 

- hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng

- được phân bố không đồng đều

- chiếm khoảng tầm ... Phần trăm 

- hơn gấp rất nhiều lần dân số của

- bởi phân nửa của

- xếp thứ hạng cao nhất/ tốt nhất

Bạn gồm thể bước đầu bằng: Biểu đồ biểu đạt sự phân bố của dân số thế giới theo khu vực. ...


Lời giải chi tiết

The chart shows the distribution of world population be region. In general, it can be seen that the world"s population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia & 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren"t often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can"t support their children well & lead a poor life whereas in Europe, the population rate in 15% và 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people’s living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14% - 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, & 6% in Nonhen America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower & the population rate is only 2%.

Xem thêm: Đặc Điểm Phân Bố Dân Cư Ở Châu Phi, Trình Bày Đặc Điểm Dân Cư Châu Phi

Tạm dịch:

Biểu đồ cho biết thêm sự phân bố của dân số trái đất theo khu vực. Nhìn chung, hoàn toàn có thể thấy rằng dân số nhân loại được phân bổ không hồ hết trên gắng giới. Tỷ lệ dân số ở châu Á là tối đa trong tư châu lục: 32% sinh hoạt Nam Á và 26% sinh sống Đông Á. Hầu hết các quốc gia ở Châu Á đều là hầu hết nước sẽ phát triển. Mọi bạn thường không sở hữu và nhận thức được hậu quả của sự việc bùng nổ dân số. Vì chưng vậy, gia đình của họ hay là những mái ấm gia đình đông con. Chúng ta không thể hỗ trợ con dòng của họ xuất sắc và dẫn đến cuộc sống thường ngày nghèo nàn, trong khi tại châu Âu, tỷ lệ dân số sống 15% với 11% sinh hoạt châu Phi. Số đông các quốc gia ở Châu Âu hồ hết là số đông nước trở nên tân tiến và đk sống của người dân tốt hơn những so với sinh hoạt châu Á cùng châu Phi, nơi có nhiều người nghèo tuyệt nhất trên thay giới. Ở Mỹ, phần trăm dân số sinh hoạt Mỹ Latinh là 14% - 8%, nơi có nhiều người tất cả mức sống thấp với 6% nghỉ ngơi Bắc Mỹ, nơi có không ít người giàu có. Ở các vùng đại dương, con số cư dân thấp hơn các và tỷ lệ dân số chỉ với 2%.